Lägg till ett extra säkerhetslager

Skydda ditt konto med tvåstegsverifiering, en valfri men rekommenderad säkerhetsfunktion.

När tvåstegsverifiering aktiverats kräver Dropbox att du anger en sexsiffrig säkerhetskod utöver ditt lösenord när du loggar in på Dropbox-webbplatsen eller kopplar en ny enhet.


Aktivera tvåstegsverifiering

Innan du aktiverar tvåstegsverifiering får du tio åttasiffriga reservkoder. Det är mycket viktigt att du skriver ner koderna och att du förvarar dem på ett säkert ställe. Om du förlorar din mobil eller inte kan ta emot eller generera någon säkerhetskod, behöver du en av reservkoderna för nödåtkomst till Dropbox.

Aktivera tvåstegsverifiering:

 1. Logga in på Dropbox webbplats.
 2. Klicka på ditt namn längst upp till höger på valfri sida för att öppna din kontomeny.
 3. Klicka på Inställningar på kontomenyn och välj fliken Säkerhet .
 4. Välj Aktivera under Tvåstegsverifiering.
 5. Klicka på Kom igång.

Ange lösenordet igen för att aktivera tvåstegsverifiering och välj hur du vill få din säkerhetskod (se följande sektion).


Välja verifieringsmetod

Du behöver en mobiltelefon för att få åtkomst till din sexsiffriga säkerhetskod. Du kan antingen få koden messad till dig eller så kan du ladda ner en app som automatiskt genererar en kod åt dig.

Använd sms

Om du väljer att få dina säkerhetskoder via sms måste du ha en telefon som kan ta emot sms (operatörens taxa gäller). När du har loggat in till Dropbox med ditt lösenord skickas ett sms som innehåller en säkerhetskod till din telefon. För att aktivera detta alternativ:

 1. Välj Använd sms under konfigurationen av tvåstegsverifieringen.
 2. Ange telefonnumret som sms ska skickas till.
 3. Du får en säkerhetskod via sms. Verifiera ditt telefonnummer och aktivera tvåstegsverifiering genom att ange koden på webbplatsen när du blir instruerad att göra så.

Använd en mobilapp:

Det finns flera mobilappar som kan generera en unik tidskänslig säkerhetskod som du kan använda för tvåstegsverifiering. Alla appar som har stöd för TOTP-protokollet (Time-based One-Time Password) ska fungera, inklusive följande:

 1. Google Authenticator (Android/iPhone/BlackBerry)
 2. Duo Mobile (Android/iPhone)
 3. Authenticator (Windows Phone 7)

Flertalet applikationer genererar säkerhetskoder även när cellulär/datatjänst inte finns tillgänglig – praktiskt när du reser eller där täckningen inte är pålitlig.

För att använda en av dessa applikationer:

 1. Välj Använd mobilapp under konfigurationen av tvåstegsverifieringen.
 2. Välj antingen att skanna streckkoden (om appen har stöd för det) eller klicka på Ange din hemliga nyckel manuellt för att få en hemlig nyckel som du kan ange i appen.
 3. När appen har konfigurerats anger du säkerhetskoden som har genererats av verifieringsapplikationen för att verifiera inställningen och aktivera tvåstegsverifiering.

Obs!När du ställer in tvåstegsverifiering kan du överväga att lägga till ett andra telefonnummer som också kan ta emot sms. Om du någonsin förlorar din primära mobil kan du få en reservsäkerhetskod till det andra numret istället.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.