Snabb översikt

Om du bara har några minuter på dig att bekanta dig med Dropbox Business ska du läsa de här artiklarna för att lära dig det viktigaste.


Rundtur i adminkonsolen

Administrera teamet effektivt genom att lära dig adminkonsolen. Du kan hantera teammedlemskap, skapa aktivitetsrapporter, spåra viktiga delningshändelser på adminpanelen och kräva att teamet ställer in extra säkerhetsåtgärder som tvåstegsverifiering.

Läs artikeln Lär dig administratörkonsolen för mer info.


Förstå mappbehörigheter

Det finns tre typer av mappar i Dropbox: en privat mapp, en delad mapp och en teammapp. Tack vare den privata mappen kan du synka filer mellan enheter. En delad mapp gör att användare snabbt kan skapa ett projektutrymme när gruppen ska samarbeta, utan att behöva gå genom teamadministratören. Teammappen är ett centralt, administratörshanterat innehållsnav, där team kan lagra all sin information och samarbeta med interna eller externa parter. Som teamadministratör kan du konfigurera och övervaka hur teamet delar teammappar med hjälp av teammapphanteraren och du kan ställa in delningsbehörigheter på alla länkar och mappar i delningsfliken.


Spåra teamets aktivitet

Som administratör kan du övervaka vem som delar, loggar in m.m. Du kan snabbt titta på aktivitetsloggen, skapa fullständiga rapporter för specifika tidsintervall eller till och med skapa en rapport för en viss medlems aktivitet

Läs artikeln Spåra teamets aktivitet för mer information.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.