Säker extern fildelning

Extern delning

Skicka snabbt filer eller mappar till personer utanför företaget med delade länkar – även om mottagarna inte är Dropbox-användare. För att hålla koll på delningen kan du se visningsinfo och skydda länkarna med lösenord och utgångsdatum.

Samarbeta enkelt och smidigt med kollegor

Organisationsomfattande samarbete

Använd kommentarer för att snabbt samla in feedback tillsammans med filerna. Du kan också bjuda in teamet till delade mappar, där de kan lägga till och redigera filer tillsammans. Förändringar synkroniseras automatiskt och alla har den senaste versionen i sina Dropbox-mappar.

Fildelning och teamarbete

Teammappar

Skapa ett centralt arbetsutrymme så att alla snabbt kan hitta det de behöver. Teammappar är ett enkelt sätt att ge hela teamet åtkomst till saker som handböcker för medarbetare, avdelningsmål och externa foton.

Dropbox-ikonen

Samarbeta effektivare inuti dina Microsoft Office-dokument. Ikonen visar dig om någon visar eller redigerar filen du arbetar på och ger dig alternativet att uppdatera till den senaste versionen om någon sparar ändringar.

Håll teamet produktivt och skydda data

Säkerhetskopiering av filer

Säkerhetskopiering och lagring av filer
Skaffa det lagringsutrymme företaget behöver för att dela och samarbeta enkelt.
Mer information

Administrativa verktyg

Administrativa verktyg
Teamhantering är enkel från en central plats, administratörskonsolen.
Mer information

Säkerhetsfunktioner

Säkerhetsfunktioner
Skydda känsliga företagsfiler med säkerhetsfunktioner på företagsnivå.
Mer information