Säga upp Dropbox Business – återbetalningar och övrig information

Prenumerationer på Dropbox Business återbetalas inte förutom där det krävs enligt lag.

Återbetalningar vid autogiro

Kontakta din bank angående återbetalning av betalningar som är gjorda med autogiro. Det är enbart banken som kan behandla en begäran om chargeback.

Återbetalningar med autogiro

Eventuell återbetalning som begärs från din bank leder till nedgradering av din Dropbox Business-prenumeration. Teamet inaktiveras och alla medlemskonton går tillbaka till Basic-planer.

Obs! Dropbox raderar inte dina filer när prenumerationen nergraderas. Om kontot överskrider lagringsutrymmet när du nergraderat upphör synkningen mellan kopplade enheter.

Delåterbetalningar

Begär du delåterbetalning av en Dropbox Business-betalning kommer vårt supportteam att försöka kontakta teamadministratören och begära mer information.

Borttag av teammedlemmars licenser

Fullständig eller proportionell återbetalning görs inte för licenser som tas bort under en pågående prenumerationsperiod med Dropbox Business.

Relaterade ämnen:

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community