Snabb översikt

Om du bara har några minuter på dig att bekanta dig med Dropbox Business ska du läsa de här artiklarna för att lära dig det viktigaste.


Rundtur i adminkonsolen

Administrera teamet effektivt genom att lära dig adminkonsolen. Du kan hantera teammedlemskap, skapa aktivitetsrapporter, spåra viktiga delningshändelser på adminpanelen och kräva att teamet ställer in extra säkerhetsåtgärder som tvåstegsverifiering.

Läs artikeln Lär dig administratörkonsolen för mer info.


Förstå mappbehörigheter

Ta några minuter och bekanta dig med hur du samarbetar med delade mappar. Eftersom mappar i Dropbox som standard är privata, kan du ge personer åtkomst till bara de mappar de behöver. Som administratör kan du övervaka hur teamet delar mappar och välja om icke-teammedlemmar ska få gå med i teamets delade mappar.

Läs artikeln Ställ in behörigheter för mappar för mer information.


Spåra teamets aktivitet

Som administratör kan du övervaka vem som delar, loggar in m.m. Du kan snabbt titta på aktivitetsloggen, skapa fullständiga rapporter för specifika tidsintervall eller till och med skapa en rapport för en viss medlems aktivitet

Läs artikeln Spåra teamets aktivitet för mer information.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.