{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Skatt på Dropbox-prenumerationer

Dropbox har en juridisk plikt att betala omsättningsskatt på vissa kundtransaktioner.

Om skatt måste debiteras eller inte beror på vad du köpt och var du befinner dig. Den verkliga skattesatsen fastställs av gällande skattesatser. Dropbox fastställer gällande skattesats utifrån det postnummer för fakturering du angett för kontot. Om du befinner dig inom en jurisdiktion där du måste betala skatt visas skatten som en radpost på fakturorna och kvittona.

Var ser jag hur mycket skatt jag debiteras om jag köper en Dropbox-prenumeration?

Gå till inköpssidan för Business-konto eller Plus- och Professional-konto och ange din kontoinformation för att se om du ska debiteras moms. I så fall visas även gällande skattesats.

Obs!Du behöver inte slutföra köpet för att se den gällande skattesatsen.

Var ser jag hur mycket skatt som debiteras för min befintliga prenumeration?

Teamadministratörer för Dropbox Business:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Välj sidan Fakturering.
 4. Välj Faktureringshistorik.

Användare av Dropbox Plus och Professional:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Välj avsnittet Faktureringshistorik .

Läs mer om fakturor och kvitton för Dropbox-prenumerationer.

Erbjuder Dropbox skattebefrielse?

Vissa ideella föreningar eller utbildningsinstitutioner får skattebefrielse för Dropbox Business-prenumerationer. Teamadministratörer kan kontakta kundsupport i adminkonsolen för att visa de tillgängliga alternativen.

Avsnitt i den här artiklen:

Moms på Dropbox-prenumerationer i USA

För närvarande överför Dropbox den här momsen för berörda prenumerationer på Dropbox Business, Dropbox Professional och Dropbox Plus till kunder på vissa platser inom USA. Nedan finns fler svar om du är Dropbox Business teamadministratör, Dropbox Plus- eller Dropbox Professional-kund och har frågor om den här policyn. Kontakta kundsupport om du har fler frågor.

Annan information om amerikansk omsättningsskatt:

 • Skatteplikt och skattesats grundas vanligen på platsen där köparen och säljaren befinner sig och olika delstatliga och lokala skattelagar
 • Dropbox har en juridisk plikt att betala moms för transaktioner med kunder inom vissa jurisdiktioner och det är vanligt att företag överför momsen på kunderna. Från och med maj 2015 debiterar Dropbox moms på prenumerationer på Dropbox Business, Dropbox Professional och Dropbox Plus som har köpts av kunder i dessa jurisdiktioner i USA.

Moms på Dropbox-prenumerationer i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Dropbox debiterar moms för prenumerationer på Dropbox Plus, Professional, Business och Enterprise för kunder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Finns ni i EES och har en befintlig prenumeration på någon av dessa Dropbox-produkter debiteras moms vid nästa förnyelse. Moms debiteras på både årliga och månatliga prenumerationer.

Annan information om moms i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

 • Ska företaget inte debiteras moms kan du lägga till momsregistreringsnumret i kontot. Med detta momsregistreringsnummer kan vi identifiera transaktionen som mellan företag och debiterar inte moms. Det är möjligt att få tillbaka inbetald moms från landets skattemyndighet.
 • Dropbox International Unlimited Companys momsregistreringsnummer är IE 9852817J
 • Lägga till ett momsregistreringsnummer i ett Dropbox Business-konto:
 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Fakturering.
 4. Klicka på Betalningsmetod.
 5. Klicka på Uppdatera. En skärm där det går att uppdatera momsregistreringsnumret öppnas.
 • Momsregistreringsnumret ska ha formatet för registreringsnummer för mervärdesskatt
 • Ni kan också använda omvänd betalningsmetod för att betala moms på en Dropbox Business-prenumeration. Om du lägger till momsregistreringsnumret i Dropbox Business-kontot kan vi exkludera moms från fakturan. Ni kan sedan betala gällande moms direkt till landets skattemyndighet.

Moms på Dropbox-prenumerationer i Sydafrika

Från och med maj 2016 debiterar Dropbox moms för prenumerationer på Dropbox Plus, Professional, Business och Enterprise för kunder i Sydafrika. Finns ni i Sydafrika och har en befintlig prenumeration på någon av dessa Dropbox-produkter debiteras moms vid nästa förnyelse. Debiteringen visas oavsett årlig eller månatlig prenumeration.

