Ta bort en medlem från ett Dropbox Business-team

Om någon lämnar företaget kan en administratör ta bort personen från ert Dropbox Business-team. Teamadministratörer och administratörer för användarhantering har flera alternativ för att ta bort medlemmar från ett Dropbox Business-team:

 • Inaktivera teammedlemmen
 • Radera teammedlemmen
 • Konvertera teammedlemmen till ett personligt konto

Klicka på ett alternativ för mer information:

Inaktivera en teammedlem

Inaktiverade teammedlemmar förlorar omedelbart åtkomst till sina Dropbox Business teamkonton och alla filer, mappar och Paper-dokument i dem. Ett inaktiverat konto fortsätter dock att använda en licens och administratörer kan aktivera medlemmen igen senare. 

Om du vill återställa raderade filer från ett inaktiverat konto kan du göra det fram till slutet av perioden för versionshistorik (120 dagar för de flesta team).

Inaktivera en teammedlem:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Välj fliken Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på den användare du vill inaktivera.
 5. Klicka på Inaktivera medlem.
 6. Välj Inaktivera. Välj om du vill radera innehåll på den här medlemmens enheter.
 7. Klicka på Inaktivera på nytt.

Aktivera på nytt eller radera en inaktiverad teammedlem:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Välj fliken Medlemmar.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Medlemstyp och välj Inaktiverad.
 5. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på den användare du vill återaktivera.
 6. Klicka på Ta bort inaktivering av användare .
 7. Klicka på Ta bort inaktivering igen.

För att radera en inaktiverad teammedlem, välj Radera medlem i stället och välj om du vill överföra denna medlems filinnehåll. Klicka sedan på Radera igen.

Tar du bort inaktiveringen för en teammedlem får hen omedelbart åtkomst till sitt konto igen. Medlemmen får ett mejl om att kontot har aktiverats igen och kan logga in med det befintliga lösenordet (om inte teamet använder samlad inloggning).

Vad händer med delade mappar och delade länkar när en teammedlem inaktiveras?

Delade mappar och delade länkar fungerar fortfarande när en teammedlem är inaktiverad. 

Vad händer på kopplade enheter när en teammedlem inaktiveras?

När en medlem inaktiveras kopplas medlemmens arbetskonto bort från alla enheter. Du kan välja att radera innehåll från denna medlems enheter när du inaktiverar medlemmen. Om du gör det raderas medlemmens arbetsrelaterade Dropbox-mapp från alla kopplade enheter nästa gång dessa enheter ansluter till nätet.

Jag är medlem i ett Dropbox Business-team och kan inte logga in eftersom mitt kontot är inaktiverat

Om du är en teammedlem och ditt konto har inaktiverats bör du få ett mejl som informerar dig om detta. Om du försöker att logga in eller skapa ett nytt konto ser du också ett mejl om att kontot har inaktiverats.

Behöver du åtkomst till kontot ska du kontakta din administratör. Går det inte att logga in och visa administratörerna? Prova med att kontakta företagets support, IT-avdelning eller ledningsgrupp för mer hjälp.

Vad händer om jag använder Active Directory?

Ändringar av användarstatus som görs i Active Directory pushas till Dropbox Business endast om du använder Dropbox AD Connector eller en tredjepartsapp. I de flesta fallen flyttas ändringar av användarstatus endast i en riktning (från Active Directory till Dropbox Business), men det beror på den specifika anslutningen du använder.

Jag är medlem i ett Dropbox Business-team. Innebär inaktivering av mitt jobbrelaterade konto att jag även förlorar åtkomst till mitt personliga konto?

Nej. Ett inaktiverat jobbrelaterat konto inaktiverar inte ditt personliga konto. Dina personliga och jobbrelaterade konton kopplas dock isär.

Radera en teammedlem

Raderade teammedlemmar förlorar omedelbart åtkomst till sina Dropbox Business teamkonton och alla filer, mappar och Paper-dokument i dem. När administratörer har raderat en teammedlem kan de återanvända medlemmens licens och bjuda in en annan person till teamet.

Radera en teammedlem:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Välj fliken Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen du vill ta bort.
 5. Välj Radera medlem.
 6. Välj om du vill överföra medlemmens filinnehåll eller radera innehåll på den här medlemmens enheter.
  1. Överför denna medlems filinnehåll: Överför innehåll som ägs av teamet till en annan teammedlem.
  2. Radera innehåll från denna medlems enheter: Denna medlems arbetsrelaterade Dropbox-mapp raderas från alla kopplade enheter nästa gång dessa enheter ansluter till nätet.
 7. Klicka på Radera.

