Skapa och hantera grupper

Skapa en grupp för team eller avdelning. Istället för att bjuda in en medlem i taget att gå med i en delad mapp kan du bjuda in dem alla på en gång.

Grupper hjälper teamen att hantera åtkomsten till sina delade mappar. Med grupper kan du skapa listor över personer som ska ha tillgång till många av samma filer och mappar (som avdelningar, team eller funktioner). Alla nya medlemmar du lägger till i en grupp bjuds automatiskt in till alla delade mappar som gruppen har bjudits in till.

Viktiga punkter:

 • Grupper gör att du kan dela mappar med en hel grupp, direkt.
 • Du kan ange om en grupp ska ha redigeringsbehörighet eller endast läsbehörighet.
 • Grupper är bra när det kommer nya gruppmedlemmar. Bara lägg till dem i gruppen så läggs de automatiskt till i alla delade mappar för den gruppen.

Skapa en grupp

Så här skapar du en grupp:

 1. Logga in på kontot.
 2. Klicka på Team i vänstra sidofältet.
 3. Klicka på fliken Grupper .
 4. Klicka på knappenSkapa grupplängst upp till höger.
 5. Namnge gruppen. Detta är namnet alla teammedlemmar kommer att se och som de kan använda när de ska bjuda in gruppen till nya delade mappar. Kom ihåg att du som ägare av gruppen kan byta gruppnamn när som helst.
 6. Klicka på knappen Skapa grupp.

Note: If you don’t see the Create group button, your team admin may have restricted your team’s ability to create groups.


Lägga till medlemmar i en grupp

Om du äger en grupp kan du lägga till eller ta bort medlemmar när som helst. Kom ihåg! Endast medlemmar i teamet går att bjuda in till dina grupper.

 • En gruppmedlem bjuds automatiskt in till alla delade mappar som gruppen har bjudits in till.
 • När du lägger till en teammedlem i en grupp skickas inbjudningar till varje enskild mapp som finns tillgänglig för den gruppen. Användare måste manuellt acceptera dessa inbjudningar innan de får åtkomst till mapparna.
 • Detta gäller även omvänt: om du tar bort en medlem från en grupp tas hen även bort från gruppens delade mappar.

Så här lägger du till en ny gruppmedlem:

 1. Logga in på jobbkontot
 2. Klicka på Team i vänstra sidofältet.
 3. Klicka på fliken Grupper och markera namnet på gruppen du vill lägga till medlemmar i.
 4. I det övre högra hörnet klickar du på Lägg till medlemmar-knappen.
 5. Ange namnet på personen du vill bjuda in och klicka på Lägg till medlemmar-knappen.

Dela med en grupp

Du kan dela en mapp med vilken grupp som helst, till och med grupper du inte är medlem i.

Dela med en grupp:

 1. Dela en mapp.
 2. I fältet Till anger du namnet på gruppen du vill dela med.
 3. Bestäm om gruppmedlemmar ska få visa eller redigera.
 4. När du har klickat på Dela bjuds alla medlemmar i gruppen in till mappen.

Var denna artikel till någon hjälp?

Tack för återkopplingen.

Vi är glada att kunna hjälpa till!

Tack för att du ger oss feedback.

Vi skulle uppskatta dina synpunkter på hur vi kan förbättra den här artikeln.

Tack för återkopplingen.