Ett ledande globalt universitet använder Dropbox för att uppnå en snabbare forskningsprocess och sammanföra akademiker med hjälp av en samlad samarbetsplattform

University of Sydneys nyckelresultat

En plattform för att samarbeta med forskning

Ökad synlighet och kontroll över forskningsdata

Enkel extern delning

Utmaningen

Samarbeta säkert med forskning i världsklass och minska fragmenteringen av datalagringsplattformar

På University of Sydney finns några av de skarpaste hjärnorna inom tvärvetenskaplig forskning. Det grundades 1850 som Australiens första universitet och är nu rankat som ett av de 100 främsta universiteten i världen. Huvudcampus finns i Sydney och universitetet har 10 andra campus över hela landet – så långt bort som Stora barriärrevet – och har kontakt med partnerinstitutioner runt om i världen. 

University of Sydney stod inför en ständig utmaning med att minska fragmenteringen av datalagringsplattformar. Det fanns redan en befintlig fildelningslösning, men användningen var bristfällig bland personalen, särskilt inom forskningsteam. Istället upptäckte universitetet att forskarna använde sina egna Dropbox-konton för att dela information, och det blev snabbt standard för forskning och samarbete vid universitetet.

Introduktionen av Dropbox var bra för produktiviteten, men skapade en brist på styrning av och översikt över forskningsdata – och det utgjorde en risk för universitetet. Universitetet behövde en användarvänlig plattform med brett stöd för att underlätta samarbete mellan personal och studenter – såväl som externa parter runt om i världen. Därför valde de Dropbox.

”Samarbete är avgörande för vår framgång som universitet. Teknik och digital innovation är nyckeln till den unika inlärningsupplevelsen som erbjuds vid University of Sydney. När vår personal bedriver tvärvetenskaplig forskning behöver de samordna alltmer med olika områden på universitetet. Dropbox förkortar den här processen.”

Lösningen

En samlad och säker plattform för att underlätta forskningssamarbete 

Driftsättningen av Dropbox har möjliggjort universitetets omvandling bland forskningsteam, studenter och handledare. Universitetet har nu en centraliserad plattform för att lagra data och forskning, som är lättillgänglig för alla, på alla enheter, var som helst i världen.

”Dess skalbarhet och användarvänlighet var viktiga faktorer när vi valde att göra Dropbox tillgängligt för alla på universitetet. Vi vill erbjuda det bästa samarbetsalternativet för vår personal och våra studenter, så att de kan fokusera på sitt viktiga arbete, och Dropbox ligger helt i linje med det.”

Resultaten

En snabbare forskningsprocess

Efter implementeringen av Dropbox har University of Sydney sett ett minskat behov av IT-utbildning, eftersom personal och studenter använder teknik som de redan känner till. Genom att använda Dropbox blir också styrning enklare, vilket ger IT-team fullständig översikt över aktivitet.

Genom att börja använda Dropbox som klassledande samarbetsplattform har forskare på University of Sydney dessutom uppnått snabbare samarbete mellan personal och studenter – såväl som externa parter runt om i världen.