Snabbare synk med inkrementell säkerhetskopiering

Snabb och enkel filsynkning med Dropbox

Inkrementell säkerhetskopiering på enkelt vis.

Vad är i inkrementell säkerhetskopiering?

Inkrementell säkerhetskopiering är en metod som registrerar förändringar på filnivå – eller bara de databitar eller fildelar – som skiljer sig från den senaste kompletta säkerhetskopieringen. Om du till exempel har redigerat en mening i ett dokument på 10 sidor sparas bara den delen av filen till den kompletta säkerhetskopian (istället för att en ny kopia av hela filen görs).

Eftersom du bara säkerhetskopierar de delar som ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen tar inkrementell säkerhetskopiering upp mindre lagringsutrymme och går snabbt också på daglig basis. Det kan dock vara mindre smidigt om du återställer en reservkopia av en fil med stora datamängder eller en hel enhet vid katastrofåterställning eftersom hela filen återskapas från de delar som sparats inkrementellt till hela säkerhetskopian.

Vad är i inkrementell säkerhetskopiering?

Jämförelse mellan inkrementell och differentiell säkerhetskopiering

Differentiella metoder för säkerhetskopiering skyddar data genom att säkerhetskopiera hela filer som ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen. Så även om du bara redigerat en mening i ett dokument på tio sidor sparas en ny kopia av hela filen i backupen.

Beroende på användning kan inkrementell och differentiell säkerhetskopiering ses som en jämbördig metod för säkerhetskopiering. Men en skillnad sticker ut – med differentiell säkerhetskopiering sparas hela den modifierade filen i säkerhetskopian så att återställningen av filer och enheter kan göras mycket snabbare. På filnivå kan emellertid differentiell säkerhetskopiering ta längre tid eftersom alla ackumulerade ändringar sedan den senaste kompletta säkerhetskopieringen laddas upp.

Skillnaden mellan inkrementell och differentiell säkerhetskopiering

Strömlinjeforma arbetet med inkrementell säkerhetskopiering

Det finns olika typer av programvara för säkerhetskopiering men varje system för säkerhetskopiering börjar med en komplett backup – en kopia över alla filer på hårddisken eller i Dropbox-kontot. För slutanvändaren spelar det stor roll i fråga om hastighet och lagringsutrymme hur ändringar sparas mot den kompletta säkerhetskopian.

Dropbox har en egen metod för säkerhetskopiering av filer som kallas deltasynkning, som mest liknar inkrementell säkerhetskopiering. Deltasynkning ger snabb filsynkning som tar upp mindre lagringsutrymme totalt, vilket i sin tur ger smidigare och enklare arbetsflöden för alla Dropbox-användare.

Strömlinjeforma arbetet med smidig säkerhetskopiering

Så synkar Dropbox filer

Deltasynkning

Synka filer snabbare eftersom bara modifierade delar sedan den senaste säkerhetskopieringen sparas. När deltasynkning används får du åtkomst till det mest uppdaterade innehållet snabbare, också när nätverksuppkopplingen är svajig.

LAN-synkning

Spara bandbredd genom att synka från ditt lokala nätverk istället för att ladda ner filer från servrar först. LAN-synkning ger också användare på nätverk åtkomst till det mest uppdaterade innehållet ännu snabbare.

Synkning som återupptas automatiskt

Ladda upp och ner stora filer enkelt, också om du tappar internetuppkopplingen. Vi återupptar automatiskt avbrutna överföringar när uppkopplingen är tillbaka.