Lägg till momsnummer för ett konto

Dropbox International Unlimited Companys momsnummer är IE 9852817J.

Priset för våra Dropbox Business-användare är exklusive moms. Administratören för ett Dropbox Business-team kan ange företagets momsregistreringsnummer tillsammans med faktureringsinformationen för att undvika att debiteras moms.

Om det behövs kan du ladda ner en kopia av vår amerikanska W-9-blankett och använda vårt amerikanska ID-nummer för skattebetalare (TIN, Taxpayer Identification Number).

Om du har ett företag i EU debiterar vi den momssats för det EU-land där du befinner dig. Det är möjligt att få tillbaka inbetald moms från landets skattemyndighet.

Lägg till ett momsnummer till ett Dropbox Business-konto

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Konto.
 4. Klicka på fliken Fakturering .
 5. Klicka på Uppdatera faktureringsinformation. En skärm där det går att uppdatera momsnumret öppnas.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support