Lägg till momsnummer för ett konto

Dropbox International Unlimited Companys momsnummer är IE 9852817J.

Priset för våra Dropbox Business-användare är exklusive moms. Administratören för ett Dropbox Business-team kan ange företagets momsregistreringsnummer tillsammans med faktureringsinformationen för att undvika att debiteras moms.

Om det behövs kan du ladda ner en kopia av vår amerikanska W-9-blankett och använda vårt amerikanska ID-nummer för skattebetalare (TIN, Taxpayer Identification Number).

Om du har ett företag i EU debiterar vi den momssats för det EU-land där du befinner dig. Det är möjligt att få tillbaka inbetald moms från landets skattemyndighet.

Lägg till ett momsnummer till ett Dropbox Business-konto

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Konto.
 4. Klicka på fliken Fakturering .
 5. Klicka på Uppdatera faktureringsinformation. En skärm där det går att uppdatera momsnumret öppnas.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support