Servcorp driver sitt kontorsbemanningsföretag i världsklass genom att möjliggöra företagsomfattande och externt samarbete med Dropbox Business.

Viktiga resultat för Servecorp

Enkel delning med externa intressenter

Slipper problem med versionskontroll

Säkra processer för inloggning och filåtkomst

UTMANINGEN

Synkroniserar internationella kontor

Som en del av målsättningen att vara den främsta leverantören av executive suites och virtuella kontor förenar Servcorp,baserat i Sydney, kunder med kontorslokaler i toppklass, assistenter och teknik. För att kunna göra detta måste själva företaget ha den bästa tekniken till hands. När dess multinationella personal började få problem med fillagring och delning letade Servcorp omedelbart efter en lösning. Högsta teknikchefen Daniel Kukucka säger: ”Förut använde vi mejl för att dela dokument, men problem med dubblettfiler och fillagring ökade. Vi försökte första använda en annan molnlagringslösning men personalen ville inte börja använda den – och vi fortsatte att ha problem med större filstorlekar.”

”Vi ville ha ett system där vi kunde hantera autentisering, kontrollera inloggningar, fastställa vem som hade åtkomst till vilka filer, och göra så att personalen kunde nå sina filer från flera olika enheter. Dropbox Business ger oss allt detta.”

LÖSNINGEN

Nöjda användare, skyddade data

Servcorp beslöt sig för att fråga sina anställda vilken molnlagrings- och fildelningslösning de föredrog. Det överväldigande svaret var Dropbox Business. ”Majoriteten av teammedlemmarna hade redan Dropbox-konton och de var bekanta med användargränssnittet”, säger Kukucka. ”För oss var beslutet enkelt. Dropbox Business blev det bästa valet eftersom vi snabbt kunde lansera det på alla platser och vi behövde inte bekymra oss om utbildning.” Förutom enkel implemeentering uppfyllde Dropbox Business flera andra viktiga kriterier för Servcorp. Kukucka förklarar: ”Vi ville ha ett system där vi kunde hantera autentisering, kontrollera inloggningar, fastställa vem som hade åtkomst till vilka filer, och göra så att personalen kunde nå sina filer från flera olika enheter. Dropbox Business ger oss allt detta.”

”Majoriteten av våra teammedlemmar hade redan Dropbox-konton och de kände till användargränssnittet väl. Det blev ett enkelt beslut. Dropbox Business skulle bli det bästa valet eftersom vi kunde distribuera det snabbt till olika platser och vi behövde inte bekymra oss om utbildning.”

RESULTATEN

Mobilitet, hastighet och kundservice

Med Dropbox Business kan Servcorps globalt utspridda anställda vara produktivare – j obba när som helst, varifrån som helst, utan att bekymra sig om att hålla koll på de senaste filversionerna. Kukucka tillägger: ”problem med filversioner, logotyper, färger m.m. kan påverka Servcorps förmåga att ge en konsekvent märkesimage för externa intressenter. Med Dropbox Business har vi kunnat garantera förenlighet i våra kommunikationer och samarbeten.” Servcorps externa intressenter är allt från kontraktsanställda till partnerbyråer till kunder och företaget behöver regelbundet dela filer med dem. Med Dropbox Business kan Servcorp distribuera information snabbt och effektivt. Kukucka säger: ”Med Dropbox Business har vi sett betydande förbättringar av produktiviteten – och även i våra kundrelationer och partnerskap. Vi kan också samarbeta bättre än någonsin.”