Lägg till nivåindelade administratörsroller

Minska teamledningens arbetsbelastning genom att delegera dagliga funktioner till olika administratörsroller

Nivåindelade administratörer för Dropbox Business gör det möjligt för team att ha flera administratörsroller, var och en med olika behörigheter. Nivåindelade administratörsroller gör det möjligt för team att arbeta effektivare och ger teamadministratörer möjlighet att delegera ansvar med mer detaljerad kontroll.

Lägga till nya medlemmar, återställa lösenord, skapa aktivitetsrapporter - med nivåindelade administratörsroller behöver inte teamadministratörerna hantera de dagliga funktionerna och kan fokusera på mer avancerade uppgifter.


De tre administratörsrollerna och vad var och en kan göra

  1. Teamadministratörer kan ställa in säkerhet och delningsbehörighet för hela teamet, samt skapa administratörer och hantera medlemmar. Endast teamadministratörer kan ange att andra medlemmar ska vara administratörer eller ändra administratörsroller och det måste alltid finnas åtminstone en teamadministratör i ett konto i Dropbox Business.
  2. Administratörer för användarhantering får utföra de flesta teamhanteringsuppgifterna, inklusive att lägga till och ta bort teammedlemmar, hantera grupperoch visa ett teams aktivitetsström. Det går att ange vilken teammedlem som helst som administratör för användarhantering.
  3. Supportadministratörer får hantera lösenord och grundläggande kontosäkerhet och skapa aktivitetsloggar för teammedlemmar. Supportadministratörer kan också utföra vanliga tjänsteförfrågningar från teammedlemmar, som att återställa borttagna filer eller hjälpa teammedlemmar som blivit utlåsta från tvåstegsverifiering. Det går att ange vilken teammedlem som helst som supportadministratör.

Lägga till eller ändra administratörsbehörighet för teammedlemmar

  1. Logga in på Dropbox webbplats och öppna Adminkonsolen
  2. Välj fliken Medlemmar
  3. Under fliken Medlemmar: klicka på kugghjulsikonen till höger om varje medlemsrad och klicka på Lägg till administratörsbehörigheter (om medlemmen ännu inte är administratör) eller Ändra administratörsbehörigheter (om medlemmen redan är administratör)

Du kan också använda samma fönster för att se vilken roll en teammedlem har – kryssa för kolumnen Användartyp för medlem, supportadministratör, administratör för användarhantering eller teamadministratör.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.