Fjärradering

Via Fjärradering kan du radera arbetsmappen i Dropbox från en teammedlems länkade enheter.

Med fjärradering kan du ha koll på företagets data – perfekt för borttappade enheter eller när du tar bort en gruppmedlem.

När du tar bort kopplingen till en enhet och väljer fjärraderingsalternativet kommer enheten omedelbart att sluta synkronisera. Dropbox försöker ta bort hela arbets-Dropbox så snart enheten är online och Dropbox-applikationen körs. Dropbox fjärraderas alltid när du kopplar bort mobila enheter.


Radera en medlems arbets-Dropbox från en förlorad enhet

Om en teammedlem förlorar en enhet kan du se till att deras data inte hamnar i orätta händer. Du kan fjärradera medlemmens arbetsmapp i Dropbox, men inte deras personliga Dropbox.

 1. Logga in på Dropbox med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen i vänster sidofält.
 3. Klicka på namnet på den medlem vars enhet du vill koppla bort.
 4. Välj den enhet som du vill koppla från under Enheter och klicka på X bredvid den.
 5. I popup-fönstret väljer du alternativet att ta bort arbets-Dropbox från datorn nästa gång den ansluts till internet och klicka sedan på Koppla från.

Radera en medlems arbets-Dropbox när du tar bort dem från teamet

Endast teamadministratörer och administratörer för användarhantering kan ta bort medlemmar från teamet och fjärradera deras enheter.

 1. Logga in på Dropbox med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen i vänster sidofält.
 3. Klicka på kugghjulsikonen till höger om medlemmens namn och välj Radera användare på menyn.
 4. I popup-fönstret väljer du att använda kontoöverföring nu eller senare. Välj sedan Ja vid alternativet att ta bort filer från den personens enheter nästa gång de kommer online.

Kontrollera status för en fjärradering

Dropbox visar Raderingsstatus för alla enheter du har valt att fjärradera. Här är de statusindikatorer du kan se:

 • Väntande: Enheten har inte kopplat upp sig igen och/eller så körs inte Dropbox-applikationen. Båda dessa villkor måste vara uppfyllda, annars kan inte Dropbox radera mappen.
 • Pågår: Dropbox har anslutits till enheten och mappen håller på att raderas.
 • Klart: Hela Dropbox-mappen har raderats från enheten.
 • Misslyckades: Om Dropbox inte kunde radera någon fil i Dropbox skapar vi en rapport med namnet på varje fil som inte kunde raderas med felorsak. Klicka på länken Fel för att ta fram ett popupfönster och välj Ladda ner rapport för att visa rapporten.

Kontrollera status för en fjärradering:

 1. Logga in på Dropbox med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen i vänster sidofält.
 3. Klicka på medlemmens namn i fliken Medlemmar . Om du har raderat användarens konto från teamet och valt alternativet fjärradering klickar du på på fliken Raderade medlemmar och klickar på användarens namn.
 4. I sektionen Radering pågår letar du upp enheten och dess Enhetsstatus.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.