De nya Dropbox Business-planerna

Vi introducerar en ännu bättre Dropbox, med kraftfulla nya funktioner och en smartare Dropbox-webbplats. Dropbox Business är utformad till att göra företag och team mer produktiva, med bättre samarbete och ökad säkerhet.

Vi introducerar också en ny uppsättning Dropbox Business-planer och prissättning för att hjälpa dig att bättre anpassa Dropbox till era affärsbehov.

De specifika detaljerna för Dropbox Business-planen ändras

Vilka är de nya Dropbox Business-planerna?

Vi ersätter våra befintliga Dropbox Business och Dropbox Enterprise-planer med tre nya planer:

 • Standard– för team som behöver kraftfulla verktyg för lagringsutrymme, delning och samarbete
 • Advanced– för team och företag som behöver mer sofistikerade funktioner för administration, revision och integrering
 • Enterprise– för större företag som behöver skalbara och anpassade lösningar med individualiserad support

Mer information om funktioner och prissättning för respektive Dropbox Business-plan.

 • Obs! Ingenting ändras för team i Dropbox Education-planen.

Varför utför Dropbox de här ändringarna?

Vi har lyssnat på våra kunder som bett om mer flexibilitet när de köper Dropbox Business: Nu kan du välja de administratörsverktyg, lagringsutrymmesnivåer och supporttjänster som är rätt för ditt team.

Mitt team faktureras årligen – när träder de nya planerna i kraft?

Om teamet faktureras årligen träder din nya plan i kraft vid det årliga förnyelsedatumet under 2018.

Exempel: om ditt förnyelsedatum är 31 december träder din nya plan i kraft 31 december 2018. Fram till detta datum förblir din befintliga plan densamma, utan ändringar av prissättning eller lagringsutrymme.

Och som befintlig kund har du fri åtkomst till alla funktioner i Advanced-planen fram till förnyelsen under 2018.

Mitt team faktureras månatligen – när träder de nya planerna i kraft?

Om teamet faktureras månatligen börjar den nya planen att gälla den första dagen av den månatliga förnyelsen i januari 2018.

Exempel: om ditt förnyelsedatum är den 29 i månaden, börjar den nya planen gälla 29 januari 2018. Fram till detta datum förblir din befintliga plan densamma, utan ändringar av prissättning eller lagringsutrymme.

Och som befintlig kund har du fri åtkomst till alla funktioner i Advanced-planen fram till förnyelsen under 2018.

Mitt team använder redan Dropbox Business. Går våra priser upp?

Ditt pris kan förbli detsamma eller öka, beroende på vilken plan du så småningom väljer.

Varför ökar priserna för vissa planer?

Prisändringarna för vissa planer speglar det värde vi adderar till Dropbox Business med nya funktioner och produkter. Prisändringarna gör att vi kan fortsätta att investera i Dropbox. Skapa nya, innovativa lösningar och ge mervärde åt företag.

Hur mycket lagringsutrymme finns i varje Dropbox Business-plan?

 • Standard – 2 TB totalt lagringsutrymme, delat mellan alla teammedlemmar
 • Advanced – så mycket lagringsutrymme ni behöver
 • Enterprise – så mycket lagringsutrymme ni behöver

Läs mer om lagringsutrymmet för respektive Dropbox Business-plan.

Kan jag köpa extra lagringsutrymme med Standard-planen?

Vi har begränsat nivåerna för lagringsutrymme (samt administratörsfunktionerna) i vår Standard-plan. Vi gjorde det för att anpassa produkten till kunder som är mer intresserade av teamets produktivitet och teamhantering.

Om du behöver mer lagringsutrymme kan du prova Advanced-planen, som ger team så mycket lagringsutrymme de behöver. Den innehåller också fler administratörs- och supportverktyg.

