Nya Zeelands främsta leverantör av betalningstjänster håller sina mobila anställda nöjda och produktiva samtidigt som de håller känsliga data skyddade genom att använda Dropbox Business som en väsentlig del av dess fillagrings- och delningssystem.

Paymarks viktiga resultat

Enklare, effektivare samarbete

Ökad rörlighet och smidighet

Säker delning med externa partner

UTMANINGEN

Införandet har blivit enkelt

I över 25 år har Paymark hanterat digitala betalningstransaktioner för människor i hela Nya Zeeland. Företaget har bevarat sin plats som en ledande leverantör av betalningstjänster genom att ställa säkerhet, tillförlitlighet och innovation i spetsen för både kundinriktad och intern verksamhet.När Paymark beslöt sig för att implementera en BYOD-policy för hela personalen var det en viktig prioritet att införa betrodda, säkra och mobilvänliga appar. Fastän företaget redan hade produkter i bruk fungerade dessa inte bra på alla olika nya enheter som användes. Ökat samarbete med tredje parter krävde en lösning för slutanvändare som var lätt att använda men inte skulle äventyra känsliga data. Med överväldigande stöd för Dropbox bland Paymarks personal valde företaget att undersöka Dropbox Business som dess nästa lösning. Simon Burson, Paymark's Security Manager, tillägger, ”När folk provade på Dropbox Business, var antagandet ganska beslutsamt. Även vårt juridiska team, som kan vara konservativt när det gäller nya verktyg, började använda det direkt.”

”Det fanns överväldigande stöd för Dropbox Business bland vår personal. Övergången kunde inte ha varit smidigare.”

LÖSNINGEN

Stöda en säker och mobil personal

Paymark är idag beroende av Dropbox Business för att hålla anställda och partner uppkopplade, oavsett vilka typer av enheter de använder eller var de befinner sig medan de arbetar. ”Vi litar på Dropbox Business för fildelning och samarbete med allt vårt pågående arbete”, tillägger Burson. ”Det är skönt att kunna komma åt de filer vi behöver, när som helst, överallt där vi behöver dem.” När anställda behöver köra P2P-överföringar, tillhandahåller Dropbox Business en granskningsbar post för dem. Tidigare, när e-post användes var P2P överföringar inte bara svåra att övervaka — de var långt mindre säkra. Tack vare en integrering med CASB och molnbaserade IT-säkerhetsplattformen CloudLock, är all Dropbox Business-delning säkert och följer de standarder för PCI-efterlevnad som Paymark måste uppfylla. Burson förklarar: ”CloudLock gör det möjligt för oss att genomföra övervakning nästan i realtid för kreditkortsnummer, för att se till att ingen av misstag sätter dem på fel ställe när de använder Dropbox Business.”

”Vi brukade använda en uppsättning otillfredsställande verktyg och de begränsade vår personal. När vi flyttade över till Dropbox Business kunde vi öka personalens produktivitet och samtidigt öka personalnöjdheten. Till slut fick vi något som var effektivare och säkrare och som dessutom gjorde alla nöjda.”

RESULTATEN

Öka produktivitet och tillfredsställelse

Nu när rörlighet stöds helt och säkerhetssystemen är i ordning är samarbete i hela Paymarks organisation enklare och säkrare. Förutom att göra interna processer bättre för Paymark, har Dropbox Business gjort det lättare för anställda att arbeta med externa partner. ”Vår förmåga att samarbeta med allt från kontraktsförhandlingar till design och utveckling av tekniska standarder med tredje parter har definitivt förbättrats med Dropbox Business”, säger Burson. Slutlresultatet är en mer effektiv och produktiv personal. Burson sammanfattar effekten av Dropbox Business när han tillägger, ”Vi brukade använda en uppsättning otillfredsställande verktyg och alla arbetade helt enkelt runt dem. När vi flyttade över till Dropbox Business gav det oss möjlighet att öka personalens produktivitet samtidigt som vi ökade personalnöjdheten. Till slut fick vi något som var effektivare, säkrare och som gjorde alla nöjda ovanpå detta.”