Insyn

Vi strävar efter att vara så öppna som möjligt med hur vi hanterar din information och samtidigt se till att den lagras på ett säkert och privat sätt. Vi anser att våra användares uppgifter bör ha samma rättsliga skydd oavsett om de finns lagrade på våra tjänster, på ditt företag eller hemma hos dig.

Dataförfrågningar från statliga myndigheter

Som de flesta tjänster får vi ibland förfrågningar från statliga myndigheter som vill ha information om våra användare. Du förtjänar att få veta hur ofta det händer. Två gånger om året publicerar vi en insynsrapport som i detalj visar hur många dataförfrågningar vi tar emot från statliga myndigheter. Vi var ett av de första företagen som publicerade en insynsrapport och vi tänker fortsätta publicera denna viktiga information.

Vi har även skapat principer för dataförfrågningar från statliga myndigheter som beskriver hur vi hanterar de förfrågningar vi tar emot, och hur vi arbetar för att reformera lagarna så att de värnar mer om din integritet. Vi kommer att följa följande principer när vi tar emot, granskar och svarar på statliga förfrågningar om våra användares uppgifter.

  • Vara transparenta.Onlinetjänster bör få rapportera det exakta antalet statliga dataförfrågningar som mottagits, antal konton påverkade av dessa förfrågningar och vilka lagar som förfrågningarna stöder sig på. Vi kommer att fortsätta att verka för rätten att tillhandahålla denna viktiga information.
  • Bekämpa ospecifika förfrågningar.Statliga dataförfrågningar bör begränsas till specifika personer och utredningar. Vi bestrider förfrågningar riktade mot stora grupper eller som eftersöker information som inte är relaterad till en specifik utredning.
  • Skydda alla användare. Lagar som ger stater behörighet att begära ut användardata från onlinetjänster bör inte behandla människor olika utifrån deras medborgarskap eller var de bor. Vi arbetar hårt för att förändra dessa lagar.
  • Tillhandahåll betrodda tjänster. Stater bör aldrig installera bakdörrar i onlinetjänster eller äventyra infrastruktur för att få tag i användardata. Vi kommer att fortsätta skydda våra system och verka för att förändra lagar för att tydliggöra att den här typen av aktivitet är olaglig.

Besök gärna vår rapport Principer vid dataförfrågningar från statliga myndigheter och vår Insynsrapport för mer detaljerad information.