​​Vad du kan göra om Dropbox inte installeras

Ibland installeras inte Dropbox-klienten på en Linux-, Mac- eller Windows-dator. De vanligaste orsakerna till att installationen misslyckades är följande:

 • Installationsprogrammet laddades inte ner rätt
 • Du är inte ansluten till Internet eller anslutningen avbröts
 • Antivirusprogrammet eller brandväggen blockerade installationen
 • Datorn uppfyller inte minimisystemkraven

I samtliga fall är den enklaste lösningen att försöka ladda ner och installera på nytt. Dessa anvisningar fungerar för alla datorer (Linus, Mac och Windows):

 1. Ladda ner Dropbox installationsprogram igen.
 2. Försök installera på nytt.

Om du försöker att utföra installationen igen men fortfarande får ett felmeddelande kan du försöka att använda Dropbox offline-installationsprogram.

 1. Ladda ner offline-installationsprogrammet.
 2. Försök installera på nytt.
 3. Kvarstår felet kan du tillfälligt inaktivera eventuellt antivirusprogram och sedan upprepa stegen för offline-installationsprogram.

Om det löser problemet ska du kontakta antivirusprogrammets tillverkare för mer hjälp. Kontrollera följande om det inte löser problemet:

Har du problem med nätverket beror det troligen på något av följande:

 • En brandvägg blockerar fullständig nedladdning av installationsprogrammet
 • En proxy eller ett antivirusprogram hindrar dig från att upprätta en säker anslutning
 • Du är i ett Dropbox Business-team och din lokala administratörspolicy orsakar en konflikt

Om ingen av lösningarna ovan åtgärdar problemet kan du fortsätta med följande avancerade felsökningssteg:

Det går det inte att installera en tidigare version av Dropbox-klienten

Om du försöker installera en tidigare version av Dropbox-klienten visas troligen något av dessa felmeddelanden:

 • Du har redan en nyare version av Dropbox installerad på datorn.
 • Det här installationsprogrammet stöds inte längre. Ladda ner den nya versionen från /ladda ner.

Om du får ett felmeddelande eller har problem med att installera en tidigare version av Dropbox-klienten kan du gå till vår nedladdningssida och installera den senaste versionen.

Vi rekommenderar inte att man använder tidigare versioner, eftersom de mest aktuella korrigeringarna, funktionerna och säkerhetsuppdateringarna ingår i den senaste versionen.

Det går inte att använda Dropbox i företagsnätverket

Det kan hända att Dropbox-appen inte får installeras eller synka via företagsnätverk. Vet du inte om Dropbox stöds av ditt företagsnätverk kontaktar du företagets nätverksadministratör för att ta reda på det.

Vissa företagsnätverk ligger bakom HTTP-proxyservrar som använder NTLM-autentisering. Dropbox stöder för närvarande inte den här typen av proxyautentisering. Vissa användare har dock rapporterat att de har haft viss framgång med att använda en mellanliggande proxy som till exempel NTLMAPS eller cntlm för att komma igång med Dropbox i sina nätverk.

Min klientversion fungerar inte som förväntat

Ibland fungerar inte klienten som förväntat. Det bästa första steget för att åtgärda eventuellt oväntat beteende i klienten är att uppdatera till den senaste stabila versionen av klienten. 

Hur du uppdaterar klienten beror på vilken version du använder nu. Det vanliga är att man kör en version som kallas för stabil version eller betaversion. Den stabila versionen är den aktuella versionen av klienten, medan betaversioner fortfarande är i testfasen och där de senaste uppdateringarna av klienten ingår.

Följ stegen nedan för att ta reda på vilken typ av version du använder:

 1. Håll muspekaren över Dropbox-ikonen i systemfältet eller menyfältet. Appversionen visas i formatet Dropbox XX.XX.X.
 2. Jämför versionsnumret du ser med det senaste inlägget i forumtråden Klientversioner. Titeln på inlägget visar om du kör en stabil version eller betaversion.

Ditt versionsnummer matchar en äldre stabil version

Om du kör en äldre stabil version bör uppdatering till den senaste stabila versionen korrigera beteendet. Installera den senaste stabila versionen:

 1. Leta upp det senaste inlägget Stabil version på Dropbox community.
 2. Klicka på Offline-installationsprogram intill ditt operativsystem för att ladda ner den senaste stabila versionen.
 3. När nerladdningen är klar kör du installationsprogrammet.

När du har installerat klienten kan det ta lite tid att indexera om filerna och synka ändringar.

Ditt versionsnummer matchar en betaversion

I allmänhet är versioner i formatet xx.4.xx stabila medan de som har formatet xx.3.xx är betaversioner. Om du kör en betaversion bör du kunna korrigera beteendet genom att stänga av automatiska uppdateringar för betaversioner och uppdatera till den senaste stabila versionen. Installera den senaste stabila versionen:

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Välj Profil.
 5. Under Preferenser avmarkerar du rutan intill Låt mig ta del av tidiga versioner.
 6. Leta upp det senaste inlägget Stabil version på Dropbox community.
 7. Klicka på Offline-installationsprogram intill ditt operativsystem för att ladda ner den senaste stabila versionen.
 8. När nerladdningen är klar kör du installationsprogrammet.

När du har installerat klienten kan det ta lite tid att indexera om filerna och synka ändringar. Om problemet löstes genom att uppdatera en betaversion vill du kanske fortsätta använda den stabila versionen.

Ditt versionsnummer matchar den aktuella stabila versionen

Om du kör den aktuella stabila versionen kan beteendet bero på interaktion med en annan app eller ditt operativsystem. Läs de andra avsnitten i den här artikeln för mer information.

Jag har provat allt i den här artikeln, men har fortfarande problem – vad ska jag göra?

Har du provat alla ovanstående felsökningsåtgärder men fortfarande får fel vid installationen, eller om du ser ett felmeddelande med ett specifikt kodnummer kan du kontakta Dropbox support.

Obs! Du kan få fram den fullständiga texten om felet genom att klicka på den blå länken i felmeddelandefönstret. Då öppnas en fil med den fullständiga texten om felet. Den sista raden är den specifika felkoden.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community