Mall för projektplan

Är det din uppgift att föra protokoll på mötet? Styrelsemöte, projektmöte eller informellt teammöte? Använd den här smidiga anteckningsmallen så är halva arbetet redan gjort.

Håll alla på samma bana

Infoga bara ditt innehåll

Med den ifyllda texten som vägledning kan du använda den färdiga protokollsmallen för att fylla i datum, deltagare, dagordning, diskussioner och delegerade uppgifter så fort mötet börjar.

Bjud in teamet till dokumentet

Med denna molnbaserade protokollsmall blir delningen enkel. Du behöver inte spara något på hårddisken eller bifoga det i ett e-postmeddelande. Bjud bara in mötesdeltagarna till dokumentet.

Samredigera i realtid

När du har bjudit in teammedlemmar till dokumentet kan de se mötesanteckningarna och lägga till kommentarer. De kan till och med uppdatera texten eller infoga ett fotografi av whiteboardtavlan om du ger dem redigeringsrättigheter.

4 tips för bättre mötesprotokoll

Mall för mötesanteckningar i Dropbox Paper
1. Konfigurera dokumentet för anteckningar före mötet

Med den här mallen får du hjälp att organisera formella och informella möten, organisera arbetet och ange en tydlig dagordning så att alla är på banan redan innan ni träffas. Eftersom det är ett Dropbox Paper-dokument kan du länka till kalenderhändelser och använda tidsbesparande kortkommandon. 

2. Infoga länkar och skapa sammanhang

Om du har befintliga dokument med bakgrundsinfo kan du lägga till länkar som gör så att ditt team snabbt kan uppdatera sig. Innan mötet kan du dela ett dokument med mötesanteckningar och skapa sammanhang för diskussioner.

3. Lyft fram viktiga punkter

För att lyfta fram viktigt innehåll kan du lägga till bilder eller Dropbox-filer som styrker din tes eller ger exempel. Med Paper-mobilappen kan du ta kort på whiteboards och postitlappar, så hamnar fotot direkt i dina mötesanteckningar.

4. Anteckna beslut och uppgifter

Med mallens att-göra-funktion kan ditt team se kommande steg samtidigt som du enkelt kan följa upp och har översikt över alla handlingsplaner före nästa möte. Du skapar enkelt kryssrutor genom att mata in hakparenteser (”[ ]”) följt av ett mellanslag. För att delegera en uppgift taggar du bara en teammedlem med @ och personens användarnamn. 

Skapa och dela tidiga idéer

Denna mall för mötesanteckningar görs i Dropbox Paper, en samarbetsyta som team kan använda för att skapa och dela tidiga idéer. Paper gör det enkelt att skapa mötesanteckningar, delegera uppgifter, utveckla kreativa idéer och leda projekt. Med Paper som centralt nav för ert projekt behöver ni inte vara i samma rum för att alla ska vara på banan.

Flera nanvändare som delar idéer och visuella tillgångar i ett möte

Vanliga frågor

Vad är Dropbox Paper?

Dropbox Paper är en gemensam arbetsyta där teamen kan samordna projekt och kommunicera kring innehåll – allt på ett och samma ställe. Med Paper får du redigeringsfunktioner i realtid tillsammans med att-göra-listor och mötesdagordningar och tidslinjer, vilket gör det enklare att planera projekt, brainstorma, hålla möten, tilldela uppgifter och granska arbete.

Hur använder jag Dropbox Paper?

För att använda Dropbox Paper måste du ha ett Dropbox-konto. Paper-dokument dras för närvarande inte av från din lagringskvot och det finns ingen gräns för hur många Paper-dokument du kan skapa eller äga. Du kan komma åt dina Paper-dokument på webben genom att klicka på Paper-fliken på dropbox.com eller navigera till dropbox.com/paper. Du kan också använda Paper-mobilappen för att komma åt, skapa och redigera Paper-dokument.

Kan jag arbeta i Dropbox Paper offline?

Ja, med hjälp av Dropbox Paper-mobilappen kan du arbeta i Paper offline. Med Paper-mobilappen kan du skapa nya dokument, redigera befintliga, lägga till kommentarer och dela innehåll med andra. När du är offline kan du komma åt, redigera och kommentera stjärnmärkta och nyligen använda dokument eller skapa nya dokument. Alla ändringar du gör synkas när du är tillbaka online.

Hur kan jag föra effektiva mötesprotokoll med Dropbox Paper?

För ett produktivt möte är det viktigt med effektiva mötesanteckningar så att alla kan läsa igenom vad som diskuterades och vara uppdaterade. Det bästa sättet att göra effektiva mötesanteckningar är att ha en bra struktur på plats innan mötet börjar. Skapa ett Paper-dokument med dagordningen, lägg till länkar för kontext och dela dokumentet med mötesdeltagarna. Mötesprotokoll bör också innehålla åtgärdsobjekt och förfallodatum för dessa uppgifter, vilket enkelt kan göras i Paper genom att lägga till @nämningar och förfallodatum för uppgifter.

Hur skapar jag en mall för mötesprotokoll med Dropbox Paper?

Det är enkelt att skapa en mall för mötesprotokoll med Dropbox Paper. När du använder Paper på webben kan du använda befintliga mallar för mötesprotokoll genom att klicka på länken Skapa mötesanteckningar i den högra kolumnen. Du kan också skapa en egen mall för mötesanteckningar eller dagordning som anpassas efter dina behov genom att skapa ett nytt Paper-dokument, ställa in de fält som ska fyllas i och klicka på Gör till mall i dokumentmenyn. Då konverteras ditt Paper-dokument till en mall som du kan använda när som helst.

Se fler funktioner

Produktivitetsverktyg för jobbet

Produktivitetsverktyg

Använd Dropbox-verktyg för mer produktivitet på arbetsplatsen

Projektplaneringsmall

Projektplaneringsmall

Skapa din egen projektplaneringsmall med Dropbox Paper

Brainstormingverktyg

Brainstormingmall

Skapa en brainstormingmall för att få fram och dela idéer

Lagra dokument i molnet

Online lagringsutrymme för dokument

Hantera dokument online med enkel och säker molnlagring

Skapa din egen mall för mötesanteckningar

Vill du skräddarsy dina anteckningar för nästa teammöte? Med Paper kan du bygga en egen, snygg och proffsig mall för protokoll eller dagordningar med precis de rubriker och delar du vill ha.