Konfigurera teammappar

Det blir enkelt att ta in nya medlemmar om det finns en mappstruktur från början.

Teammappar är särskilda typer av delade mappar som administratören kan skapa. Teammappar visas automatiskt i den tilldelade teammedlemmens Dropbox, så det går att lägga till stora grupper på ett ögonblick.

Vill du skapa en ny teammapp går du till fliken Teammapp i adminkonsolen.


Dela mappar

Tillgång till teamets arbete bestäms på mapp-basis. Alla mappar är privata som standard, och du måste bjuda in användare för att de ska få åtkomst till delade mappar. Om en mapp inte delas med någon, vet ingen att den finns.

Det går att skapa en delad mapp och bjuda in enskilda teammedlemmar eller hela grupper med teammedlemmar. När de har accepterat din inbjudan synkas och uppdateras automatiskt alla filer du lägger till eller modifierar i den mappen för alla andra medlemmar och tvärtom. Du kan till exempel skapa mappen Bokföring, bjuda in medlemmar från bokföringsteamet och sedan börja lägga till och ändra filer. Alla hålls hela tiden uppdaterade.

Skapa en delad mapp:

  1. Logga in på Dropbox webbplats.
  2. Klicka på ikonen ”Dela en mapp ...” i högra hörnet:
  3. Välj att antingen dela en befintlig mapp eller skapa en ny.
  4. Välj den mapp du vill dela eller namnge den mapp du vill skapa.
  5. Lägg till grupper och/eller mejladresser till de användare du vill samarbeta med i din delade mapp, tillsammans med ett personligt meddelande till dem om du vill.
  6. Klicka på Dela mapp.

Teammappar

Teammappar tilldelas grupper. Innan du konfigurerar teammappar måste grupperna du vill tilldela dessa till vara skapade.

Du kan till exempel skapa gruppen Bokföring i gruppfliken och sedan skapa en mapp för bokföringsteamet, för allt innehåll som bokföringsteamet har. Teammappars behörighet gäller uppifrån och ner, alla som delar på den översta nivån har åtkomst till allting nedanför. Det går dock att lägga till interna eller externa medlemmar i teammappar inne i undermapparna.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.