Skip to main content

SOC-rapporter är mycket viktiga för förtroende och transparens

När du förvarar stora volymer känsliga data i molnet krävs överlägsen säkerhet, sekretess och efterlevnadskontroll – och regelbundna rapporter om funktionaliteten i allt detta arbete.

En person lämnar över en surfplatta med en signatur till en annan person för att bekräfta en affärsuppgörelse