Grupper

Vissa team har åtkomst till den nya teammappstrukturen. Om du ser en lila mapp med en personikon på dropbox.com har du åtkomst till det nya teamutrymmet. Läs mer om teamutrymmet.

Om du inte har denna lila mapp har teamet standardteammappar. Vilken typ av teammappar ni har kan påverka hur ni använder grupper.

Med grupper kan du skapa och hantera listor över medlemmar som behöver åtkomst till samma information. Gruppmedlemmar läggs automatiskt till i alla delade mappar gruppen har bjudits in till.

Det finns två typer av grupper:

 • Företagshanterade grupper
 • Användarhanterade grupper

 

Företagshanterade grupper

Användarhanterade
grupper

Skapa grupp

Bara administratörer får skapa

Administratörer och teammedlemmar får skapa (om administratörerna har tillåtit det)

Ansök om att gå med

Teammedlemmar kan inte begära att få gå med

Teammedlemmar kan begära att få gå med

Lämna en grupp

Teammedlemmar kan själva inte lämna en grupp

Teammedlemmar kan välja att lämna en grupp

Lägga till/ta bort medlemmar

Bara administratörer får lägga till/ta bort teammedlemmar i en grupp

Både administratörer och gruppledare får lägga till/ta bort medlemmar i en grupp

Överföra gruppägarskap

Administratörer får göra en företagshanterad grupp till en användarhanterad grupp och utse en ny ansvarig person

Administratörer får göra en användarhanterad grupp till en företagshanterad grupp för att kunna ta kontroll över den

Avsnitt i denna artikel:

Skapa en grupp

Teammedlemmar kan skapa användarhanterade grupper för att snabbt och enkelt kunna dela med andra teammedlemmar. Alla medlemmar som läggs till i en grupp bjuds automatiskt in till alla delade mappar som delas med gruppen.

Obs! Endast administratörer i Dropbox Business får skapa en företagshanterad grupp.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på knappen intill ditt teamnamn: Grupper och medlemmar eller # medlemmar.
 4. Klicka på Skapa grupp.
 5. Namnge din grupp.
  • Obs! Det här är namnet alla teammedlemmar ser och använder till att bjuda in gruppen till nya delade mappar. Som ansvarig för gruppen kan du byta gruppnamn när som helst.
 6. Klicka på Skapa grupp.

Om du inte ser knappen Ny grupp kan det bero på att teamadministratören för Dropbox Business har begränsat teamets möjlighet att skapa nya grupper.

Lägga till medlemmar i en grupp

Är du ansvarig för en grupp kan du lägga till eller ta bort medlemmar när som helst.

 • När du lägger till en teammedlem i en grupp skickas inbjudningar till varje individuell mapp som finns tillgänglig för den gruppen.
 • Teammedlemmar kan se alla grupper som har skapats i deras team och de kan ansöka om att gå med i en grupp, om inte denna möjlighet har inaktiverats av en administratör.
 • Teammedlemmar kan bara se andra gruppmedlemmar i grupper de redan är med i.
 • Endast administratörer får lägga till medlemmar i en företagshanterad grupp och teammedlemmar kan inte ansöka om att gå med i en företagshanterad grupp.
 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på Grupper och medlemmar.
 4. Välj namnet på den grupp där du vill lägga till medlemmar.
 5. Klicka på Lägg till medlemmar.
 6. Ange namnet på personen du vill bjuda in och klicka på Lägg till medlemmar.

Ta bort medlemmar från en grupp

Är du ansvarig för en grupp kan du ta bort eller lägga till medlemmar när som helst.

Obs! Endast administratörer får ta bort medlemmar från en företagshanterad grupp.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på Grupper och medlemmar.
 4. Välj namnet på den grupp där du vill lägga till medlemmar.
 5. Klicka på ikonen  (ellips) intill medlemmens namn och välj Ta bort användare.

När du tar bort en medlem från en grupp tas personen bort från alla delade mappar och teammappar som gruppen har åtkomst till.

Byta namn på en grupp

För användarhanterade grupper får gruppansvariga när som helst byta namn på en grupp.

För företagshanterade grupper får endast administratörer byta namn på en grupp.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på Grupper och medlemmar.
 4. Klicka på gruppen du vill redigera.
 5. Klicka på Ändra namn på gruppen.
 6. Ange det nya gruppnamnet och klicka på Spara ändringar.

