Apoteksföretaget använder Dropbox Business till att dela affärsinformation med drifts- och utvecklingschefer i Brasilien i realtid och hjälper företaget att bibehålla sin ledande position.

RaiaDrogasils nyckelresultat

 Förbättrad process för urval av nya butiker 

 Förbättrad process för utvärdering av befintliga butikers effektivitet  

 Gjorde det möjligt för chefer att fatta bättre beslut snabbare   

UTMANINGEN

Söker efter ett bättre sätt att dela data

RaiaDrogasil förlitar sig mycket på teknik för att expandera och driva sin butikskedja. Det här receptet för tillväxt har förvandlat apotekskedjan till Latinamerikas största med över 1200 butiker. Men framgång medför utmaningar: Med fler butiker blev det svårare för huvudkvarteret i São Paulo att snabbt dela viktiga säljdata med sina chefer. RaiaDrogasil använde USB-enheter och mejlbilagor som gjorde det omöjligt att uppdatera viktig affärsinformation i realtid. “Vår utmaning har alltid varit att tillhandahålla information på ett snabbt och säkert sätt till våra chefer för att göra det möjligt för dem att fatta beslut i sin företagsmiljö”, säger chefen för butiksplanering, Bruno Pipponzi. “Informationen flöt inte så snabbt som marknaden krävde.” För att behålla ledningen i en mycket konkurrensutsatt bransch visste RaiaDrogasil att de behövde en snabbare fildelningsplattform. Företaget tittade på flera molnlösningar men siktade på Dropbox Business när man insåg att anställda redan använde personliga Dropbox-konton i arbetet. “Dropbox var det bästa verktyget, enkelt och lätt att lära sig”, säger Pipponzi.

"Beslutsfattande äger rum direkt på fältet på ett snabbare och effektivare sätt. Det är en enorm fördel för oss."

LÖSNINGEN

Hitta ett bättre sätt att samarbeta

Med Dropbox Business kan RaiaDrogasils butiksplaneringsteam i huvudkvarteret omedelbart dela kartor, kalkylblad, rapporter och statuspaneler med affärsinformation med alla butikschefer i hela Brasilien. Eftersom lösningen fungerar på alla plattformar kan cheferna nu öppna kalkylblad och andra dokument på sina mobila enheter. De har alla övergett sina stationära datorer eftersom de inte längre behöver sitta på kontoret för att vara effektiva. "Beslutsfattande äger rum direkt på fältet på ett snabbare och effektivare sätt", säger Pipponzi. "Det är en enorm fördel för oss." Nu när företagets data är centraliserade i delade Dropbox-mappar kan medlemmar i butiksplaneringsteamet besöka butikerna och direkt få åtkomst till alla ekonomiska och operativa siffror. "Det gör det lätt för oss att sedan tala med butikschefen och ge riktlinjer för driften", säger Pipponzi. Även RaiaDrogasils utvecklingsteam litar på Dropbox. Anställda använder tjänsten till att dela stora kartfiler med geografiska marknadsdata med dem som söker efter nästa framgångsrika butiksplacering. "Det är möjligt att dela dessa dokument tack vare Dropbox", säger Pipponzi. "Att använda Dropbox plattform var en av huvudorsakerna till den märkbara förbättringen i vår expansion." Pipponzi menar att företaget kontrollerar vem som har åtkomst till data med delningsbehörigheter på adminkonsolen. En driftschef i São Paulo har åtkomst till mappar för alla butiker i sitt område, medan en regionchef endast ser en enskild mapp som innehåller information om butiker i sin region. "Det här ger processen en hög säkerhetsnivå", säger Pipponzi.

"Vi måste vara förberedda på kontinuerliga förändringar i konkurrenternas dynamik och i vår affärsmiljö. Det är svårt att föreställa sig hur vi kunde hantera drift och expansion utan en samarbetsplattform som Dropbox Business."

RESULTATEN

Behålla ledningen på en konkurrensutsatt marknad

Dropbox Business förser RaiaDrogasils anställda med data de behöver för att fatta affärsbeslut som håller företaget i toppen, säger företaget. "Vi måste vara förberedda på kontinuerliga förändringar i konkurrenternas dynamik och i vår affärsmiljö", säger Pipponzi. "Det är svårt att föreställa sig hur vi kunde hantera drift och expansion utan en samarbetsplattform som Dropbox Business." Utbyte av bästa praxis äger rum naturligare nu när cheferna enkelt delar kunskaper med sina motsvarigheter i andra regioner. "Det är detta jag tror är Dropbox fördel", säger Pipponzi. Att använda Dropbox Business för att dela den senaste analysen av möjliga butiksfastigheter har märkbart förbättrat valet av nya butiksplatser, tillägger han. Den förfinade urvalsprocessen har avsevärt förbättrat nya butikers försäljningsresultat de senaste kvartalen. Det var möjligt först när platsinformationen blev enklare att dela med Dropbox, säger Pipponzi. "Det är ingen tvekan om att Dropbox är ett fantastiskt verktyg med en enorm potential för mervärde i vår detaljhandelskedja."