Stylerunner, återförsäljare av sportkläder, förbättrar medarbetarnas produktivitet och möjliggör snabbare arbetsflöden och bättre kundservice med hjälp av Dropbox Business.

Stylerunners viktiga resultat

Samarbete utan avbrott

Bättre organisering för filer och arbetsflöden

Ökad kontroll över filbehörigheter

Utmaningen

Verksamhet med avbrott

När Stylerunner lanserade sin nätbutik för sportkläder 2012 var det inget problem för de tre anställda att använda e-post och bärbara hårddiskar för att dela allt ifrån produktbeskrivningar till foton till design för webbsidor. När det Sydney-baserade företaget växte behövdes dock ett förenklat system för samarbete där människor inte måste avbryta varandras arbetsflöden varje gång de ville komma åt projektfiler. VD och grundare Julie Stevanja förklarar: ”Vi fungerade mindre effektivt eftersom det tog lite tid att komma tillbaka i spåret varje gång någon av oss blev avbruten.” Företaget behövde en central plats för filer som var lättåtkomlig och tillgänglig för medarbetarna hela tiden, var de än ville arbeta. Eftersom hon kände till Dropbox öppnade Stevanja ett personligt konto och gav inloggningsuppgifterna till sina medarbetare. Denna lösning fungerade bra för företaget i början, men snart behövde Stylerunner mer kontroll över vem som kunde komma åt vad, så de flyttade över till Dropbox Business.

”Vi vill att Stylerunner ska vara en miljö där människor känner sig belönade och tillfredsställda när de arbetar – och det innebär att ha resurser som låter dem arbeta produktivt. Dropbox Business hjälper oss åstadkomma detta genom att låta personalen arbeta på distans utan störningar när de är på kontoret.”

Lösningen

Lansera ett tidsbesparande system

Med företagsfilerna snyggt organiserade i Dropbox Business kan medarbetare nu hämta Stylerunners projekttillgångar utan att behöva störa andra. ”Vi har anpassat våra arbetsflöden så att alla filer som en avdelning kan behöva ligger i Dropbox Business utan svårigheter eller fördröjningar”, säger Stevanja. ”Men vi har också skapat skydd för mappar och filer så att avdelningar bara kan komma åt de filer som är relevanta för deras arbete.” Förbättringar i arbetsflödet har gjort det möjligt för företaget att spara massor med tid – vilket har lett till både ökad effektivitet och bättre engagemang bland personalen. Hon tillägger: ”Människor vill vara produktiva när de kommer till arbetet och inte öda tid med att leta efter filer och skicka e-post. Dropbox Business hjälper oss att ha en nöjdare och mer produktiv personal.” Dessutom hjälper Dropbox Business kundserviceteamet på Stylerunner att snabbt hitta information åt kunderna. Om en kund till exempel vill veta när företaget får in en viss sko i lager kan teammedlemmarna omedelbart titta på kommande produktsortiment i Dropbox Business och meddela kunden.

”Vi har enorma filer som tar upp mycket utrymme. Istället för att försöka skicka dessa filer via en överföringslänk delar vi helt enkelt en Dropbox-länk. Människor får omedelbar åtkomst till filerna och behöver inte ladda ner någonting.”

Resultaten

Ett perfekt läge för tillväxt

Med filerna i ordning, behörigheterna under kontroll och inga fler störningar kan Stylerunner fokusera på att bygga upp företaget i stället för att försöka hantera logistiken. Stevanja förklarar: ”Dropbox Business har varit avgörande för att hjälpa våra anställda att ha produktiva och njutbara dagar samt se till att vi håller en viss säkerhetsnivå vad gäller filåtkomst. Det är verkligen viktigt för ett nytt företag som vårt att vara medveten om den här typen av frågor. Vi vet att Dropbox kommer att vara en nödvändig del medan vi fortsätter att utöka vår personal.”