Koppla dina Dropbox-konton

Kopplar du dina personliga och jobbrelaterade Dropbox-konton får du enkel åtkomst till båda från de anslutna enheterna, samtidigt som informationen hålls åtskild.

Om du har ett personligt konto för dina foton och skattedeklarationdokument och ett företagskonto för kunder och projekt, låter Dropbox dig koppla ihop dem för att göra det enklare att få åtkomst till båda. Du har fortfarande två separata konton, men nu kan du enkelt få åtkomst till dina personliga och arbetsrelaterade Dropbox-mappar från datorn, mobila enheter och Dropbox-webbplatsen.


Koppla dina konton online

Första steget mot att få åtkomst till båda kontona på dina kopplade enheter är att koppla dina personliga och jobrelaterade Dropbox-konton på Dropbox-webbplatsen. Du kan också få åtkomst till både personliga och jobbrelaterade Dropbox-konton från webben utan att behöva logga in och ut flera gånger.

 1. Logga in på ditt företagskonto på Dropbox webbplats.
 2. Klicka på ditt namn längst upp till höger på sidan för att öppna kontomenyn.
 3. Välj Koppla en personlig Dropbox.
 4. Skapa en ny personlig Dropbox, eller logga in om du redan har ett konto.
 5. Granska och bekräfta dina inställningar.

Logga in på dina jobbrelaterade och personliga konton på enheterna

Om du installerar Dropbox för första gången på enheten måste du logga in på båda kontona.

 1. Koppla dina konton online (se ovan) om du inte redan har gjort det.
 2. Öppna Dropbox-applikationen.
 3. Logga in på antingen din personliga Dropbox eller din jobbrelaterade Dropbox.
 4. Klicka på Lägg nu till din personliga Dropbox eller Lägg nu till din jobbrelaterade Dropbox, beroende på vilken Dropbox du redan har loggat in till.

Om du är en befintlig Dropbox användare måste du logga in på din andra Dropbox från Dropbox-ikonen i datorns systemfält eller menyfält.

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet eller systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Inställningar.
 3. Välj fliken Konto .
 4. Om du redan har loggat in på din jobbrelaterade Dropbox väljer du fliken Personlig.Eller om du redan har loggat in på din personliga Dropbox väljer du fliken med namnet på teamet.
 5. Klicka på knappen Koppla.
 6. Ange lösenordet för ditt andra Dropbox-konto.

Flytta filer mellan dina Dropbox-konton.

När du har kopplat ditt personliga konto och jobbrelaterade konto på datorn är det enkelt att dra objekt från en Dropbox-mapp till den andra, precis som du skulle göra med vilken annan fil eller mapp som helst.

Om möjligt bevarar vi ditt medlemskap i en delad mapp om du flyttar den från en Dropbox till den andra. Du får ett meddelande att du har lämnat den delade mappen i din första Dropbox och gått med i den delade mappen i din andra Dropbox. Om du är mappens ägare överförs ägarskapet till ditt andra Dropbox-konto.

Observera att om din administratör eller ägaren av mappen har ställt in vissa delningsbegräsningar kan det hända att du lämnar mappen helt om du flyttar den till din andra Dropbox och får en icke-delad kopia som inte synkroniserar med andra medlemmars ändringar.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.