Dropbox Business ger Vaimo kraften att snabbt utveckla nya produkter och ha en stark etablering på ehandelsmarknaden.

Vaimos viktiga resultat

Enklare samarbete mellan internationellt utspridda platser 

Tydligare kommunikation med kunder och externa byråer 

Ökad kontroll över filversioner och designfeedback 

Utmaningen

Förbereda för tillväxt

Som fullserviceleverantör av e-handelslösningar erbjuder Vaimo webbutiker allt från webbdesign och värdmiljöer till ERP och CRM-expertis. Sedan företaget grundades i Sverige 2008 har man prioriterat att förbli smidigt och flexibelt, vilket har gjort att man snabbt har kunnat komma fram med nya uppfinningar och hålla takten med stora konkurrenter och teknikens oändliga utveckling. Vaimo installerade tidigt Dropbox för att dela och lagra filer. När de öppnade ett andra kontor i Estland insåg företaget att man hade ett ökat behov av en distribuerad fildelningslösning och filversionskontroll. ”Vi hade en lokal server på det första kontoret men den blev för liten när vi expanderade”, säger medgrundaren och högsta kreativa chefen PJ Utsi.

”Vi har ett nära samarbete med kundens team för e-handel, marknadsföring, försäljning och detaljhandel. Det finns många rörliga delar med Dropbox Business gör att vi kan hålla koll på allt.

Lösningen

Snabbaste vägen till effektivitet

Enligt Utsi beslöt man sig på Vaimo att gå från vanliga Dropbox-konton till Dropbox Business eftersom den tjänsten ”hanterade alla våra problem och låter oss hantera filflöden mellan teammedlemmar och platser på ett bättre sätt.” När ett nytt projekt startar blir Dropbox Business den centrala lagringsplatsen för inspiration, bilder, logotyper och annat material under fasen ”upptäck och definiera”. Med kommentarsfunktionen kan anställda på Vaimo omedelbart kommentera arbetet direkt i de specifika filerna i stället för att försöka hålla koll på sms och mejl. Vid samarbete med externa byråer använder Vaimo Dropbox Business till att dela prototyper, it-arkitektur, interaktionsdesign och filer med visuell input. När Vaimo till exempel arbetar med byrån som har hand om Björn Borg får man externt utvecklade visuella koncept via Dropbox och använder dem till att skapa de slutliga designalstren. ”Vi har ett nära samarbete med kundens team för e-handel, marknadsföring, försäljning och detaljhandel. Det finns många rörliga delar men tack vare Dropbox Business kan vi hålla koll på allt”, förklarar Utsi.

”Dropbox Business och det sätt vi använder det på hjälper oss verkligen att uppnå framgång. Det hjälper oss att vinna. Det gör att vi kan finnas på flera olika marknader och betjäna kunder, samtidigt som hela verksamheten växer. Utan det kanske vi inte skulle kunna göra det.”

Resultaten

Framgång lokalt och globalt

Eftersom Vaimo har kontor på åtta marknader – Sverige, Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Sydafrika, Estland och Ukraina – är företaget verksamt på både lokal och global nivå. Interaktionen med kunderna sker lokalt, men företagets olika team behöver också ha kontakt med varandra över flera kontinenter. I båda fallen är snabbhet och effektivitet avgörande. ”Vi befinner oss mitt i ett intensivt it-spel”, säger Utsi. ”Ibland involverar våra projekt leveransteam på tre olika marknader och våra utvecklings- och designfiler måste flyga snabbt över jordklotet. Vi är helt beroende av tjänster som Dropbox som kan åstadkomma detta.” Dropbox Business hjälper Vaimo att upprätthålla smidighet på alla nivåer. Utsi konstaterar: ”Dropbox Business och det sätt vi använder det på hjälper oss verkligen att uppnå framgångar. Det hjälper oss att vinna. Det gör att vi kan finnas på flera olika marknader och betjäna kunder, samtidigt som hela verksamheten växer. Utan Dropbox kanske vi inte skulle kunna göra det.”