LEAP, leverantör av juridisk programvara lovordar Dropbox Business och säger att det har förbättrat produktiviteten för den internationella arbetskraften.

LEAP:s viktiga resultat

Smidigt samarbete för mobila, globala team

Smidig integrering med andra appar

Anställda kan hantera säkerhetskopiering och filåterställning

UTMANINGEN

Fokus på flexibilitet

Som leverantör av molnbaserade program med integrerad styrning av praxis samt juridiskt giltiga redovisningsprogram uppskattar LEAP verkligen värdet av tillförlitlig teknik och användarfokuserad design. När företaget började expandera från Australien till internationella marknader var huvudmålet att skapa möjligheter för den mobila, globala arbetskraften på LEAP och eliminera IT-begränsningarna. LEAP behövde en fillagrings- och delningslösning som erbjöd snabb åtkomst, stort lagringsutrymme, versionskontroll och dataåterställning – utan att kräva alltför stor inblandning från IT.

Även om företaget testade allt från servrar och VPN till FTP-webbplatser och dokumenthanteringssystem gav ingen lösning den flexibilitet LEAP ville ha. Men när LEAP:s VD Chris Turnham hade utvärderat Dropbox Business sade han att han hade hittat en passande lösning. ”Jag såg fem viktiga differentieringsfaktorer”, förklarar han. ”Dropbox Business erbjöd enkel installation, konsoliderad fillagring för alla användare, gruppdelning, IT-kontroll och snabb, problemfri synkronisering.”

”Med Dropbox Business kan vi ge makten tillbaka till innehållsägarna”. De kan dela med vem de vill och plocka bort IT-avdelningen från processen – vilket i slutänden blir effektivare och lönsammare för oss.”

LÖSNINGEN

Integration med viktiga applikationer

Inom 10 veckor efter att Dropbox Business börjat användas stängde LEAP ner alla lokala filservrar. Anställda hanterar nu alla data och delningar med Dropbox Business som lagringsbas för dokument, bilder och till och med programmeringskod. Turnham tillägger: ”Med Dropbox Business ger vi makten tillbaka till innehållsägarna”. De kan dela med vem de vill och plocka bort IT-avdelningen från processen – vilket i slutänden blir effektivare och lönsammare för oss.”

För att ytterligare effektivisera verksamheten integrerade LEAP Dropbox Business med Azure AD, som möjliggör samlad inloggning på alla enheter och Salesforce, som företaget använder till nästan alla delar av verksamheten. Integreringen av Dropbox Business med Office 365 var ett annat steg som gjorde att LEAP kunde förbättra åtkomsten och sänka kostnaderna. Enligt Turnham ”Med molnbaserade lösningar som Dropbox Business har våra expansionskostnader för de nya anläggningarna minskat betydligt eftersom allt vi behöver är en internetanslutning. Det har blivit så mycket enklare att bedriva verksamheten globalt.”

När LEAP fortsätter att växa har IT-teamet den bandbredd som behövs för att hantera större projekt. Uppgifter som filåterställning, vilket kan tynga ner traditionella IT-team, är inte längre något problem för företaget. ”Nu är det enskilda personer som hanterar och återställer sina filer”, förklarar Turnham. ”Vi lär dem hur de ska göra med Dropbox Business och då kan vi plocka bort IT från ekvationen.”

”Att kunna nå och dela innehåll internationellt har omvandlat vår organisation. Att kunna ha alla data vi behöver konsoliderade i Dropbox Business har förändrat vår tillväxtpotential. Det har avlägsnat hinder så att vi kan växa i den takt vi skulle om vi fortfarande arbetade i lokal skala.”

RESULTATEN

Produktivitet och tillväxtpotential

Nu när begränsningarna med den tidigare infrastrukturen har eliminerats och viktig applikationsintegration har utförts kan LEAP:s anställda vara mer produktiva var de än befinner sig. ”Att kunna nå och dela innehåll internationellt har omvandlat vår organisation”, påstår Turnham. Att kunna ha alla data vi behöver konsoliderade i Dropbox Business har förändrat vår tillväxtpotential. Det har avlägsnat hinder så att vi kan växa i den takt vi skulle om vi fortfarande arbetade i lokal skala.”