Hur får jag Dropbox att fungera i företagsnätverket?

Det kan hända att Dropbox-appen förhindras att installera eller synka via företagsnätverk. Är du inte säker på om Dropbox stöds av ditt företagsnätverk kontaktar du ditt företags nätverksadministratör för att ta reda på det.

Läs mer:

Vissa företagsnätverk ligger bakom HTTP-proxyservrar som använder NTLM-autentisering. Dropbox stöder för närvarande inte den här typen av proxyautentisering. Vissa användare har dock rapporterat att de har haft viss framgång med att använda en mellanliggande proxy som till exempel NTLMAPS eller cntlm för att komma igång med Dropbox i sina nätverk.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support