En ny IT-adminupplevelse

Dropbox-adminkonsolen har sofistikerade och användarvänliga kontroller och kraftfulla säkerhetsfunktioner.

bild på datordelar

Säkra ditt företags information med användarvänliga adminverktyg

Dropbox Business är tillräckligt robust för din CIO och tillräckligt användarvänligt för alla slags team. Adminverktygen garanterar datasäkerheten för team i alla slags organisationer.

Förenklad teamhantering

Upptäck en adminupplevelse som konstruerats med användaren i första rummet. Lägg mindre tid på att lära dig nya verktyg och mer tid på åtgärder och utveckla kunskapen.

 • Fjärradera företagsdata från enheter
 • Aktivitetsrapporter spårar medlemmarnas delningsaktiviteter
 • Teamutrymmen utgör ett centralt styrt innehållsnav
 • Ta bort, överför eller konvertera konton åt medlemmar

Starka användarkontroller

Skydda företagets data genom att styra hur teammedlemmarna kommer åt och delar filer. Skydda ditt företags Dropbox genom att skapa gränser för enheter och webbsessioner. 

 • Inaktivera nedladdningar av delade länkar
 • Autentisera användare med 2FA och SSO
 • Enhetsgodkännanden som begränsar medlemmarnas enheter
 • Mappbegränsningar förhindrar medlemmarnas synlighet
 • Smart Sync ger filåtkomst utan att hårddiskutrymmet påverkas

Avancerade driftsättningsverktyg

Anpassa Dropbox efter din företagsstruktur, oberoende av företagets storlek, branschen eller platsen. Driftsättningsverktygen kan skalas upp med teamets storlek efterhand som roller förändras och medlemmar kommer och går.

 • Selektiv teamsynkning låter delade data finnas enbart i molnet inledningsvis
 • Kontotillägg migrerar användare till ditt team
 • Utrymmesbegränsningar per medlem så att inte teamets utrymme tar slut
 • Integreringar som AD Connector