Överför hantering av en användarhanterad grupp eller lägg till en ansvarig

Obs!Det går inte att överföra hanteringen eller lägga till en ansvarig för en företagshanterad grupp.

Vill du tillåta att andra hanterar en grupp som du redan hanterar kan du lägga till dem som ansvariga utan att det påverkar din status.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på Grupper och medlemmar.
 4. Välj den grupp där du vill lägga till en ansvarig.
 5. Klicka på ikonen ... (ellips) till höger om användaren du vill lägga till som ansvarig.
 6. Klicka på Gör till ansvarig.

Överför du hantering ska du först lägga till en ansvarig enligt stegen ovan och sedan ta bort dina hanteringsbehörigheter eller ta bort dig själv från gruppen helt och hållet.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på Grupper och medlemmar.
 4. Välj en grupp.
 5. Klicka på ikonen ... (ellips) till höger om användaren du vill lägga till som ansvarig.
  • Välj Ta bort behörighet för ansvarig för att återkalla din status som ansvarig och vara kvar i gruppen eller
  • Välj Ta bort användare för att ta bort dig själv från gruppen

Radera en grupp

Hur du raderar en grupp beror på vilken typ av grupp du vill radera.

 • Användarhanterad grupp: administratörer och gruppansvariga får radera
 • Företagshanterad grupp: endast administratörer får radera

När du har raderat en grupp kan du inte ångra åtgärden. Har du raderat en grupp av misstag måste du återskapa gruppen på samma sätt som när du skapade den första gången.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på Grupper och medlemmar.
 4. Markera den grupp du vill radera.
 5. Klicka på Radera grupp.
 6. Klicka på Radera.

Denna åtgärd raderar gruppen, men den raderar inte någon av filerna eller mapparna som gruppen haft åtkomst till.

Lämna en användarhanterad grupp

Medlemmar i användarhanterade grupper kan lämna en grupp när som helst.

Obs! Endast administratörer får ta bort medlemmar från företagshanterade grupper.

 1. Logga in på ditt arbetskonto på dropbox.com.
 2. Klicka på teamets namn längst ner till vänster.
 3. Klicka på Grupper och medlemmar.
 4. Markera den grupp du vill lämna.
 5. Klicka på Lämna grupp.

Delning och grupper

Det går att dela en mapp med valfri grupp, även med grupper där du inte är medlem. Dela helt enkelt en mapp och ange namnet på gruppen du vill dela den med i fältet Bjud in medlemmar.

Du kan ställa in visnings- eller redigeringsbehörighet. När du sedan klickar på Dela mapp bjuds alla gruppens medlemmar in till mappen.

Teammedlemmar kan skapa grupper för att ge flera användare åtkomst till filer och mappar samtidigt. I den här artikeln finns information om hantering av filåtkomstbehörigheter för grupper.

Kan jag ha olika behörigheter i samma grupp?

Ja, gruppansvariga och mappägare kan ställa in behörigheten för en grupp eller mapp till läsbehörighet som standard och kan bevilja redigeringsbehörighet till enskilda personer. Användare med redigeringsbehörighet kan redigera innehållet i en mapp, medan övriga användare inte kan det.

Kommer gruppbehörigheter att åsidosätta individuella behörigheter?

Användare ges alltid fler behörigheter istället för färre behörigheter. Om behörigheterna för en grupp och en enskild person är olika kommer användaren alltid att ha den högsta behörighetsnivån som ger honom/henne största möjliga tillgång till filer och mappar.

Vad händer med behörigheter om en användare visas mer än en gång i en grupp?

Om användare visas i en delad mapp mer än en gång på grund av deras gruppmedlemskap har de som standard den behörighetsnivå som ger dem ytterligare funktionalitet. Om gruppen exempelvis har redigeringsbehörighet men en användare som inbjudits individuellt till gruppen bara har skrivskyddad behörighet, kommer denna gruppmedlem också få samma redigeringsbehörighet som hela gruppen.

Om du vill begränsa en gruppmedlems åtkomst tar du först bort medlemmen från gruppen och bjuder sedan in honom/henne igen som en individuell medlem i den delade mappen med behörighetsnivån ”kan visa”. Eller så kan du bjuda in personerna individuellt för att ställa in skilda visnings- eller redigeringsbehörigheter för varje enskild person.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Kontakta support