Skapa effektiva projektplaneringsmallar med Dropbox Paper

Schemalägg projektets tidslinjer med Dropbox så att du kan bli mer produktiv och få mer gjort.

Förenkla projektledningen med ditt team

Med Dropbox Paper får du ett bättre sätt att samarbeta i dokument med teamet. Skapa bara en tidslinjemall för de dokument som behöver en projekttidslinje – till exempel kreativa briefs, lanseringsplaner och sociala mediekalendrar.

Dela mallen med ditt team, lägg till platshållartext så att de förstår vad som måste fyllas i och ge dem rätt att redigera dokumentet. Alla justeringar sparas automatiskt i realtid.

Exempel på projekttidslinje

Håll alla engagerade och uppdaterade med tidslinjemallar

Med projektplansmallar från Dropbox kan du organisera och spåra projekt från början till slut. Skapa att göra-listor och tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar så att alla vet vem som gör vad. Håll enkelt reda på – och ändra vid behov – projektstatusuppdateringar, teamroller, projektets tidslinjer och annan nyckelinfo.

Exempel på projektplaneringsmall

Dela idéer, klara deadlines, och gör ändringar på språng

Leverera ett fantastiskt teamprojekt

Samarbeta i grupprojekt i ett enda dokument. Samredigera i realtid, ge feedback med kommentarer och klara deadlines med hjälp av tidslinjer och att göra-listor.

Lansera en ny produkt

Skapa en central kunskapskälla för teamet. Sammanställ krav, lägg till kodsträngar och ritningar och hämta input från andra intressenter.

Gör en video eller film

Håll dig organiserad och se till att allt teamet behöver finns på en och samma plats – manus, moodboards, storyboards, musik, film, grovklippningar, tidslinjer och budgetar.

Vanliga frågor

En bra projekttidslinje är en tidslinje som är tydlig för alla inblandade. Projekttidslinjen är inte bara till för ledningen eller andra intressenter. När alla teammedlemmar har tillgång till dokumentet kan du se när alla enskilda delar ska vara klara, samtidigt som en samarbetsyta uppstår som hjälper alla att dela idéer och vid behov se till att viktiga delar blir klara i tid. En bra projekttidslinje är både transparent och flexibel.

Huvudsyftet med en tidslinje är att tydligt beskriva och förankra ett projekts syften och tidsramar, inklusive alla leveransdatum och resurser som krävs under ett specifikt projekt. En projekttidslinje hjälper dig och teamet på rätt spår så att alla är organiserade och arbetar mot rätt tidslinjemål inom ramen för projektet.

Tidslinjemallar i Dropbox Paper bidrar till att göra projektledningen mer effektiv eftersom Paper har utformats för att låta teammedlemmar skapa en visuell representation av ett projekt samt utnämna ansvariga personer för respektive uppgift. Genom att markera alla projektets steg i ett enda dokument kan alla deltagare alltid vara på banan. Tidslinjemallar i Dropbox Paper är särskilt effektiva för team som är på olika platser eftersom det hjälper dem att hålla ständig kontakt med andra teammedlemmar, oavsett var de befinner sig.

Dropbox möjliggör samarbete i projekttidslinjer

Observera: allt innehåll finns inte tillgängligt på alla språk

Samarbetspartner som står på ett kontor och pratar medan de tittar på en bärbar dator

IDG-forskning

Upptäck hur ni kan öka effektiviteten genom bättre samarbete.

Samarbetspartner som delar ett skrivbord och gör anteckningar på olika papper

IDC-vitbok

Se hur Dropbox gör samarbetet mindre tidskrävande för ledande företag.

Se fler funktioner

Onlinesamarbete i dokument

Innehållssamarbete

Samarbeta, redigera och dela innehållet enkelt med teammedlemmarna            

Produktivitetsverktyg för jobbet

Produktivitetsverktyg

Använd Dropbox-verktyg för mer produktivitet på arbetsplatsen

Mallar för mötesprotokoll

Mallar för mötesprotokoll

Skapa din egen mall för mötesanteckningar med Dropbox Paper

Projektplansmall

Projektplansmall

Skapa din egen projektplaneringsmall med Dropbox Paper