Mötesprotokoll och dagordningsmallar

Är mötesprotokollet ditt ansvar? Använd denna smidiga mall så är halva arbetet gjort.

Håll alla på samma bana

Infoga bara ditt innehåll

Med den formaterade texten som utgångspunkt kan du använda denna färdiga mall för att fylla i deltagarlista, dagordning, diskussionspunkter och uppgifter så fort mötet börjar.

Bjud in teamet till dokumentet

Med denna molnbaserade mall blir delningen enkel Du behöver inte spara något på hårddisken eller bifoga det i ett e-postmeddelande. Bjud bara in mötesdeltagarna till dokumentet.

Samredigera i realtid

När du bjudit in ditt team till dokumentet kan de se anteckningarna och lägga till kommentarer. De kan till och med uppdatera texten eller infoga ett fotografi av whiteboardtavlan om du ger dem redigeringsrättigheter.

4 tips för bättre mötesprotokoll

1. Konfigurera ditt dokument före mötet

Denna mall har tagits fram för att du ska kunna organisera arbetet och se till att alla är på banan innan ni träffas. Eftersom det är ett Dropbox Paper-dokument kan du länka till kalenderhändelser och använda tidsbesparande kortkommandon. 

2. Infoga länkar och skapa sammanhang

Om du har befintliga dokument med bakgrundsinfo kan du lägga till länkar som gör så att ditt team snabbt kan uppdatera sig. Innan mötet kan du dela ett dokument med mötesanteckningar och skapa sammanhang för diskussioner.

3. Lyft fram viktiga punkter

För att lyfta fram viktigt innehåll kan du lägga till bilder eller Dropbox-filer som styrker din tes eller ger exempel. Med Paper-mobilappen kan du ta kort på whiteboards och postitlappar, så hamnar fotot direkt i dina mötesanteckningar.

4. Anteckna beslut och uppgifter

Med mallens åtgärdslista kan ditt team se kommande steg samtidigt som du har översikt över alla handlingsplaner. Du skapar enkelt kryssrutor genom att mata in hakparenteser (”[ ]”) följt av ett mellanslag. För att delegera en uppgift taggar du bara en teammedlem med @ och personens användarnamn.  Du skapar enkelt kryssrutor genom att mata in hakparenteser (”[ ]”) följt av ett mellanslag. För att delegera en uppgift taggar du bara en teammedlem med @ och personens användarnamn. 

Skapa din egen mall för mötesanteckningar

Vill du anpassa dina mötesanteckningar? Med Paper kan du bygga en egen, snygg och proffsig mall med precis de underrubriker och sektioner du vill ha.

Skapa och dela tidiga idéer

Denna dagordningsmall är tillverkad med Dropbox Paper, en samarbetsyta som låter team skapa och dela tidiga idéer. Med Paper blir det lätt att skriva mötesanteckningar, skapa att göra-listor, utveckla kreativa idéer och hantera projekt. Med Paper som centralt nav för ert projekt behöver ni inte vara i samma rum för att alla ska vara på banan.

dagordningsmallar med Dropbox Paper