Vad är återförsäljarsupport och hur aktiverar och inaktiverar jag det?

Om du köpte Dropbox Business genom någon av våra återförsäljarpartners kan du ge återförsäljaren tillfällig åtkomst till adminkonsolen. Då kan återförsäljaren konfigurera kontot åt dig. Du kan sedan när som helst avsluta åtkomsten.

Vilka åtgärder kan en återförsäljare vidta genom återförsäljarsupport?

När återförsäljaren tillfälligt är inloggad som administratör kan hen

 • Lägga till och ta bort medlemmar från teamet
 • Logga in som användare
 • Ändra administratörsbehörighet
 • Använd adminpanelen
 • Skapa teammappar
 • Ändra behörighet och kontroller för delning
 • Ändra autentiserings- och säkerhetsinställningarna
 • Övervaka ditt teams delningsaktivitet
 • Kontakta Dropbox support

Hur aktiverar jag återförsäljarsupport?

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Ytterligare inställningar klickar du på Återförsäljarsupport.
 5. Markera kryssrutan för Återförsäljarsupport.
 • Aktivering av återförsäljarsupport ger återförsäljaren administrativ åtkomst till ditt Dropbox Business-konto. Det innebär att återförsäljaren har fullständig åtkomst till och kontroll över kontot.
 • Om teamet skrivit under ett Affärspartneravtal (Business Associate Agreement, BAA) går det inte att aktivera återförsäljarsupport.

Hur stänger jag av återförsäljarsupport?

Inaktivera återförsäljarsupport:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under  Ytterligare inställningar klickar du på Återförsäljarsupport.
 5. Avmarkera kryssrutan för  Återförsäljarsupport.

Hur ser det ut när återförsäljaren vidtar kontoåtgärder åt mig?

När återförsäljaren får åtkomst till kontot som administratör skapas en engångslänk som loggar in hen på din adminkonsol. När återförsäljaren loggar in får alla administratörer på företagskontot ett meddelande.

Åtgärder återförsäljaren vidtar visas i en granskningslogg för kontot. Om en återförsäljare till exempel loggar in och tar bort en medlem från teamet visas det i granskningsloggen som [återförsäljarens namn] tog bort [användarnamn].

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support