Dropbox Education ger Zuyd Hogeschools Maastrict Academy of Media Design and Technology det som behövs för att skapa möjligheter åt lärare, utvärdera elever och utveckla verksamheten.

Maastricht Academy of Media Design and Technologys viktiga resultat

Enklare delning bland lärare, elever och personal

Snabb, tillförlitlig fjärråtkomst till filer

Säker arkivering av projekt för akademiska revisioner

Utmaningen

Begränsningar och lärarnas kontakter

Som ett av Nederländernas främsta universitetsprogram för kommunikation och multimediedesign fortsätter Zuyd Hogeschool’s Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) att sträva efter att hålla sig i framkanten av innovation – och bjuder in branschexperter och visionära gästlärare till dess verkliga, samarbetsskapande kurser. Även om kursplanen håller hög klass fanns det stora brister i den teknik man använde för den interna administrationen. Lärare, personal och elever använde mejl till att utbyta information, men begränsningar i filstorlek gjorde det omöjligt att dela stora filer. Dessutom hade lärarna svårt att nå filerna på distans. Manon Thiemann, kvalitetskoordinator för MAMDT säger: ”När jag arbetade hemifrån tog det 10 minuter att starta upp VPN-anslutningen och sedan kopplades den ofta ner. Det fungerade inte bra alls.” Många lärare började använda sina personliga Dropbox-konton för att lösa problemen, vilket ledde till att högskolan beslutade sig för att flytta alla till Dropbox Education.

”Vi tycker om att arbeta i Dropbox. Vi har alltid åtkomst till våra filer, vi behöver inte be andra att skicka oss något när vi samarbetar. Det är mycket enklare att få den information vi behöver.”

Lösningen

Snabba studier

Dropbox Education har nu MAMDT:s personalfiler, ekonomiavdelningens dokument, lärarnas arbete och elevernas projekt – inklusive stora visuella och grafiska designfiler, filmer och illustrationer. Thiemann säger: ”Vi tycker om att arbeta i Dropbox. Vi har alltid åtkomst till våra filer, vi behöver inte be andra att skicka oss något när vi samarbetar. Det är mycket enklare att få den information vi behöver.”Förutom stöd för fildelning på högskolan används Dropbox Education också till att underlätta samarbete mellan Zuyds avdelningar. Skolans fyra avdelningar använder det till exempel till att dela filer relaterade till ”Project Zuyd Quality” som strävar efter att etablera enhetliga examinerings- och utvärderingsstandarder på hela universitetet.

”Vi har nästan ett ordspråk här – ingen uppladdning, ingen utvärdering. För att utexamineras måste de studerande nu lägga sitt slutarbete i Dropbox så att de kan utvärderas. Genom att göra allt digitalt har lärarnas arbete blivit enklare och det har underlättat våra revisioner avsevärt. Tack vare allt detta blir vi mer tacksamma och glada över Dropbox varje dag.”

Resultaten

En uppvisning av undervisning och talang

Genom att effektivisera filåtkomst och delning har MAMDT bättre kunnat anpassa sina processer med den innovativa anda universitetet försöker uppnå. Nu när Dropbox filinlämningar finns planerar MAMDT att ytterligare påskynda processen när eleverna ska skicka in sina arbeten, något som i sin tur gör det enklare för högskolan att på ett säkert sätt arkivera och hämta det material som krävs för revisioner. Vart sjätte år tas studerandes examensprojekt med i en revision som fastställer att högskolans status kan förnyas. ”Vi har nästan ett ordspråk här – ingen uppladdning, ingen utvärdering. För att utexamineras måste de studerande nu lägga sitt slutarbete i Dropbox så att de kan utvärderas. Genom att göra allt digitalt har lärarnas arbete blivit enklare och det har underlättat våra revisioner avsevärt. Tack vare allt detta blir vi mer tacksamma och glada över Dropbox varje dag.”