Skillnader i delad mapp i Dropbox Business

Vissa team har åtkomst till den nya teammappstrukturen. Om du ser en lila mapp med en personikon på dropbox.com har du åtkomst till det nya teamutrymmet. Läs mer om teamutrymmet.

Om du inte har denna lila mapp har teamet standardteammappar. Läs vidare för att få veta mer.

Dropbox Business:

 • En delad mapp räknas endast en gång mot hela teamets lagringsutrymme: det går att dela mappar med teammedlemmar utan att använda lagringsutrymme för flera konton.
 • Det går att dela delade mappar med någon som inte tillhör teamet (om administratören tillåter det).
 • Tillåter administratören delning med personer som inte tillhör teamet kan du ställa in att vissa delade mappar är tillgängliga endast för teamet.

Vad är en teammapp?

Teammappar skiljer sig från delade mappar. De skapas och ägs av teamadministratören.

Läs mer om teammappar.

Felmeddelanden och andra problem med teammappar

Fortsätt läsa om du har fått ett felmeddelande i Dropbox eller har något problem med teammappar, så får du specifika anvisningar.

Om du ser fliken Innehåll i stället för fliken Teammappar har ditt team den nya teammappstrukturen. Du kan hantera teamutrymmet i innehållshanteraren.

Jag är administratör och försöker byta namn på teammappen

I ett Dropbox Business- eller Enterprise-team kan teamadiminstratörer ändra namn på teammappar med teammappshanteraren:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Teammappar.
 • Obs! När en teamadministratör ändrar namn på en teammapp ändras namnet för alla medlemmar.
 • Obs! I ett kostnadsfritt team kan alla i teamet göra denna ändring.

Läs mer om teammappar

Jag vill byta namn på en teammapp, men jag är inte administratör för teamet

Endast teamadministratören i ett Dropbox Business- eller Enterprise-team kan skapa, ändra namn eller radera en teammapp.

Jag försöker flytta teammappen

Det går inte att flytta teammappar till en ny plats i din Dropbox eller kapsla in dem i andra mappar. Vill du byta plats på en teammapp är ett alternativ att skapa en ny.

Läs mer om teammappar

Hantera åtkomst till en teammapp, arkivera den eller radera den permanent

Endast teamadministratören i Dropbox Business kan hantera åtkomst till teammappar:

 1. Logga in på dropbox.com med inloggningsuppgifterna som administratör.
 2. Klicka på Adminkonsolen.
 3. Klicka på Teammapp.
 4. Klicka på Hantera bredvid teammappens namn.
 5. Härifrån kan du lägga till grupper bredvid Lägg till grupper, eller ändra gruppens åtkomst. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid användarens eller gruppens namn för att ändra åtkomst. Härifrån kan du Ta bort åtkomst eller ge redigerings- eller skrivskyddad åtkomst.

Viktiga noteringar:

 • Arkivering: En arkiverad teammapp kan fortfarande nås av administratörer via teammappshanteraren. Arkiverade teammappar är inte tillgängliga för teammedlemmarna
 • Radering: Radering av en användares eller en grupps åtkomst till en teammapp tar i själva verket bort delningen av den mappen
 • Permanent radering: Om du raderar en teammapp permanent kan den inte återställas, inte ens av Dropbox support
 • Kostnadsfria team: Administratörer för kostnadsfria team kan inte utföra några av de här åtgärderna för en teammapp

Om du är teammedlem och vill ta bort en teammapp för att spara utrymme på datorn kan du använda selektiv synkronisering i stället.

Jag försöker flytta ut en delad mapp ur teammappen

Administratörer får inte flytta ut filer eller mappar ur teammappen.

Det är bara ägaren till en delad mapp som kan flytta den från teammappen. Är det inte du som äger den delade mappen ska du kontakta ägaren för att ta bort den från teammappen. Du kan även kontakta teamadministratören.

Jag försöker flytta en delad mapp till en annan delad mapp

Det går inte att flytta en delad mapp till andra delade mappar. Det kallas för kapsling och förstör funktionaliteten hos delade mappar.

Medlemmar i ett team i Dropbox Business eller Enterprise eller i ett kostnadsfritt team kan dock flytta en delad mapp till en teammapp.

Läs mer om teammappar

Jag försöker flytta en delad mapp till en teammapp

Det är bara ägaren till en delad mapp som kan flytta den till en teammapp. Äger du inte den delade mappen kan du inte flytta den till en teammapp. Du kan dock kontakta den delade mappens ägare och be att hen gör det.

Om du är ägare till en delad mapp kan du flytta den till en teammapp på något av två sätt:

 • I Dropbox-klienten: dra den delade mappen till teammappen.
 • I dropbox.com: flytta mappen (alternativet Flytta visas när du klickar på ”” bredvid mappens namn)

Obs! Om du flyttar en delad mapp till teammappen blir teamadministratören den nya mappägaren.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support