Mall för projektplan

Oavsett om det är det månatliga styrelsemötet, ett veckomöte eller en brainstormingsession, har du halva arbetet gjort med den här intuitiva mallen för mötesprotokoll.
Mötesprotokollmall med deltagare, dagordning och diskussionspunkter

Håll alla på samma bana

Infoga bara ditt innehåll

Med den ifyllda texten som vägledning kan du använda den färdiga protokollsmallen för att fylla i datum, deltagare, dagordning, diskussioner och delegerade uppgifter så fort mötet börjar.

Bjud in teamet till dokumentet

Med denna molnbaserade protokollsmall blir delningen enkel. Du behöver inte spara något på hårddisken eller bifoga det i ett e-postmeddelande. Bjud bara in mötesdeltagarna till dokumentet.

Samredigera i realtid

När du har bjudit in teammedlemmar till dokumentet kan de se mötesanteckningarna och lägga till kommentarer. De kan till och med uppdatera texten eller infoga ett fotografi av whiteboardtavlan om du ger dem redigeringsrättigheter.

4 tips för bättre mötesprotokoll

Mall för mötesanteckningar i Dropbox Paper
1. Konfigurera dokumentet för anteckningar före mötet

Med den här mallen får du hjälp att organisera formella och informella möten, organisera arbetet och ange en tydlig dagordning så att alla är på banan redan innan ni träffas. Eftersom det är ett Dropbox Paper-dokument kan du länka till kalenderhändelser och använda tidsbesparande kortkommandon. 

2. Infoga länkar och skapa sammanhang

Om du har befintliga dokument med bakgrundsinfo kan du lägga till länkar som gör så att ditt team snabbt kan uppdatera sig. Innan mötet kan du dela ett dokument med mötesanteckningar och skapa sammanhang för diskussioner.

3. Lyft fram viktiga punkter

För att lyfta fram viktigt innehåll kan du lägga till bilder eller Dropbox-filer som styrker din tes eller ger exempel. Med Paper-mobilappen kan du ta kort på whiteboards och postitlappar, så hamnar fotot direkt i dina mötesanteckningar.

4. Anteckna beslut och uppgifter

Med mallens att-göra-funktion kan ditt team se kommande steg samtidigt som du enkelt kan följa upp och har översikt över alla handlingsplaner före nästa möte. Du skapar enkelt kryssrutor genom att mata in hakparenteser (”[ ]”) följt av ett mellanslag. För att delegera en uppgift taggar du bara en teammedlem med @ och personens användarnamn. 

Skapa och dela tidiga idéer

Denna mall för mötesanteckningar görs i Dropbox Paper, en samarbetsyta som team kan använda för att skapa och dela tidiga idéer. Paper gör det enkelt att skapa mötesanteckningar, delegera uppgifter, utveckla kreativa idéer och leda projekt. Med Paper som centralt nav för ert projekt behöver ni inte vara i samma rum för att alla ska vara på banan.

Flera nanvändare som delar idéer och visuella tillgångar i ett möte

Vanliga frågor

Hur du för protokoll under ett möte börjar med att helt enkelt fokusera på det viktiga med mötet och att förmedla den informationen till andra på ett organiserat sätt. Genom att föra effektiva mötesprotokoll kan alla läsa igenom vad som diskuterades så att de kan hålla sig uppdaterade. Det bästa sättet att föra effektiva protokoll i ett möte är att ha en solid struktur på plats i god tid innan mötet börjar. Det kan du göra genom att helt enkelt börja med den här mallen för mötesprotokoll i Dropbox för att skapa ditt eget dokument med mötesdagordningen och deltagarlistan. Medan mötet pågår kan du sedan lägga till specifikt vad som diskuteras och vem som säger vad. Till slut kan du lägga till handlingsplaner och förfallodatum genom att lägga till @taggningar samt eventuella nödvändiga länkar för sammanhang. Till slut delar du dokumentet med dem som deltog i mötet. 

Det är enkelt att skapa en mall för mötesprotokoll i Dropbox med Dropbox Paper. Du kan helt enkelt använda den befintliga mallen för mötesprotokoll i Paper. Eller så kan du skapa en egen anpassad mall för mötesprotokoll eller mötesagenda genom att skapa ett helt nytt dokument i Paper. I övre högra hörnet av Paper-dokumentet ser du tre punkter som visar olika alternativ du kan välja mellan. Klicka på de tre punkterna och bläddra ner till ”Gör till mall”. Det gör ditt Paper-dokument till en skräddarsydd mall som du kan använda om och om igen för att hålla dina mötesprotokoll organiserade och utan att behöva börja om från början.

Att hålla reda på dina mötesprotokoll blir helt naturligt i Dropbox eftersom du kan organisera allting där. Ett av de bästa sätten att hålla reda på dina mötesprotokoll är att skapa ett organiserat arkiveringssystem för alla dina mötesprotokoll – och andra viktiga dokument – så att du och ditt team enkelt kan visa och dela filerna. Att skapa ett arkiveringssystem för dina mötesprotokoll är också ett bra sätt att hjälpa ditt team att samarbeta mer effektivt. Teammedlemmarna kan arbeta lättare med dina mötesprotokoll genom att lägga till kommentarer i dokumentet för att förtydliga några av anteckningarna eller lägga till viktiga handlingsplaner. 

Du kan hålla mötesprotokoll mer ordnade genom att dela upp möten efter ämne. Det troligaste är att de möten du har på jobbet inte bara är en typ av möte. Du kan t.ex. ha styrelsemöten en gång i halvåret, brainstormingmöten varje månad eller kvartal, veckomöten på tu man hand, anställningsintervjuer eller kanske arbetsstudiesessioner där du behöver anteckningar för att vara noggrann. Skapa en mapp för ”Möten” i Dropbox och skapa sedan ett undersystem av mötestyper så att du alltid vet var du ska leta efter viktiga mötesprotokoll – oavsett typ av möte. 

Maximera mötesprotokollet med Dropbox

Observera: allt innehåll finns inte tillgängligt på alla språk

Samarbetspartner som står på ett kontor och pratar medan de tittar på en bärbar dator

IDG-forskning

Upptäck hemligheterna med optimerat samarbete.

Samarbetspartner som delar ett skrivbord och gör anteckningar på olika papper

IDC-vitbok

Kapa kostnader och öka affärsvärdet med Dropbox-samarbetsverktyg.

Se fler funktioner

Produktivitetsverktyg för jobbet

Produktivitetsverktyg

Använd Dropbox-verktyg för mer produktivitet på arbetsplatsen

Projektplaneringsmall

Projektplaneringsmall

Skapa din egen projektplaneringsmall med Dropbox Paper

Brainstormingverktyg

Brainstormingmall

Skapa en brainstormingmall för att få fram och dela idéer

Lagra dokument i molnet

Online lagringsutrymme för dokument

Hantera dokument online med enkel och säker molnlagring

Skapa din egen mall för mötesanteckningar

Vill du skräddarsy dina anteckningar för nästa teammöte? Med Paper kan du bygga en egen, snygg och proffsig mall för protokoll eller dagordningar med precis de rubriker och delar du vill ha.