Obs! När du har raderat en teammedlems konto har du sju dagar att återställa det om du gjort ett misstag.

Vad händer när jag raderar en teammedlem?

När du raderar en teammedlems konto inträffar följande:

 • Teammedlemmen förlorar åtkomst till kontot, inklusive alla filer och Paper-dokument
 • Alla delade länkar skapade med det kontot inaktiveras
 • Dropbox slutar att synka filer med teammedlemmens datorer och mobila enheter.
 • Teammedlemmen får ett mejl om att teamadministratören raderat kontot och att hen inte längre har åtkomst

Överför en medlems filinnehåll

När en medlems konto raderas kan administratören överföra den raderade medlemmens filer till en annan teammedlem. Med kontoöverföring flyttas alla filer och mappar i teammedlemmens jobbrelaterade Dropbox (från och med överföringsdatumet) till en annan person i teamet. Kontoöverföring bevarar eventuella delningsrelationer (delade länkar eller mappar) så att de inte bryts.

Administratörer har en begränsad tid att använda kontoöverföring, baserat på deras teams period för versionshistorik (120 dagar för de flesta team). Ett raderat konto kan överföras när som helst före slutet av perioden för versionshistorik. 

Återställa en teammedlems konto

Om en teammedlems konto raderas av misstag har administratören sju dagar att återställa kontot. När en teammedlem återställs aktiveras kontot på nytt med samma filer och behörigheter, precis som om det aldrig raderats.

Mer information om att återställa en teammedlems konto.

Kan jag som teamadministratör radera mitt eget konto?

Som Dropbox Business teamadministratör kan du inte ta bort ditt eget konto från teamet. I stället måste du utse en annan teammedlem till administratör och sedan låta den nya administratören ta bort ditt konto.

Mer information om att utse någon som administratör för teamet

Kan teammedlemmar radera konton?

Nej. Dropbox Business-teammedlemmar kan inte radera konton. Om du är Dropbox Business-teammedlem och vill ta bort ditt konto måste du kontakta Dropbox Business teamadministratören.

Mer information om att lämna ett Dropbox Business-team.

Konvertera en teammedlem till ett Basic-konto

När du konverterar en teammedlem till ett personligt konto blir deras arbetsrelaterade konto ett Dropbox Basic-konto som inte är kopplat till ert Dropbox Business-team. Medlemmen behåller alla delade filer och mappar som hen hade tillgång till före teammedlemskapet, samt alla privata filer i kontot. Du kommer inte längre att kunna hantera dessa filer. 

Konvertera en teammedlem till ett personligt konto:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Välj fliken Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på personen du vill ta bort.
 5. Välj Radera medlem.
 6. Klicka på Konvertera till personligt Dropbox Basic-konto i stället.
 7. Klicka på Konvertera konto.

Anmärkningar:

 • När en teammedlems konto konverteras är detta permanent. Efter konverteringen kommer du inte att kunna återskapa kontot eller göra några ändringar i det.
 • När en teammedlems konto har konverterats kan du återanvända licensen och bjuda in en annan person till teamet.

Vad stannar i ett konverterat personligt konto?

 • Alla privata (inte delade) filer eller mappar
 • Delade mappar som medlemmen äger
 • Delade mappar och filer som ägs av icke-teammedlemmar
 • Delade mappar och filer som ägs av teamet och som du bjöds in till innan du gick med i teamet
 • Delade länkar som inte har behörighet begränsad till teamet
 • Filer och mappar som delas direkt med medlemmen
 • Paper-dokument

Vad tas bort från det konverterade personliga kontot?

 • Teammappar
 • Delade mappar som ägs av andra teammedlemmar och som du inbjöds till efter att du gick med i teamet eller som har behörighet begränsad till teamet
 • Delade mappar, filer och länkar som har behörighet begränsad till teamet
 • Teammappar som delas direkt med medlemmen och inte genom delade länkar
 • Medlemskap i grupper och mappar som delas med medlemmen via grupper
 • Delade länkar som medlemmen skapat till teamfiler och -mappar fungerar inte längre
 • Inbjudningar till delade mappar med teaminnehåll som inte accepterats fungerar inte längre
 • Medlemmen kan inte längre använda samlad inloggning och måste i stället logga in med ett lösenord
Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community