Radera filer eller mappar i Dropbox

Om du inte längre behöver en fil eller mapp kan du radera den från ditt Dropbox-konto. Du kan återställa borttagna filer eller mappar upp till 30 dagar (eller 120 om du har ett Professional- eller Business-konto) efter att en fil raderats. Se till att en fil inte kan återställas genom att radera den permanent.

Avsnitt i den här artiklen:

Så här raderar du filer eller mappar

Radera filer eller mappar på dropbox.com:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på ikonen (ellips) till höger om filnamnet.
 3. Klicka på Radera.

Radera filer eller mappar från klienten:

Ta bort en fil från din Dropbox genom att dra och släppa den någonstans utanför Dropbox-mappen. Radera filen genom att dra filen eller mappen till papperskorgen.

Så här raderar du filer eller mappar permanent

När du raderar en fil permanent går den inte längre att återställa.  Det är enbart ägaren av en delad mapp eller den person som från början laddade upp en fil och som ingen annan har redigerat som kan radera en fil permanent. Alla filer som visas i grått har raderats tidigare och kan fortfarande återställas eller raderas permanent.

Radera filer permanent med filläsaren på dropbox.com:

 1. Har du inte redan gjort det raderar du först filerna du vill radera permanent.
 2. I filläsaren klickar du på papperskorgsikonen för att visa raderade filer.
 3. När du hittar filen eller mappen du vill radera permanent markerar du filen och klickar på Radera permanent.

Obs! Ser du inte alternativet att radera filer permanent är det möjligt att administratören har inaktiverat funktionen att radera filer permanent. Kontakta teamadministratören för mer hjälp.

Radera filer permanent med sidan Raderade filer på dropbox.com:

 1. Har du inte redan gjort det raderar du först filerna du vill radera permanent.
 2. Öppna sidan Raderade filer på dropbox.com.
 3. Klicka på filen du vill radera permanent.
 4. Klicka på Radera permanent.
 5. Klicka på Radera permanent igen.

Som vi förklarar i vår Sekretesspolicy kan det ta en stund innan en fil fullständigt rensats ut från systemet efter en permanent radering. Om andra Dropbox-användare har samma filer som de du raderar permanent påverkas deras filer inte av raderingen.

Så här raderar du delade mappar permanent

Vill du radera en delad mapp permanent följer du samma steg som i radera filer eller mappar permanent

Äger du mappen och raderar permanent innebär det att den delade mappen tas bort från Dropbox-kontona för alla medlemmar i mappen och deras åtkomst tas också bort permanent. Vill du låta medlemmar behålla en kopia av mappen kan du ta bort delning istället.

Om du inte äger mappen tas den bort från ditt Dropbox-konto och du kan inte använda den. Alla andra medlemmar i mappen har fortfarande åtkomst.

Obs! Är du medlem i ett Dropbox Business-team får du inte permanent radera teaminnehåll som andra har redigerat. Det är bara Dropbox Business-administratörer som får radera teaminnehåll permanent.

Anmärkningar om att radera filer permanent

Raderade och permanent raderade filer räknas inte in i ditt lagringsutrymme. Raderar du filer permanent när de redan har raderats frigör du inte ytterligare lagringsutrymme i din Dropbox.

För användare med Dropbox Basic (kostnadsfritt) eller Plus tas raderade filer bort permanent efter 30 dagar. Har du ett Dropbox Professional- eller Business-konto raderas filer permanent efter 120 dagar.

Om du flyttar en fil och sedan raderar den permanent, visas den version av filen som fanns på dess tidigare plats på sidan Raderade filer. Du kan sedan radera denna version permanent.

Så här rensar du cacheminnet

Dropbox-klienten har ett cacheminne i Dropbox-mappen för filer och mappar du flyttar och raderar. Cacheminnet rensas automatiskt var tredje dag. Behöver du radera känsliga filer omedelbart eller få mer ordning kan du rensa cacheminnet manuellt. När du raderar en delad mapp som du äger permanent kan det hända att andra medlemmar fortfarande kan komma åt innehållet via sina cacheminnen tills de rensas.

Felet ”För många filer att radera permanent”

Dropbox begränsar antalet filer du kan radera permanent på en gång. Ser du felmeddelandet ”För många filer att radera permanent” måste du radera färre filer åt gången.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support