Hantera teammappar

Teammappar hjälper administratörer att hantera teamets filer och mappar. Du kan dela teammappar med hela Dropbox Business-teamet eller med specifika grupper.

Fortsätt att läsa om du vill hantera dina teammappar eller har något problem med teammappar så får du specifika anvisningar.

Avsnitt i den här artiklen:

Om du ser fliken Innehåll i stället för fliken Teammappar har ditt team den nya teammappstrukturen. Du kan hantera teamutrymmet i innehållshanteraren.

Ändra namn på teammapp

I ett Dropbox Business-team får teamadministratörer ändra namn på teammappar i  teammappshanteraren:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Administratörskonsolen.
 3. Klicka på Teammappar.

Obs! När en teamadministratör ändrar namn på en teammapp ändras namnet för alla medlemmar.

Jag vill byta namn på en teammapp, men jag är inte administratör för teamet

Endast teamadministratören i ett Dropbox Business- eller Enterprise-team kan skapa, ändra namn eller radera en teammapp.

Flytta teammappen

Det går inte att flytta teammappar till en ny plats i din Dropbox eller kapsla in dem i andra mappar. 

Hantera åtkomst till, arkivera eller radera permanent en teammapp

Endast teamadministratören i Dropbox Business kan hantera åtkomst till teammappar:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Administratörskonsolen.
 3. Klicka på Teammapp.
 4. Klicka på Hantera bredvid teammappens namn.
 5. Härifrån kan du lägga till grupper bredvid Lägg till grupper, eller ändra gruppens åtkomst. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid användarens eller gruppens namn för att ändra åtkomst. Härifrån kan du Ta bort åtkomst eller ge redigerings- eller skrivskyddad åtkomst.

Viktiga noteringar:

 • Arkivering: En arkiverad teammapp kan fortfarande nås av administratörer via teammappshanteraren. Arkiverade teammappar är inte tillgängliga för teammedlemmarna
 • Radering: Radering av en användares eller en grupps åtkomst till en teammapp tar i själva verket bort delningen av den mappen
 • Permanent radering: Om du raderar en teammapp permanent kan den inte återställas, inte ens av Dropbox support
 • Kostnadsfria team: Administratörer för kostnadsfria team kan inte utföra några av de här åtgärderna för en teammapp

Om du är teammedlem och vill ta bort en teammapp för att spara utrymme på datorn kan du använda selektiv synkronisering i stället.

Flytta ut en mapp från teammappen

Behöver du flytta ut en mapp från en teammapp kan en administratör flytta mappen på dropbox.com. Är du inte administratör kan du kontakta din administratör för att få hjälp.

Flytta en delad mapp till en teammapp

Det är bara ägaren till en delad mapp som kan flytta den till en teammapp. Äger du inte den delade mappen kan du inte flytta den till en teammapp. Du kan dock kontakta den delade mappens ägare och be att hen gör det.

Om du är ägare till en delad mapp kan du flytta den till en teammapp på något av två sätt:

 • I Dropbox-klienten: dra den delade mappen till teammappen.
 • I dropbox.com: flytta mappen (alternativet Flytta visas när du klickar på ”” bredvid mappens namn)

Obs! Om du flyttar en delad mapp till teammappen blir teamadministratören den nya mappägaren.

Jag försöker flytta en delad mapp till en annan delad mapp

Det går inte att flytta en delad mapp till andra delade mappar. Det kallas för kapsling och förstör funktionaliteten hos delade mappar.

Medlemmar i ett team i Dropbox Business eller Enterprise eller i ett kostnadsfritt team kan dock flytta en delad mapp till en teammapp.

 

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support