{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Teammappar: en översikt

En teammapp är ett effektivt verktyg för delning med teamet. Teammappar är tillgängliga för team på Dropbox Business och kostnadsfria Dropbox-team. Med teammappar kan du göra följande:

 • Automatiskt synka innehåll i teammappar med alla gruppmedlemmar
 • Välja att dela enskilda filer eller mappar inuti en teammapp

Läs mer:

Teammappar för Dropbox Business

Vissa team har åtkomst till den nya teammappstrukturen. Om du ser en lila mapp med en personikon på dropbox.com har du åtkomst till det nya teamutrymmet. Läs mer om teamutrymmet.

Om du inte har denna lila mapp har teamet standardteammappar. Läs vidare för att få veta mer.

Hur du skapar en teammapp

Administratörer kan skapa teammappar i adminkonsolen. Om du är teammedlem och du vill ha en ny teammapp ber du din administratör om hjälp.

Teammappar och grupper

Teammappar delas med grupper och är den centrala platsen för teamets innehåll. Gruppen tilldelas en roll (antingen redigerare eller läsare) för teammappen.

Behöver du åtkomst till en teammapp du inte är medlem i kontaktar du administratören för att läggas till i den aktuella gruppen.

Obs!Teamadministratörer förDropbox Businessäger och hanterar teammappar.

Läs mer om att hantera teammappar.

Dela innehåll i teammappar

Allt innehåll i teammappen delas automatiskt med alla som har åtkomst till mappen. Är du redigerare kan du dela innehållet i teammappen med samarbetare utanför gruppen.

Så här delar du en mapp inuti en teammapp:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt jobbrelaterade konto.
 2. Klicka på teammappen.
 3. Hitta mappen du vill dela.
 4. Välj Dela.
 5. Ange mejladressen eller namnet på personen du vill bjuda in i textrutan.
  • Namn i blått är medlemmar i teamet.
  • Namn i gult är inte medlemmar i teamet.
 6. Välj Dela.

Personer du bjuder in måste acceptera inbjudan innan de får tillgång till innehållet i mappen.

Personer som enbart har åtkomst till mappar som ligger i teammapparna och inte till själva teammapparna

 • får mappen som en delad mapp
 • har inte åtkomst till teammappen eller någon annan överordnad mapp
 • har inte insyn i mappstrukturen.

Obs! Teamadministratörer kan begränsa din behörighet att bjuda in personer till mappar inuti teammappar.

Återställa mappar inuti teammappar

När du återställer en mapp inuti en teammapp återställs också delningsbehörigheterna för den mappen. Om en mapp delades med Johanna Svensson innan den raderades, delas den med Johanna Svensson även när den har återställts.

Om du inte vill att tidigare medlemmar ska ha åtkomst till mappen när du har återställt den ska du återställa mappen och sedan ta bort dem från mappen.

Roller i teammappar

Teamadministratörer tilldelar gruppen en roll när teammappen delas:

 • Redigerare: Din grupp kan redigera teammappen och hela dess innehåll.
 • Läsare: Din grupp kan visa innehållet i teammappen. Teamadministratörerna kan ge dig redigeringsåtkomst till mappar inuti teammappen.

Kan jag begränsa åtkomsten till en mapp inuti en teammapp?

Åtkomst till mappar inuti teammappar kan tilldelas nya personer. Åtkomst kan dock inte tas bort från personer som är medlemmar i överordnade mappar. Har du åtkomst till en mapp så har du åtkomst till alla mappar som ligger i den. Om du vill undvika att vissa personer får åtkomst till en mapp inuti en teammapp kan du göra följande:

 • Flytta mappen till en högre nivå i mappstrukturen
 • Skapa en ny delad mapp och ge åtkomst enbart till vissa personer

Kan jag flytta en befintlig delad mapp till en teammapp?

Om du äger en delad mapp går det att flytta den delade mappen till en teammapp på följande sätt:

 • dra den delade mappen in i teammappen från datorn
 • flytta mappen på www.dropbox.com

Kan jag flytta en teammapp?

Nej, teammappar finns på samma plats för alla medlemmar: i din huvudmapp för Dropbox.

Kan jag ändra namn på mappar inuti teammappar?

Ja, du kan ändra namn på mappar inuti teammappar.

