Dropbox och ytterligare behörigheter på Mac

Avsnitt i den här artiklen:

Varför frågar Dropbox efter användarnamn och lösenord på min Mac?

Om du använder macOS måste du kanske auktorisera Dropbox på datorn. En dialogruta kan öppnas som frågar efter datorns användarnamn och lösenord.

Apple dialogruta

Den här dialogrutan ger Dropbox ytterligare behörigheter på datorn, vilket aktiverar vissa Dropbox-funktioner, inklusive dessa:

 • Automatiska appuppdateringar
 • Interaktioner i användargränssnittet (som Dropbox-ikonen och integrering med Finder i vissa Mac-versioner)

Utan dessa ytterligare behörigheter får du inte åtkomst till dessa funktioner eller till andra nya funktioner i framtiden som kan kräva dessa behörigheter.

Är detta en Dropbox-dialogruta?

Nej. Det här är en dialogruta från Apple-systemet, inte en dialogruta från Dropbox. Det här är en dialogruta där macOS ändrar behörighetsinställningarna.

Går det att inaktivera dessa behörigheter?

Ja. Det går att klicka på  Avbryt i stället för att godkänna dessa ytterligare behörigheter. Det betyder att Dropbox-funktionerna ovan inte fungerar på datorn Om du inte godkänner blir du ombedd att ange användarnamn och lösenord igen nästa gång du startar eller startar om Dropbox.

Innebär detta att Dropbox kan se datorns lösenord?

Nej. Dropbox kan inte se, få åtkomst till eller dela datorns lösenord på något sätt. När du anger datorns användarnamn och lösenord i den här dialogrutan medger du endast att Apple ändrar Dropbox behörighetsinställningar.

Varför vill Dropbox att jag aktiverar hjälpmedel på min Mac?

Om du använder en senare version av macOS får du kanske ett meddelande om att Dropbox vill Aktivera Hjälpmedel

Den här dialogrutan från Mac ger Dropbox-appen behörighet att aktivera alla funktioner. Det inkluderar följande:

Om du avvisar denna begäran fungerar kanske inte Dropbox funktioner som väntat. 

Hur aktiverar eller inaktiverar jag Dropbox-åtkomst på min Mac?

När du installerar Dropbox på Mac öppnas en dialogruta som ber om åtkomstbehörighet. Klicka på Aktivera Hjälpmedel för att ge åtkomst. Du dirigeras om till avsnittet Säkerhet och sekretess  i Systeminställningar. Aktivera åtkomst här:

 1. Klicka på låsikonen för att låsa upp systeminställningarna.
  • Du ombeds att ange datorns användarnamn och lösenord (inte Dropbox användarnamn och lösenord)
 2. Markera rutan intill Dropbox-ikonen för att aktivera åtkomst eller avmarkera för att inaktivera åtkomst.
 3. Klicka på låsikonen igen för att låsa systeminställningarna igen.

Aktivera eller inaktivera åtkomst efter installationen:

 1. Öppna avsnittet Säkerhet och sekretess i Systeminställningar.
 2. Klicka på fliken Sekretess.
 3. Klicka på Hjälpmedel på menyn.
 4. Klicka på låsikonen för att låsa upp systeminställningarna.
  • Du ombeds att ange datorns användarnamn och lösenord (inte Dropbox användarnamn och lösenord)
 5. Markera rutan intill Dropbox-ikonen för att aktivera åtkomst eller avmarkera för att inaktivera åtkomst.
 6. Klicka på låsikonen igen för att låsa systeminställningarna igen.

Obs! Du kanske även ombeds att aktivera Aktivera Hjälpmedel för Dropbox-ikonen, om det inte är utfört tidigare. 

Ta bort Dropbox-programmet genom att klicka på - (minustecknet) när rutan är markerad. Starta sedan om Dropbox-programmet.

Varför vill Dropbox att jag aktiverar automatisering för att uppdatera dokument?

Dropbox ber om tillstånd på macOS 10.14 (Mojave) och senare för att uppdatera Microsoft Office-filer (PowerPoint, Word, Excel) till den senaste redigerade versionen. Du ombeds att aktivera det enskilt för varje program, men bara när Dropbox upptäcker ändringar i dokumenten.

Aktivera automatisering för att uppdatera ett dokument genom att klicka på Aktivera automatisering när du blir ombedd.

Hur aktiverar eller inaktiverar jag Dropbox automatiseringsinställningar på min Mac?

På macOS 10.14 (Mojave) går det när som helst att aktivera eller inaktivera automatiseringsinställningarna. Gör så här:

 1. Öppna avsnittet Säkerhet och sekretess i Systeminställningar.
 2. Klicka på fliken Sekretess
 3. Klicka på Automatisering på menyn.
 4. Klicka på låsikonen för att låsa upp systeminställningarna.
 5. Markera eller avmarkera rutan intill varje program för att aktivera eller inaktivera automatisering.
 6. Klicka på låsikonen igen för att låsa systeminställningarna igen.
 7. Starta om Dropbox-klienten.

Jag är Dropbox Business systemadministratör. Hur hanterar jag behörigheter för användare utan administratörsbehörighet?

MacOS 10.14 Mojave ger systemadministratörer möjlighet att hantera åtkomstinställningar. Det här utförs för användarna genom nyttolasten Privacy Preferences Policy Control Profile om den levereras med UAMDM(User Approved MDM). Den här profilen är inte tillgänglig på High Sierra (10.13) eller tidigare versioner. Organisationer bör samordna och testa dessa ändringar med Apple och deras MDM-leverantör för att verifiera att funktionerna uppfyller deras behov. Det finns inga andra automatiseringsmekanismer för hantering av sekretess- och åtkomstsinställningar på macOS-system. 

För ytterligare information och hjälp finns här:

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community