Bjud in ditt team

Låt teammedlemmarna använda ert Dropbox Business-konto.

Inbjudna medlemmar kommer att skapa konton som utnyttjar teamets gemensamma lagringsutrymme och du får bättre kontroll över hur de delar arbetsfiler.

Du kan skicka inbjudningar både till användare som behöver skapa ett Dropbox-konto och till dem som redan har ett.

Obs: Nya medlemmar måste gå med i teamet med samma mejladresser som du har angivit för dem i adminkonsolen. För att undvika sammanblandning senare är det bäst att skicka teaminbjudningar med jobbrelaterade mejladresser istället för privata.


Bjuda in medlemmar till teamet

Bara teamadministratörer och administratörer för användarhantering kan bjuda in medlemmar till ditt företagskonto. Varje inbjuden medlem använder en av era licenser.

Det gör inget om en teammedlem redan har ett Dropbox-konto. Inbjudna medlemmar kan antingen migrera sitt befintliga konto till Dropbox Business eller behålla det som ett separat konto som de kan koppla till sitt arbetskonto för snabb åtkomst till dem båda på alla sina enheter.

Börja bjuda in teammedlemmar:

 1. Logga in till ditt admin-länkade Dropbox-konto.
 2. Klicka på Adminkonsolen i vänster sidofält.
 3. På sidan Medlemmar klickar du på knappen Bjud in medlemmar i det övre högra hörnet.
 4. Ange mejladresserna till de personer du vill bjuda in och lägg till ett meddelande om du vill.
 5. Klicka på Bjud in till team.

Teammedlemmarna får ett mejl från oss där vi bjuder in dem till teamet. Alternativt kan de godkänna inbjudan genom att gå till Team -fliken i vänstra sidofältet på Dropbox-webbplatsen. När de accepterar inbjudan ser vi automatiskt om de har ett befintligt konto kopplat till den mejladressen.

 • Om de inte har något konto kopplat till mejladressen du skickat inbjudan till skapar de bara ett. Här ser du hur processen ser ut.
 • Om de har ett konto kopplat till mejlkontot kan de välja om de vill migrera sina saker till det nya företagskontot eller flytta sakerna till ett personligt Dropbox-konto. Här ser du hur processen ser ut.

Bjud in medlemmar till teamet med Föreslagna teammedlemmar

Funktionen Föreslagna teammedlemmar föreslår ytterligare personer att lägga till i Dropbox Business-teamet. Med Föreslagna teammedlemmar går det att göra följande:

 1. Få bättre kontroll över data med funktionerna Fjärradering och Kontoöverföring för alla Dropbox Business-medlemmar.
 2. Skaffa mer lagringsutrymme för teammedlemmar, förbättrade samarbetsfunktioner och 120 dagars återställning av borttagna filer.
 3. På sidan Medlemmar klickar du på knappen Bjud in medlemmar i det övre högra hörnet.
 4. Öka teamets produktivitet

De teammedlemmar som föreslås uppfyller följande tre kriterier:

 1. Den föreslagna medlemmen delar samma e-postdomän som Dropbox Business-administratören.
 2. Den föreslagna medlemmen blir aktuell medlem i en delad mapp på Dropbox Business-teamets konto
 3. Den föreslagna medlemmen är för närvarande inte medlem i Dropbox Business-teamet.

Det går att bjuda in föreslagna medlemmar till Dropbox Business-teamet på två sätt:

 • Gå till Instrumentpanelen för att visa de föreslagna medlemmarna och bjud in dem till teamet
 • Gå till fliken Medlemmar på adminkonsolen och klicka på Bjud in medlemmar

Utvidga teamet genom förfrågningar om att gå med

Medlemskapsförfrågningar hjälper administratörer att enkelt bygga upp ett team. Med medlemskapsförfrågningar ber blivande medlemmar om att gå med i ett Dropbox Business-team eller ett kostnadsfritt team och teamets administratör kan helt enkelt godkänna förfrågan.

Med medlemskapsförfrågningar kan vilken Dropbox-användare som helst med en verifierad mejladress i företagets domän be om att gå med i ett team.

Förfrågan om att gå med i ett Dropbox Business-team

Om det finns ett Dropbox Business-team i ett företags domän kan användare av Dropbox Basic och Plus be om att gå med i detta team. Finns det fler än ett team i en domän kommer användare att se alla tillgängliga team, men kan endast gå med i ett av dessa.

När en användare ber att få gå med i ett Dropbox Business-team skickas en mejlförfrågan till administratören för Dropbox Business-teamet, som godkänner eller avslår förfrågan. Om administratören godkänner förfrågan faktureras Dropbox Business-teamet för en ytterligare licens.

Administratörer för Dropbox Business kan även godkänna eller avslå alla väntande förfrågningar under fliken Medlemmar i adminkonsolen.

Kan jag tillåta att blivande teammedlemmar går med i mitt kostnadsfria Dropbox Business-team automatiskt?

Som teamadministratör i ett Dropbox Business-konto kan du också tillåta att nya medlemmar går med i ditt team utan att vänta på ditt godkännande. Gör detta genom att öppna fliken Autentisering i administratörskonsolen och ändra inställningarna för att godkänna medlemskap.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.