Ställ in behörigheter för mappar

Teammappar och delade mappar utgör kärnan i hur personer samarbetar med Dropbox, så vi uppmuntrar alla att bekanta sig med hur de fungerar.

Teammappens delningspolicy ställs in av administratören och beskrivs nedan. Slutanvändare får inte ändra inställningarna i teammappar. Delade mappar kan hanteras av slutanvändare, så att de snabbt kan få fart på projekt utifrån den övergripande delningspolicy som administratören har definierat.

Syftet med den här artikeln är att ge en snabb översikt över hur behörigheter för teammappar fungerar i Dropbox Business, men vill du veta mer om delade mappar kan du läsa artikeln Samarbeta med delade mappar i användarguiden för Dropbox Business.


Behörigheter för teammappar

Med teammappar går det enkelt att skapa hanterade lagringsutrymmen för Dropbox Business-grupperna. Med dessa hanterade mappar går det att hantera policyer utifrån gruppen och det innehåll teamet arbetar med. Du kan till exempel välja att aktivera extern delning i marknadsteamets mapp, så att medlemmar i marknadsteamet kan arbeta med kontor utanför företaget. För andra teammappar som innehåller känsliga uppgifter, t.ex. personalteamets mapp, kan man tillåta endast intern delning.


Behörighet för delade mappar

Alla i teamet får skapa en delad mapp. De skapas genom att skicka inbjudningar till en Dropbox-användares mejladress. När användaren har godkänt inbjudan visas den delade mappen i hans/hennes Dropbox-mapp och dess innehåll synkas automatiskt med användarens kopplade datorer och mobila enheter.

Precis som medlemmar i ett Dropbox Business-team får administratörer enbart öppna mappar de har blivit inbjudna till.

Det finns tre roller i en delad mapp:

  • Ägare kan ändra visnings-/redigeringsbehörighet, bjuda in ytterligare personer och överföra ägarskap till någon annan. Detta är standardrollen för den person som från början delar en mapp.
  • Redaktörer kan lägga till/redigera/radera filer i mappen precis som en ägare kan. Om ägaren tillåter det kan redaktörer även bjuda in personer till mappen, ta bort andra medlemmar från mappen och ändra andra medlemmars roller. Redaktör är standardinställningen för de personer du bjuder in.
  • Läsare är den mest begränsade rollen och får inte lägga till/redigera/radera filer i mappen. Läsare kan se att de har läsbehörighet, eftersom den delade mappen då har en låssymbol:

Mer information om delade mappar finns i Samarbeta med delade mappar i Användarhandbok för Dropbox Business.

Vill du veta mer om teammappar kan du titta i avsnittet Teammappar i vår användarguide för Dropbox Business.


Begränsa åtkomst till teammappar för personer som inte är med i teamet

I vårt hjälpcenter finns information om delningsinställningar.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.