Medieföretaget sätter sin tillit till Dropbox när det gäller att samarbeta enklare kring seriealbumsdesign med nätverket av frilansförfattare och illustratörer, vilket gör det möjligt för företaget att klara sina krävande deadlines.

Valiant Entertainments viktiga resultat

Förenklat samarbete mellan anställda och frilansare

Snabbt skapande och leverans av seriealbum

Ökad produktivitet även vid distansarbete

Utmaningen

En ny berättelse i serien

Att skapa seriealbum kan vara vara en riktig herkulesuppgift. Med material från en rad olika författare, skissare, tuschare, färgsättare och redaktörer krävs det många granskningar och revisioner innan berättelserna blir klara. I årtionden förlitade sig bokförläggare på pappersbaserade metoder under den kreativa processen och skickade fysiska sidor fram och tillbaka för godkännande. Och även i dag är det inte helt ovanligt att förläggare måste senarelägga publiceringar i veckor eller till och med månader – vilket inte är idealiskt när seriehungriga fans väntar på sina album. Valiant Entertainment ville hitta en bättre metod. Efter en större tillväxtinvestering 2011 satsade företaget på att arbeta smartare än konkurrenterna och skapa högkvalitativa serier snabbare. Eftersom Valiant arbetar med mellan 40 och över 100 frilansskribenter och konstnärer samtidigt var de tvungna att hitta ett enkelt sätt att underlätta samarbete mellan externa parter och intern personal. Företaget utforskade olika tekniska lösningar, som en FTP-server, filöverföringstjänster och Dropbox Business. Verksamhetschefen Peter Stern förklarar: ”Det vara bara ett av alternativen som var tillräckligt användbart och som uppfyllde våra växande behov utan att tvinga folk att lära sig en massa nytt. Med Dropbox Business kan vår heltidspersonal arbeta och samarbeta smidigt med upp till hundra externa medarbetare.”

”Med Dropbox Business kan vår heltidspersonal arbeta och samarbeta smidigt med upp till hundra externa medarbetare.”

Lösningen

Ett lagarbete

Att få medarbetare att börja använda Dropbox var enkelt och betryggande för Valiant eftersom de visste att lösningen skulle växa med företaget. ”Vi kunde implementera Dropbox Business utan problem med de kunskaper vi hade i företaget”, säger Stern. ”Vi behövde inte anlita någon för att konfigurera en server, vi behövde inte skicka något utanför företaget och vi behövde inte beräkna hur mycket lagringsutrymme vi skulle behöva längre fram. Vi bara installerade och använde det.” Nu använder Valiant Dropbox Business i varje steg i den kreativa processen. När skribenter och tecknare börjar utforma berättelser och karaktärer arkiverar Valiants redaktörer allt i Dropbox. På så sätt kan de alltid ha filerna nära till hands istället för att behöva gräva bland e-postbilagor. De kan även följa enskilda projekts förlopp. När manus utarbetas och skissare utformar sidor läggs de också in i Dropbox. Sedan tar tuschare och färgsättare vid och uppdaterar och sparar filerna i Dropbox igen så att redaktörerna kan granska materialet. ”Vi hanterar i stort sett inte de fysiska teckningarna på kontoret alls längre”, säger Stern. ”Vi har, delvis tack vare Dropbox Business, lyckats leverera filer till tryckpressen varje vecka sedan vi startade publiceringen.” Valiant förlitar sig även på Dropbox när de samarbetar med utländska förlagspartners. Internationella samarbetspartners behöver åtkomst till hela seriealbum – så snabbt som möjligt – så att de kan översätta och designa om dem. ”Jag behöver bara ge någon åtkomst till en mapp på Dropbox så har de genast hela den uppsättning filer de behöver för bokproduktion”, förklarar Stern.

”Under de två år vi använt Dropbox har vi inte levererat en enda produkt sent. För ett serieförlag av vår storlek vet jag inte om vi är unika men det är onekligen imponerande.”

Resultaten

Förmågan att vara produktiv var som helst

Med hundratals branschevenemang om året över hela världen är resande en viktig del av seriebranschen. Det finns dock fortfarande deadlines att uppfylla, så det är viktigt att medarbetare på Valiant fortfarande är produktiva på resande fot. ”Vi har ett ganska hektiskt mässchema där personal ofta lämnar stan – så vi använder Dropbox Business för att arbeta på filer på resande fot och hålla jämna steg med uppgifter som att trycka upp förhandskopior av Valiants serier till pressen" säger Stern. Dropbox Business hjälpte även Valiant att hålla igång verksamheten när orkanen Sandy slog till. Trots att Valiants kontor var oåtkomligt hade företaget säkerhetskopior av alla sina filer på andra platser och dessa var tillgängliga för medarbetare under hela stormen. Stern intygar: ”Orkanen Sandy stängde hela staden men tack vare Dropbox fortsatte vår utgivning utan avbrott. Vi missade inte ett enda leveransdatum.” I en bransch där produktionsförseningar är vanliga är det faktum att företaget lyckas så bra med att följa sitt utgivningsschema ett talande bevis för att Valiant Entertainments förhållningssätt och val av verktyg fungerar. ”Under de två år vi använt Dropbox har vi inte levererat en enda produkt sent”, säger Stern. ”För ett serieförlag av vår storlek vet jag inte om vi är unika men det är onekligen imponerande.”