Annan information om moms i Sydafrika:

 • Momssatsen för Dropbox i Sydafrika är 15 %
 • Dropbox är momsregistrerat i Sydafrika och är enligt lag skyldigt att betala moms på kundtransaktioner i Sydafrika

Konsumtionsskatt på Dropbox-prenumerationer i Japan

Från och med oktober 2015 debiterar Dropbox konsumtionsskatt på Dropbox Plus-, Professional- och Business-prenumerationer för kunder i Japan.

Annan information om konsumtionsskatt i Japan:

 • Konsumtionsskattesatsen för Dropbox Plus, Professional och Business bestäms i allmänhet av köparens ort
 • Som ett registrerat utländskt företag är Dropbox skyldigt enligt lag att betala konsumtionsskatt på transaktioner med kunder i vissa jurisdiktioner
 • Dropbox registreringsnummer som utländskt företag är 00018

Skatt för varor och tjänster på Dropbox-prenumerationer i Nya Zeeland

Från den 1 oktober 2016 kräver Nya Zeeland att Foreign Digital Service Providers tillämpar 15 % moms (GST) på e-tjänster som tillhandahålls konsumenter i Nya Zeeland. Som Foreign Digital Service Provider är Dropbox skyldigt enligt lag att betala skatt på kundtransaktioner i det landet.

Dropbox måste debitera moms oavsett om du har månatlig eller årlig prenumeration. Prenumerationsbeloppet och momsen visas som extra poster på fakturan eller kvittot.

Dropbox Plus: Om du är Dropbox Plus-användare på Nya Zeeland debiteras du den här skatten efter nästa förnyelse.

Dropbox Business: Om du är Dropbox Business-kund behöver du inte betala moms.

Annan information om moms i Nya Zeeland:

 • Dropbox Business-kunder debiteras inte moms. Den här skatten gäller bara privata kunder i Nya Zeeland (till skillnad mot företag). För Dropbox innebär detta att endast kunder med Dropbox Plus- och Professional-prenumerationer ser momsen. Den gäller inte för prenumerationer med en Dropbox Business-plan.
 • Från och med den 1 oktober 2016 är skattesatsen för Dropbox Plus och Professional 15 % i Nya Zeeland
 • Som utländsk försäljare av elektroniska tjänster i Nya Zeeland är Dropbox skyldigt enligt lag att betala skatt på kundtransaktioner
 • Moms inkluderas inte i prenumerationspriset, utan debiteras utöver listpriset för prenumerationen
 • Dropbox momsregistreringsnummer i Nya Zeeland är 120-704-311
 • Om du har en utestående faktura visas debiterad moms för en befintlig Dropbox-prenumeration i faktureringshistoriken på dropbox.com
  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på avataren.
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Klicka på Konto.
  5. Klicka på Faktureringshistorik.
 • Obs! Dessa anvisningar fungerar endast om du har en utestående faktura. Moms läggs inte till på tidigare fakturor

Läs mer om att få fakturor för Dropbox-prenumerationen.

Skatt för varor och tjänster på Dropbox-prenumerationer i Australien

Från och med januari 2018 debiterar Dropbox skatt för varor och tjänster för prenumerationer på Dropbox Plus och Professional för kunder i Australien. Finns ni i Australien och har en befintlig prenumeration på någon av dessa Dropbox-produkter debiteras skatt vid nästa förnyelse. Debiteringen visas oavsett årlig eller månatlig prenumeration.

Annan information om skatt på varor och tjänster i Australien:

 • Skattesatsen för Dropbox-prenumerationer i Australien är 10 %

Moms på Dropbox-prenumerationer i Taiwan

Från och med januari 2018 debiterar Dropbox moms för prenumerationer på Dropbox Plus och Professional för kunder i Taiwan. Finns ni i Taiwan och har en befintlig prenumeration på någon av dessa Dropbox-produkter debiteras moms vid nästa förnyelse. Debiteringen visas oavsett årlig eller månatlig prenumeration.

Annan information om moms i Taiwan:

 • Momssatsen för Dropbox-prenumerationer i Taiwan är 5 %

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support