Libratones viktiga resultat

Enkel introduktion och hantering av användare

Maximerad produktivitet bland den mobila arbetskraften

Teknik som utvecklas med företagets förändrade behov

Utmaningen

Började stort

Libratone lanserades 2009 med avsikt att producera ljudutrustning åt den moderna digitala musikvärlden. För att göra det behövde företaget en teknisk infrastruktur som också var ämnad för den moderna världen. Molnlösningar verkade vara det perfekta alternativet för det unga uppstartsföretaget eftersom det inte begränsar användarna, inte kräver IT-support och inte innebär stora investeringar. När Libratones grundare undersökte vilka tjänster som fanns upptäckte de Dropbox och visste genast att de hade hittat tekniken som kunde tillmötesgå alla deras krav. Enligt Tommy Andersen, Libratones medgrundare och VD ”valde vi Dropbox direkt som stommen för vår infrastruktur. Dropbox var – och är fortfarande – en ledare inom molnområdet och var det självklara valet. Det gjorde det möjligt för oss att minimera intern service och optimera supporten för våra användare. Möjligheten att kunna utöka efter hand var idealiskt för vårt nystartade företag.”

”Vi valde direkt Dropbox som stomme till vår infrastruktur. Dropbox var – och är fortfarande – en ledare inom molnområdet och var det självklara valet.”

Lösningen

Började stort

Libratone lanserades 2009 med avsikt att producera ljudutrustning åt den moderna digitala musikvärlden. För att göra det behövde företaget en teknisk infrastruktur som också var ämnad för den moderna världen. Molnlösningar verkade vara det perfekta alternativet för det unga uppstartsföretaget eftersom det inte begränsar användarna, inte kräver IT-support och inte innebär stora investeringar. När Libratones grundare undersökte vilka tjänster som fanns upptäckte de Dropbox och visste genast att de hade hittat tekniken som kunde tillmötesgå alla deras krav. Enligt Tommy Andersen, Libratones medgrundare och VD ”valde vi Dropbox direkt som stommen för vår infrastruktur. Dropbox var – och är fortfarande – en ledare inom molnområdet och var det självklara valet. Det gjorde det möjligt för oss att minimera intern service och optimera supporten för våra användare. Möjligheten att kunna utöka efter hand var idealiskt för vårt nystartade företag.”

”Dropbox Business erbjuder ett enkelt sätt att dela information och garantera produktiviteten. Det har blivit en så integrerad del av hur vi interagerar med våra data att vi glömmer att det finns.”

Resultaten

Hantera mobil delning över hela världen

Sedan företaget grundades har Libratone haft personal på flera platser i Europa, Asien och Nordamerika. Medan forskning och utveckling, samt framtagningen av immateriell egendom hanteras internt i Köpenhamn sker största delen av produktionen i Asien, vilket kräver att data säkert kan lagras och nås av medarbetare på en annan kontinent. ”Vi har ca 15–20 medarbetare på kontoret hela tiden och resten arbetar på distans”, förklarar Andersen. ”Dropbox Business gör att vår personal kan hålla kontakten och vi kan enklare hantera partners utanför företaget.” Libratones F&U-personal använder Dropbox Business som samarbetsutrymme för produktinformation som akustik och mobiltelefonmekanik. Medarbetare som har hand om patent använder Dropbox till att dela information med externa juridiska partner. Libratones personal och tillverkare använder Dropbox till att utbyta produktspecifikationer och spåra data från produktionsutrustning. Andersen säger: ”Allt läggs i Dropbox – från mycket små till mycket stora filer. Dropbox Business erbjuder ett enkelt sätt att dela information och säkerställa produktiviteten. Det har blivit en så integrerad del av hur vi interagerar med våra data att vi glömmer att det finns.” Dropbox Business är också en viktig del av Libratones försäljningsprocess. Sälj- och marknadsföringsteamet är en av de mest mobila grupperna i Libratone och använder Dropbox Business under möten med importörer, distributörer och återförsäljare – inklusive Apple och andra butiker för konsumentelektronik. ”Våra säljchefer behöver kunna nå data utanför kontoret, från sina iPhones eller iPads”, tillägger Andersen. ”Med Dropbox kan vi göra det.”