{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Hur inaktiverar jag en teammedlems konto i mitt Dropbox Business-team?

Administratörer av team i Dropbox Business eller Dropbox Enterprise kan välja att inaktivera en teammedlems konto under hantering av användarlicenser. En inaktiverad teammedlem förlorar omedelbart åtkomst till sitt Dropbox Business teamkonto och dess filer, mappar och Paper-dokument. Kontot förblir inaktiverat tills en administratör väljer att ta bort inaktiveringen. 

Om en administratör vill återskapa raderade filer eller äldre filversioner som tillhör ett inaktiverat konto måste detta göras innan slutdatumet för utökad versionshistorik (120 dagar för Dropbox Business-team).

Inaktivera en teammedlems konto

 1. Logga in på Dropbox webbplats.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Öppna sidan Medlemmar.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på den användare du vill inaktivera.
 5. Klicka på Inaktivera eller radera användare.
  • Välj Inaktivera och välj om du vill radera användarens filer på alla enheter personen har kopplat till Dropbox (denna funktion heter fjärradering)
 6. Klicka på Inaktivera på nytt.
Inaktivera en användare

Återaktivera en teammedlems konto

 1. Logga in på Dropbox webbplats.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Öppna sidan Medlemmar, klicka på rullgardinsmenyn "Medlemstyp" och välj Inaktiverad.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på den användare du vill återaktivera.
 5. Klicka på Ta bort inaktivering av användare.
 6. Klicka på Ta bort inaktivering på nästa skärm.
Återaktivera en teammedlem

Ta bort en inaktiverad medlem från Dropbox Business-kontot.

 1. Logga in på Dropbox webbplats.
 2. Öppna adminkonsolen.
 3. Öppna sidan Medlemmar, klicka på rullgardinsmenyn "Medlemstyp" och välj Inaktiverad.
 4. Klicka på kugghjulsikonen intill namnet på den användare du vill ta bort.
 5. Klicka på Radera användare.
  • Välj att överföra användarens konto till ett annat team och välj om den här användarens filer ska tas bort från övriga enheter den har kopplat till Dropbox
 6. Klicka på Radera på nästa skärm.

Vad händer med Dropbox-klienten när en användare inaktiveras?

För en teamanvändare fungerar ett inaktiverat konto på samma sätt som ett raderat konto. Dropbox-klienten kopplas från och Dropbox körs inte längre. Som administratör kan du även radera företagets filer från den inaktiverade medlemmens konto (den här funktionen heter fjärradering).

Det finns dock tre viktiga skillnader mellan att inaktivera och radera en användare:

 • Det går att ångra inaktivering av en användare (användaren kan återaktiveras senare)
 • När man inaktiverar en användare är delade mappar och delade länkar fortfarande aktiva
 • Det går inte att använda kontoöverföring på en inaktiverad användare

Läs mer om hur du raderar en teammedlem i Dropbox Business

Läs mer om de bästa sätten att ta bort en teammedlem i Dropbox Business

Jag är medlem i ett Dropbox Business-team och kan inte logga in eftersom mitt kontot är inaktiverat

Om du inte är administratör i Dropbox Business-teamet och ditt konto har inaktiverats har du fått ett meddelande om detta. Om du har försökt att logga in eller skapa ett nytt konto ser du även felmeddelanden som påpekar att kontot är inaktiverat. Om du behöver ha åtkomst till kontot måste du kontakta företagets administratör.

 • Går det inte att logga och visa administratörerna? Prova med att kontakta företagets support, IT-avdelning eller ledningsgrupp för mer hjälp.

Räknas en inaktiverad användare fortfarande som en tilldelad licens på teamkontot?

Ja, inaktiverade användare fortsätter att räknas som en tilldelad licens i teamet. Det här innebär att en inaktiverad användares data och delningsrelationer förblir intakta så länge kontot är inaktiverat och till gängligt för kontoadministratören.

Om du vill minska antalet licenser i teamet måste du ta bort det inaktiverade användarkontot. När kontot är borttaget kan du välja att överföra kontot till en annan i teamet.

Vad händer om jag använder Active Directory?

Ändringar som görs av användarstatus i Active Directory pushas till Dropbox Business endast om du använder Dropbox AD Connector eller en tredjepartsapp. I de flesta fallen flyttas ändringar av användarstatus endast i en riktning (från Active Directory till Dropbox Business), men det beror på den specifika anslutningen du använder.

Jag är medlem i ett Dropbox Business-team. Innebär inaktivering av mitt jobbrelaterade konto att jag även förlorar åtkomst till mitt personliga konto?

Nej. Ett inaktiverat jobbrelaterat konto inaktiverar inte ditt personliga konto. Ditt personliga och jobbrelaterade konto kopplas dock isär.

Vad händer om en teammedlem har jobbrelaterade filer i ett personligt konto eller har delad åtkomst med ett personligt konto?

Om medlemmar i teamet har åtkomst till teamets filer och mappar via en personlig Dropbox går det att hantera behörigheten för de enskilda filerna och mapparna.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support