Installera Dropbox med adminprivilegier

Många program kräver adminprivilegier, inklusive Dropbox-klienten. Dropbox-klienten använder adminprivilegier för att göra Dropbox lätt att använda. Några av fördelarna med att installera Dropbox med adminprivilegier:

 • Synkningssymboler som visar synkningsstatusen för filer och mappar
 • Högerklickbara kontextmenyer för att snabbt utföra åtgärder i Dropbox
 • Använda smart synkning för att se allting i Dropbox utan att förbruka så mycket hårddiskutrymme

Installera Dropbox-programmet med adminprivilegier

 1. Om du redan har Dropbox installerad ska du avinstallera programmet.
 2. Hämta Dropbox-klienten.
 3. Öppna installationsprogrammet.
  • Obs! Högerklicka inte och command-klicka inte Kör som administratör.
 4. Följ instruktionerna i installationsguiden.
  • Om du ombeds att ange ett administrativt användarnamn och lösenord ska du ange dessa eller kontakta din administratör för att logga in.
  • Om du inte ombeds att ange något administrativt användarnamn och lösenord är du administratör på din dator. Nu är du klar!
 5. Slutför installationen och logga in på Dropbox.

Smart synkning

Detta avsnitt handlar om en funktion som finns endast i tidig åtkomst för team i Dropbox Business . Om du vill använda den här funktionen kan du aktivera den och komma igång.

Vad betyder det när en Dropbox-produkt är i ”alfa” eller ”beta”?

Innan ditt team börjar använda Smart synkning rekommenderar vi att teammedlemmarna har installerat Dropbox med adminprivilegier på sina datorer. Ta reda på hur många av teammedlemmarna har installerat Dropbox med adminprivilegier.

Obs! Informationen om vilka teammedlemmar som har installerat Dropbox med adminprivilegier är tillgänglig enbart innan du aktiverat Smart synkning.

Beroende på riktlinjerna för ert företag kan det hända att teammedlemmarna själva kan installera Dropbox med adminprivilegier. Annars kan de behöva hjälp från ert IT-team.

Läs mer om Smart synkning.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support