E-post

Använda e-post för att dela filer

I företag som inte har någon formell fildelningslösning samarbetar team ofta genom att skicka mejlbilagor till varandra. Det är ett enkelt sätt att dela filer, eftersom den enda tekniken som krävs är den som redan används dagligen. Men enkelheten har ett pris vad gäller filsynkronisering, säkerhet och att inte kunna hantera stora dokument.

Bakgrund

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), en av de centrala teknikerna som används för att skicka mejl, utformades bara för att skicka vanliga textmeddelanden mellan användare. Begränsningarna med den utformningen ger långtgående konsekvenser för utvecklingen av e-post.

MIME

För att lösa begränsningarna med oformaterade textmeddelanden skapades standarden Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). MIME har stöd för bilagor som inte är i textformat, samt mejl som består av flera delar. Båda funktionerna är viktiga för fildelning.

Med MIME kodas bifogade filer som textblock. Det omvandlar enbart filen till ett format som SMTP kan bearbeta – det krypterar inte informationen. Dessutom innehåller MIME-meddelanden också information om filtyp så att e-postprogrammet vet hur det ska hanteras. Meddelanden med flera delar är det som gör att du kan inkludera ett textmeddelande och en fil i samma mejl.

Observera att MIME och SMTP är kompletterande standarder. Det förra definierar innehållet i ett mejl, medan det senare definierar hur mejlet skickas till en mottagare. Du kan tänka på MIME-innehållet som ett brev som placeras i ett SMTP-kuvert.