Administrera delning för mitt Dropbox Business-team

Är du teamadministratör för ett Dropbox Business-team kan du reglera hur teammedlemmarna ska kunna dela med personer utanför teamet.

För att ändra delningsinställningar:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Innehållskontroller klickar du på Delning.

Resten av den här artikeln förklarar de delningsinställningar du kan ändra.

För att ändra delningsinställningar för Paper:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Andra inställningar klickar du på Paper.

Läs den här artikeln för mer information om hur du ändrar delningsinställningar för Paper.

Reglering för medlemskapsinställningar

 • Bestäm om teammedlemmarna kan dela filer och mappar med personer utanför teamet.
  • Tillåter du detta, kan medlemmar bestämma om en delad fil eller mapp ska vara teamskyddad då de skapar den.
 • Bestäm om teammedlemmar kan gå med i delade mappar som tillhör personer utanför teamet.

Notera att ändringar som görs i medlemskapsinställningarna för en delad mapp eller fil inte gäller retroaktivt.

Kontroller för delade länkar

 • Välj om personer i teamet ska kunna dela länkar med personer utanför teamet.
 • Bestäm om personer utanför teamet eller om bara ditt team ska kunna visa delade länkar som skapats av teammedlemmar.
  • Om du väljer Offentlig kan en teammedlem som skapar en länk besluta om den ska nås av alla eller bara av teamet.
  • Om du väljer Endast teamet kan en teammedlem som skapar en länk inte göra den tillgänglig för personer utanför teamet. Dessutom är inte längre någon av de länkar teammedlemmarna skapat tidigare tillgängliga för personer utanför teamet.

Kontroller för filinlämningar

Få åtkomst till alla inställningar för filinlämningar:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Tillval klickar du på Filinlämningar.
 • Välj om teammedlemmarna kan skapa filinlämningar.
  • Filinlämningar är aktiverade som standard för nya Dropbox Business-team.
  • Om du inaktiverar filinlämningar kan ingen i teamet skapa någon ny filinlämning och alla befintliga filinlämningar inaktiveras.

Relaterade ämnen:

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support