Flytta Dropbox-mappen till en ny plats

Det går att flytta Dropbox-mappen till valfri plats på hårddisken eller en extern hårddisk med Dropbox-klienten.

Om du vill flytta mappen rekommenderar vi att du väljer en plats på samma hårddisk som operativsystemet. Dropbox fungerar inte korrekt om Dropbox-mappen inte är tillgänglig, vilket kan inträffa om den ligger på en extern hårddisk som tappar anslutningen.

Obs! Det går även att flytta tillbaka Dropbox-mappen till standardplatsen. Längst ner i den här artikeln beskriver vi hur du gör.

Ovanliga eller nätverksfilsystem

 • Dropbox är inte kompatibelt med nätverksfilsystem.
 • Nätverksfilsystem skickar inte meddelanden när filer ändras. När Dropbox startar utförs en djup filsökning, programmet upptäcker ändringar och synkroniserar dem. Dropbox väntar normalt på ”filuppdateringshändelser” och det är enbart fysiskt anslutna enheter som skickar sådana händelser.
 • Flyttas Dropbox-mappen till en enhet med ett icke-standard filsystem för operativsystemet kan detta leda till oväntade beteenden.
 • Sådana filsystem har begränsningar som Dropbox inte kan styra över, inklusive begränsningar på filstorlek, filtyp med mera.
 • SD-kort eller andra enheter som operativsystemet anser vara flyttbara medier är inte platser som stöds för Dropbox-mappen. Vi kan enbart ha stöd för att Dropbox-mappen lagras på din dators huvudsakliga interna enhet eller på en fysiskt ansluten extern hårddisk.

Tänk på dessa potentiella problem när du väljer en ny plats för Dropbox. Forska kring operativsystemets resurser om du har ytterligare frågor.

Klicka på ditt operativsystem för anvisningar:

Linux

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på Preferenser.
 3. Klicka på Synka.
 4. Klicka på Flytta …
 5. Välj den nya platsen för din Dropbox-mapp.
 6. Låt Dropbox flytta mappen och innehållet till den nya platsen.

Mac

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Klicka på Preferenser…
 4. Klicka på Synka.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Dropbox-plats .
 6. Välj en ny plats till din Dropbox.
 7. Låt Dropbox flytta mappen och innehållet till den nya platsen.

Dropbox Business-användare : Om du har kopplat en personlig och jobbrelaterad Dropbox visas båda Dropbox-kontona här. Välj rätt flik innan du byter plats för Dropbox-mappen.

Flytta tillbaka Dropbox-mappen till standardplatsen manuellt på en Mac

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i  systemfältet eller på menyraden.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Klicka på Preferenser…
 4. Klicka på Synka.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn intill Dropbox-plats.
 6. Välj Annan …
 7. Öppna listan med Program .
 8. Klicka på rullgardinsmenyn för Program och välj din hårddisk.
 9. Öppna mappen Användare .
 10. Välj datorns användarnamn (den har troligen en ”startsymbol” intill sig).
 11. Klicka på Välj.
 12. Bekräfta flyttningen genom att klicka på Flytta.

Windows

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Klicka på Preferenser…
 4. Klicka på Synka.
 5. Klicka på Flytta …
 6. Välj den nya platsen för din Dropbox-mapp.
 7. Låt Dropbox flytta mappen och innehållet till den nya platsen.

Dropbox Business-användare: Om du har kopplat en personlig och jobbrelaterad Dropbox visas båda Dropbox-kontona här. Välj rätt flik innan du byter plats för Dropbox-mappen.

En anmärkning om namnbyte: Dropbox-mappen behåller sitt namn och det går inte att ändra med flyttningsfunktionen. Dropbox synkroniserar inte Dropbox-mappen om namnet byts manuellt eller om den flyttas via operativsystemet. Om Dropbox tappar Dropbox-mappen försöker den synkronisera om hela mappen på den senast kända platsen.

Läs mer

Om du vill placera din Dropbox-mapp på en extern hårddisk ska du vara försiktig:

 • Dropbox-mappen måste vara tillgänglig när datorn startar och innan Dropbox-klienten startar. Det tar till exempel tid innan datorn känner igen vissa USB-enheter. Dropbox-klienten kan starta innan en sådan enhet är redo, vilket blir förvirrande för programmet. Du får ett felmeddelande där Dropbox ger dig möjlighet att koppla om ditt Dropbox-konto eller avsluta om den inte hittar Dropbox-mappen.
 • Om den externa enheten inte är kopplad till datorn medan Dropbox körs finns det en liten risk att appen börjar ta bort filer innan den inser att hela enheten har tagits bort. Var mycket försiktig om du använder en extern enhet till Dropbox-mappen.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support