Obs! Om namnet ändras på en mapp som ligger i en teammapp kommer alla medlemmar av den överordnade mappen att se det nya namnet. Personer som enbart är medlemmar av mappen inuti teammappen fortsätter att se det ursprungliga namnet.

Kan jag dela en länk till en teammapp?

Nej, du kan inte dela en länk till en hel teammapp. Om mappens inställningar tillåter det kan du dela länkar till innehållet i en teammapp.

Varför synkades min teammapp automatiskt till datorn?

Efter att en teammapp lagts till i ditt konto kommer mappen automatiskt att synkas till alla dina kopplade enheter. Du kan använda selektiv synkning för att förhindra att mappar synkas till dina enheter.

Läs mer om selektiv synkning.

Hur vet jag om jag använder en teammapp?

Teammappar har annorlunda ikoner än delade mappar:

Teammappsikonen på en Windows-dator
Teammappsikonen på Mac

Hur får jag åtkomst till teammapparna?

Teammappar är tillgängliga för Dropbox Business-team. Om du vill använda teammappar kan du uppgradera till Dropbox Business. Dropbox Business-konton är utformade för team och har minst tre användare.

Teammappar för kostnadsfria Dropbox-team

En teammapp skapas automatiskt när man skapar ett kostnadsfritt Dropbox-team. Teammappar delas med alla medlemmar i teamet. När en ny medlem går med i teamet läggs teammappen till i deras konto.

Dela innehåll inuti teammappen

Allt innehåll i teammappen delas automatiskt med hela teamet. Du kan dela innehållet i teammappen med samarbetare utanför gruppen.

Så här delar du en mapp inuti en teammapp:

 1. Logga in på dropbox.com med ditt jobbrelaterade konto.
 2. Klicka på teammappen.
 3. Hitta mappen du vill dela.
 4. Välj Dela.
 5. Ange mejladressen eller namnet på personen du vill bjuda in i textrutan.
  • Namn i blått är medlemmar i teamet.
  • Namn i gult är inte medlemmar i teamet.
 6. Välj Dela.

Personer du bjuder in måste acceptera inbjudan innan de får tillgång till innehållet i mappen.

Personer som enbart har åtkomst till mappar som ligger i teammappen och inte till själva teammappen:

 • Få mappen som en delad mapp
 • har inte åtkomst till teammappen eller någon annan överordnad mapp
 • har inte insyn i mappstrukturen.

Kan jag begränsa åtkomsten till en mapp inuti en teammapp?

Åtkomst till mappar inuti teammappen kan tilldelas nya personer. Åtkomst kan dock inte tas bort från personer som är medlemmar i överordnade mappar. Har du åtkomst till en mapp så har du åtkomst till alla mappar som ligger i den. Om du vill undvika att vissa personer får åtkomst till en mapp inuti teammappen kan du göra följande:

 • Flytta mappen till en högre nivå i mappstrukturen
 • Skapa en ny delad mapp och ge åtkomst enbart till vissa personer

Kan jag flytta en befintlig delad mapp till en teammapp?

Om du äger en delad mapp går det att flytta den delade mappen till en teammapp genom att

 • dra den delade mappen in i teammappen från datorn
 • flytta mappen på www.dropbox.com

Kan jag ändra namn på eller radera en teammapp?

Nej, det går inte att ändra namn på eller radera teammappar.

Är du bara medlem i en mapp som ligger i teammappen kan du ändra namn på eller radera den delade mappen. Dessa ändringar gäller endast ditt konto och påverkar inte andra medlemmar i mappen.

Hur tar jag bort en teammapp från mina kopplade enheter?

Du kan använda selektiv synkning för att förhindra att mappar synkas till dina enheter.

Läs mer om selektiv synkning.

Kan jag flytta en teammapp?

Nej, teammappar finns på samma plats för alla medlemmar: i din huvudmapp för Dropbox.

Kan jag ändra namn på mappar inuti teammappar?

Ja, du kan ändra namn på mappar inuti teammappar.

Obs! Om namnet ändras på en mapp som ligger i en teammapp kommer alla medlemmar av den överordnade mappen att se det nya namnet. Personer som enbart är medlemmar av mappen inuti teammappen fortsätter att se det ursprungliga namnet.

Kan jag dela en länk till en teammapp?

Nej, du kan inte dela en länk till hela teammappen. Om mappens inställningar tillåter det kan du dela länkar till innehåll i en teammapp.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support