Londons ledande forskningsuniversitet använder Dropbox och Dropbox Paper för snabbare globalt samarbete

UCL:s nyckelresultat

Smidigt globalt samarbete

Säker delning av känsliga forskningsdata

Enkel versionskontroll

Utmaningen

Skapa en säker samarbetsplattform som kan hantera stora mängder känsliga data

Med 30 000 datapunkter som samlades in per sekund och neuron, och mer än 4 TB data per forskningsprojekt, hade UCL:s forskningsteam inom neurovetenskap vid Sainsbury Wellcome Centre (SWC) svårt att dela resultat, vilket bromsade forskningen.

Den ursprungliga metoden för att registrera framsteg var begränsad till anteckningar i anteckningsböcker och det tvingade team att träffas varje vecka för en muntlig uppdatering om varje projekt. Det här tidskrävande arbetssättet tog upp värdefull tid och drog bort teamen från deras viktiga arbete i labbet.

Teamet behövde hitta en lösning som på ett exakt sätt samlade in de stora mängder data som genererades av experiment och gjorde det möjligt att samarbeta säkert från hela världen.

”Med Dropbox får vi en säker plattform för att sammanföra människor och team i forskning som kan förändra liv. De bästa och skarpaste hjärnorna fokuserar på en särskild utmaning och vi ser stora framsteg inom ett mycket komplext forskningsområde.”

Lösningen

En säker och enhetlig arbetsyta för snabbare viktig forskning 

UCL har bedrivit värdefull forskning i många år, men digitala verktyg som Dropbox och Dropbox Paper innebär att de kan öka takten. UCL:s team inom neurovetenskap vid Sainsbury Wellcome Centre åstadkommer nu på tre år det som skulle ha tagit betydligt längre tid och det beror på att de med Dropbox kan testa hypoteser mycket snabbare än någonsin tidigare.

När team arbetar och producerar data i labbet kan andra forskare nu övervaka och ge feedback direkt via Dropbox Paper. Den här slingan för omedelbar feedback förstärker forskningen direkt, och kan till och med ändra riktningen för liveexperiment när något intressant upptäcks i resultaten.

Den här kraftfulla funktionen sparar värdefull tid i forskningsprojekt, och gör det möjligt för teamet att använda sin samlade kompetens till experiment var som helst i världen och arbeta snabbare mot värdefulla slutsatser.

Nu planeras forskningsprojekt med Dropbox Paper. Med livedokument samlas alla i en enhetlig arbetsyta där de kan planera, samarbeta och analysera resultat. Alla som behövs till projektet kan tas in från början och eftersom det är ett mobilt verktyg kan teamen arbeta var och när som helst.  

 

”Dropbox Paper är det perfekta verktyget för oss eftersom det är otroligt enkelt att använda. Gränssnittet är enkelt och framför allt ger det forskningsuppdateringar i realtid. Vi uppskattar flexibiliteten med att kunna lägga till forskningsinformation, i vilket format som helst. Oavsett om vi delar bilder, videor, tabeller eller hyperlänkar till andra dokument hanteras allt smidigt.”

Resultaten

En snabbare forskningsprocess

Dropbox och Dropbox Paper hjälper forskningsteamet inom neurovetenskap vid Sainsbury Wellcome Centre på UCL att uppnå en snabbare forskningsprocess, vilket innebär att forskningsteamen kan arbeta snabbare mot livräddande upptäckter. Det är de här nya digitala verktygen som tar bort hinder för samarbete, möjliggör ett säkert flöde av data, samlar de skarpaste hjärnorna och hjälper UCL att lösa den mänskliga hjärnans mysterium.

Det arbete som teamet gör just nu hjälper oss att förstå hur hjärnan representerar och bearbetar information. Det är avgörande för vår förståelse av hur hjärnan fungerar, hur vi tolkar världen och hur vi fattar beslut. Den här kunskapen kan hjälpa oss att behandla psykiska hälsoproblem, till exempel missbruk, depression och extrem ångest.