API-begränsningar

Med de nya planerna fortsätter du att få obegränsad API-åtkomst till de flesta plattformspartners. Men det finns en gräns för API-åtkomst för datatransport:

 • Plattformspartners (exklusive datatransport): Obegränsade API-anrop till SIEM, DLP, IDM, DRM och dussintals kategorier av plattformspartners
 • Datatransport: 25 000 API-anrop per månad

Om du kontinuerligt behöver transportera stora mängder data till Dropbox bör du kontakta din Dropbox-representant för att diskutera alternativ att utöka din API-åtkomst.

Varför finns det API-gränser?

Genom att begränsa vissa API-åtgärder avseende storskaliga datatransporter kan vi fortsätta att erbjuda team med Advanced och Enterprise-planer så mycket lagringsutrymme de behöver. Om du behöver alternativ för att utöka din API-åtkomst ber vi dig kontakta din Dropbox-representant.

Kan jag köpa några av Dropbox Business-funktionerna à la carte?

Nej, det går inte att köpa funktioner à la carte för närvarande. Om en specifik funktion är viktig för ert företag kan ni köpa den plan som erbjuder den.

Hur får jag reda på att mitt teams konto ska förnyas?

Du får meddelande om det från Dropbox i god tid före förnyelsedatumet. Du får flera påminnelser från oss, inklusive:

 • Meddelanden direkt i Dropbox adminkonsol
 • Mejl till den mejladress som är kopplad till ditt Dropbox Business-konto

Obs!Ditt kontos teamadministratör kan vid behov ändra den mejladress som är knutet till kontot.

Ändras något i Dropbox Education?

Om du är en utbildningsinstitution med vår Dropbox Education-plan förändras inte priserna och lagringsutrymmet. Du får alla nya funktioner som ingår i vår nya Advanced-plan. Vare sig du är befintlig eller ny Dropbox Education-kund kan du fortfarande köpa Dropbox Education-planen när de nya Dropbox Business-planerna träder i kraft.

Vad händer med medlemmar som inte är teamadministratörer? Kommer deras upplevelse att variera beroende på vilken plan vi väljer?

Nej. Upplevelsen för teammedlemmar kommer att förbli densamma med alla tre olika planer. Alla tre planer kommer dock att innefatta åtkomst till den nya, förbättrade dropbox.com.

Har du fler frågor om denna förändring? Är du teammedlem som inte är administratör kan du be din teamadministratör att kontakta vårt supportteam via adminkonsolen.

Jag är för närvarande inte Dropbox Business-kund. Kan jag registrera mig för någon av de nya planerna nu?

Ja. Nya kunder kan köpa en Dropbox Business-plan när som helst.

Vilka funktioner finns tillgängliga i respektive Dropbox Business-plan?

 

Standard

Avancerad

Enterprise

Utbildning

Delnings- och filkontroller        
Delning –administrativa delningskontroller
Delning –teammedlemskontroller
Utökad versionshistorik 120 dagar 120 dagar 120 dagar 120 dagar
Innehållshanterare

Grundfunktioner

Konto- och teamhantering        
Olika administratörsnivåer
Förbättrade granskningsloggar
Logga in som användare
Kontoåtkomst        
Obligatorisk tvåstegsverifiering
Samlad inloggning (SSO)
Active Directory Connector
Användarhantering        
Grupper och administratörskontroller för grupper
Återställning av borttagna användare
Inaktivering av användare
Enhetshantering        
Fjärradering
Enhetssynlighet

Grundfunktioner

Grundfunktioner

Godkännande av enheter
API för enheter
Enterprise Mobility Management (EMM)
Nätverkskontroll
Domänägarskap        
Domänverifiering och tvingande inbjudan
Domäninsikter och kontotillägg
Övriga funktioner        
Dropbox Paper
Se vem som har tittat på en delad fil
Fulltextsökning
Mobil åtkomst        
Mobila offline-mappar
Dokumentskanner
Service och support        
Fullständig mejlsupport
Live chattsupport
Telefonsupport
Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp