Dropbox Active Directory Connector

Active Directory Connector (AD Connector) gör det möjligt att synka mellan en Active Directory (AD) och ett team i Dropbox Business. AD Connector synkar automatiskt ändringar som gjorts i Active Directory till Dropbox. Denna synkning förenklar aktivering och inaktivering av Dropbox Business-användare.

Det går även att låta AD Connector synka grupper och gruppmedlemmar i Active Directory till Dropbox Business-teamet.

Följ stegen nedan för att installera och konfigurera AD Connector och säkerställa att den fungerar som den ska. Läs varje underavsnitt som är länkat från huvudanvisningarna.

Hur installerar, konfigurerar och kör jag AD Connector?

 1. Läs bästa metoder för AD Connector.
 2. Ladda ner AD Connector Microsoft Installer (MSI).
 3. Installera AD Connector.
 4. Installera verktyget Konfigurera AD Connector.
 5. Utför en testkörning med Kör AD Connector och verifiera att den fungerar som den ska.
 6. Leta upp den planerade uppgiften och aktivera den för att köra den.
 7. Svar på några viktiga och vanliga frågor om grupper och synkning av grupper.
 8. Felsökning, vanliga frågor och mer information.
 9. Synkningen med AD Connector misslyckades: Hur tar jag reda på varför?

Bästa praxis för AD Connector

Obligatoriskt:

 • Alla användare du vill synka från Active Directory måste vara aktiva användare i en enda AD-domän.
 • PowerShell 4.0 eller senare
 • Windows Server 2008 (eller senare)
 • Verktyg för fjärrserveradministration

Rekommenderas:

 • Skapa en grupp med namnet Dropbox som innehåller alla medlemmar du vill lägga till. Det går att placera både användare och grupper i Dropbox-gruppen.
 • Installera AD Connector på en server med skrivskyddad åtkomst (AD Connection synkar bara ändringar som kommer från AD).
 • Uppgradera från tidigare versioner av AD Connector: vanligtvis räcker det med en enkel installation för att uppgradera från version 2.0.1 till version 2.0.2. Vid uppgradering från en huvudversion till en annan (från 1.0 till 2.0) bör den befintliga versionen dock avinstalleras före uppdatering till den nya.
 • För den aktuella versionen av AD Connector rekommenderar vi att man inte synkar mer än 10 000 användare från Active Directory. Kontakta Dropbox kundframgångsteam om ni vill använda AD Connector till fler än 10 000 användare.

Återgå till början av artikeln

Ladda ner AD Connector

Återgå till början av artikeln

Installera AD Connector

 1. Leta upp och kör installationsprogrammet Dropbox-AD-Connector.msi .
 2. Klicka på Nästa för att fortsätta med installationsguiden.
 3. Markera rutan för att godkänna villkoren och klicka på Nästa.
 4. Klicka på Nästa för att installera på standardsökvägen.
 5. Klicka på Installeraoch välj sedan Ja om du får en fråga om User Account Control (UAC).
 6. Kom igång är markerad som standard. Avmarkera om du redan har öppnat den här guiden.
 7. Välj Slutför för att slutföra installationen.

Återgå till början av artikeln

Slutföra steget Konfigurera AD Connector

Fem steg ingår i slutförandet av konfigurationen av AD Connector:

 1. Installation.
 2. Synkning av Active Directory-användare.
 3. Synkning av Active Directory-grupper.
 4. Loggning.
 5. Mejlmeddelanden.

Följ noggrant varje steg för att slutföra konfigureringen.

Konfiguration

 1. Hitta och öppna genvägen Konfigurera AD Connector på datorn.
 2. Klicka på Hämta OAuth2 Token för att koppla till teamadministratören för Dropbox Business.
  • Vid behov kan du logga in på Dropbox som administratör för Dropbox Business-teamet
  • Godkänn behörigheter för programmet AD Connector om det behövs
 3. Kopiera token.
 4. Klistra in den kopierade token i fältet OAuth 2 DfB Token.
 5. Vill du köra installationstester markerar du kryssrutan Simuleringsläge .
  • Obs! I simuleringsläget görs inga ändringar av Dropbox Business-teamet

Konfiguration av AD Connector

Synkning av användare med Active Directory

 1. Välj den Active Directory-grupp du vill synka med teamet i Dropbox Business.
  • Det enklaste sättet är att du skapar en Active Directory-grupp som heter Dropbox
 2. Kontrollera att Mejlattribut är inställt på Mejladress.
 3. Markera Hantera befintliga användare för att synka ändringar till användare som skapades manuellt i Dropbox Business adminkonsol.

Synkning av grupper med Active Directory

 1. Välj om du vill synka grupper till Dropbox Business-teamet (synkning av grupper är valfritt).
 2. Välj om du vill använda samma grupp som du använde för att synka enskilda användare till att synka grupper.
 3. Välj namn på gruppen om du vill ha en annan grupp för att synka grupper.

Loggning

 1. Klicka på Ändraom du vill ange en annan sökväg till loggfilen.
  • Obs! Anger du ingen annan filsökväg sparas loggfilen på standardplatsen: C:\ProgramData\Dropbox\AD Connector\db_ad_connector.log

E-postmeddelanden

 1. Vill du få mejlmeddelanden klickar du på Inställningar.
  • Obs! Använd port 587 eller 25 (okrypterad). Port 465 stöds för närvarande inte
 2. För varje avsnitt du blir klar med bör du använda Testa anslutning för att verifiera att konfigurationen är korrekt.
 3. Mejlmeddelandeinställningar

 4. Klicka på OK när du är klar med mejlalternativen.

Slutför

 1. Klicka på Spara för att spara alla konfigurationsinställningar.

Återgå till början av artikeln

Hitta filen Run AD Connector och säkerställ att den fungerar som den ska

 1. Leta upp genvägen Kör AD Connector på datorn.
 2. Högerklicka på verktyget Kör AD Connector och på Kör som administratör.
 3. Granska resultaten för att säkerställa att de förväntade användarna finns i listan.
 4. Om ja, öppna verktyget Config AD Connector och avmarkera Simuleringsläge.
 5. Använd verktyget Kör AD Connector för att synkronisera nya medlemmar till Dropbox Business-teamet.

Återgå till början av artikeln

Skapa den schemalagda uppgiften att köra synkningsskriptet Dropbox Business och AD Connector

 1. Titta i Program\Dropbox\AD Connector\Hjälpkomponenter.
 2. Högerklicka på filen AD-Connector-CreateTask.bat och på Kör som administratör.
 3. Öppna programmet Schemaläggaren för Windows Server.
 4. Öppna mappen Dropbox-uppgifter .
 5. Högerklicka på uppgiften Dropbox AD Connector och välj Aktivera.
  • Obs! Hittar du inte uppgiften högerklickar du på Bibliotek för Schemaläggaren och väljer Uppdatera.
 6. Högerklicka på uppgiften och välj Kör.
 7. Kontrollera att testet körts: hitta och granska loggfilen för AD Connector-synkning.
 8. Verifiera att inbjudningar har skickats till teammedlemmar – se sidan Medlemmar i adminkonsolen för Dropbox Business.

Att tänka på när du skapar schemalagda uppgifter:

 • Som standard är den här uppgiften inställd att köras en gång om dagen kl. 2.00 (lokal tid)
 • Du kan öka uppgiftens frekvens, men vi rekommenderar att du inte kör den mer än en gång var tredje timme
 • Se till att schemalagda uppgifter inte avbryter varandra. Starta inte en ny instans under fliken Inställningar :

Inställningar för schemalagda uppgifter

Återgå till början av artikeln

Vad händer när man synkar grupper?

Gruppspegling synkas enbart till Dropbox Business. Ändringar från Dropbox Business synkas inte tillbaka till Active Directory. Raderar du en grupp från Active Directory raderas den inte från Dropbox Business när gruppen redan finns. Alla användare tas istället bort från gruppen om något av nedanstående stämmer:

 • Alla medlemmar tas bort från synkningsgruppen i Active Directory
 • Synkningsgruppen tas bort från konfigurationssteget

Vad händer om man väljer en enda grupp för att synka både användare och grupper?

För grupper med användare som inte ingår i synkningsgruppen synkas inte den gruppen till Dropbox Business.

Vad händer om jag har flera grupper med samma namn mellan Active Directory och Dropbox Business?

Gruppsynkning misslyckas när det finns en namnkonflikt mellan grupper i Active Directory och Dropbox Business. Ett fel loggas också.

Kan jag kapsla in grupper i andra grupper?

Det går inte att ha grupper i flera lager i Dropbox Business. Varje grupp har en platt struktur och innehåller inte andra grupper.

Hur synkas grupper när man inte väljer samma grupp för att synka grupper som för att synka användare?

Alla användare i synkningsgruppen för användare synkas. Eventuella grupper i synkningsgruppen för användare ignoreras. Användare som finns i synkningsgruppen för grupper ignoreras om de inte också finns i användargruppen. Grupper som finns i synkningsgruppen för användare ignoreras om de inte också finns i synkningsgruppen för grupper .

Återgå till början av artikeln

Hur fungerar AD Connector med kontoöverföring?

AD Connector stöder inte automatisk överföring av ett konto till en annan teammedlem. Raderade konton (och eventuella associerade filer) lagras dock i adminkonsolen. Dessa konton kan sedan överföras eller raderas permanent. Teamadministratörer kan överföra ett konto via Dropbox adminkonsol.

Vilka regler följer AD Connector när användare uppdateras i mitt konto för Dropbox Business?

AD Connector är en enkelriktad spegel, det vill säga den avspeglar användarstatus från den konfigurerade Active Directory till Dropbox Business-kontot. AD Connector ändrar inte AD. AD Connector åsidosätter ändringar som gjorts av en hanterad användare i adminkonsolen.

Hur aktiverar jag fjärraderingsfunktionen när jag tar bort användare med AD Connector?

När användare inaktiveras eller raderas med AD Connector fjärraderas alla enheter automatiskt. Använd adminkonsolen för att ta bort en användare eller enhet utan att fjärradera allt innehåll.

