Rädda det lilla företaget från föråldrad teknik

Låt inte driftstopp och förlorade intäkter drabba er

(endast tillgängligt på engelska)

Ersätt en lokal filserver, FTP, nätverksanslutet lagringsutrymme med en molnlösning
Rädda det lilla företaget från föråldrad teknik

Få ökad tillförlitlighet, flexibilitet och snabbhet genom att gå över till molnet

Allt eftersom fillagringssystemen har utvecklats har många företag börjat använda komplexa kombinationer av molnlösningar och äldre metoder. Lokala och hybrida lagringsutrymmen är svåra att hantera och kan utsätta era data för risker.

Skydda företaget

Skydda dina data från en katastrof och teamet från skadliga hot. Dropbox Business erbjuder säkerhet och hållbarhet i företagsklass utan de höga kostnader och den svåra hantering en filserver, FTP eller nätverksanslutet lagringsutrymme medför.

Dataskydd, säkerhet och beständighet

Arbeta som du vill

Dropbox Business ger användare flexibiliteten att arbeta var som helst, på vilken enhet som helst, med de verktyg de redan känner till och gillar. Det betyder att du kan fokusera på viktigt arbete i stället för att fundera över hur du ska få jobbet gjort.

Fokusera på verksamheten, inte IT

Maximera prestanda och hastighet för företaget samtidigt som ni minimerar kostnaderna för driftsättning och support. Dropbox är lätt att använda för anställda på alla avdelningar – ingen IT-expertis eller utbildning krävs.

Minska omkostnaderna och hanteringen för IT

Vi kan göra saker som tidigare krävde en stor IT-avdelning. Så vi kan fortsätta att vara ett mycket litet och smidigt företag. Vi behöver inte bry oss så mycket om hur delningen ska ske.