Går det att använda AD Connector på något annat språk än engelska?

Nej, AD Connector finns bara på engelska.

Synkningen med AD Connector misslyckades: Hur tar jag reda på varför?

Varje gång AD Connector körs läggs en utgångskod till i slutet av loggfilen. Koden förklarar orsaken till felet och/eller vilken del av processen som misslyckades. I följande tabell finns exempel på orsaker till att ett fel kan uppstå.

 • Obs! AD Connector loggar 0 när körningen gick bra

Kod

Felorsak

Så här korrigerar du felet

-1

Stöd för PowerShell-version saknas

 • Uppgradera till PowerShell version 4, 5 eller senare

-10

Det gick inte att läsa konfigurationsfilen

 • Har du redigerat konfigurationsfilen manuellt kan det finnas ett filfel som vårt skript inte kan läsa. Kör om konfigurationsskriptet så att manuella redigeringar skrivs över
 • Kontrollera behörigheten för konfigurationsfilen. Körningsskriptet måste ha behörighet att köra filen
 • Kör om konfigurationsfilen för att spara en ny fil

-11

Skriptet måste köras med administratörsprivilegier

 • När du väljer skript högerklickar du och väljer Kör med administratörsprivilegier

-12

Det gick inte att initiera Active Directory-modulen

 • Kontrollera att AD är igång och på samma dator som AD Connector
 • Kontrollera skriptprivilegier till AD
 • Kontrollera att du inte har fler än 5 000 medlemmar i synkningsgruppen, inklusive undergrupper (v 2.0 har inte stöd för fler användare)

-13

Det gick inte att initiera Dropbox Business API

-14

Det gick inte att hämta teaminformation från Dropbox Business API

 • Kontrollera felkoden
 • Verifiera att OAuth-token är giltig (kör om konfigurationsfilen för att få en ny OAuth-token)
 • Kontrollera att det gick att autentisera administratören och att teamet fortfarande finns
 • Verifiera att det går att nå dropbox.com på status.dropbox.com

-15

Inga användare hittades i den konfigurerade Active Directory-gruppen

 • Verifiera att de användare du vill synka ingår i vald grupp (det är enbart användare i denna grupp som synkas till Dropbox Business-teamet)

-16

Det gick inte att hämta teammedlemmar från Dropbox Business API

 • Försök igen. Det kan röra sig om ett tillfälligt nätverksproblem
 • Verifiera att det går att nå dropbox.com på status.dropbox.com

-17

Fel uppstod under synkning

 • Försök igen. Det kan röra sig om ett tillfälligt nätverksproblem
 • Kontrollera om datorn avbröts av någon annan process eller något annat fel
 • Kontrollera att du inte har fler än 5 000 medlemmar i synkningsgruppen, inklusive undergrupper (v 2.0 har inte stöd för fler användare)
 • Vi föreslår att du minskar den synkade gruppens storlek till 2 000 användare med aktuell version (v 2.0). Försök att inte ha fler än 2 000 användare i gruppen
 • Kontakta Dropbox support

Vilka skeden finns i AD Connectors körprocess?

 1. Identifiera hanterade användare.
  • AD Connector uppdaterar bara hanterade användare. Hanterade användare identifieras i det första steget och anses hanterade om följande villkor uppfylls:
   • Först slutför AD Connector aktiveringen. Aktivering sker när följande händer:
    • En användares mejladress läggs till i den konfigurerade Active Directory-gruppen
    • Denna mejladress finns inte i Dropbox Business
   • Användaren är en befintlig användare i Drobox Business-teamet. ”Befintlig användare” betyder att mejladressen för teamet matchar mejladressen för den konfigurerade Active Directory-gruppen.
 2. Obs! Den här kontrollen sker bara om Hantera befintliga användare har markerats i konfigurationen av AD Connector.

  Om en av dessa två villkor inte uppfylls anses användaren vara ohanterad. AD Connector uppdaterar inte ohanterade användare. För de flesta administratörer är Hantera befintliga användare det bästa alternativet.

 3. Uppdatera enbart användarinformationen för hanterade användare.
  • Användarens förnamn
  • Användarens efternamn
  • Användarens mejladress
 4. För hanterade användare från steg ett kontrollerar AD Connector att följande matchar i både Dropbox Business och AD:

  Undantag:AD Connector uppdaterar inte information för användare som är i skedet ”Inbjuden” i Dropbox Business. AD Connector försöker utföra uppdateringen igen under efterföljande körningar.

 5. Uppdatera enbart användarstatusen för hanterade användare.
  • Om du inaktiverar en hanterad användare tar detta inte bort användaren från Dropbox Business-teamet. Det gör du inte heller genom att ta bort en användare från synkningsgruppen Active Directory. Dessa användare inaktiveras istället i Dropbox Business-teamet.
 6. För hanterade användare som identifierades i första steget: AD Connector uppdaterar användarstatus (aktiv, inaktiverad eller raderad) i Dropbox Business så att den matchar användarstatusen i AD.

Återgå till början av artikeln

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support