{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Flytta Dropbox-mappen till en ny plats

Det går att flytta Dropbox-mappen till valfri plats på hårddisken eller en extern hårddisk med Dropbox-klienten.

Tänk på följande innan du sätter igång

 • Använd samma hårddisk: Om du vill flytta mappen rekommenderar vi att du väljer en plats på samma hårddisk som operativsystemet. Dropbox fungerar inte på rätt sätt om Dropbox-mappen inte är tillgänglig, vilket kan inträffa om den ligger på en extern hårddisk som tappar anslutningen.
 • Använd ett filsystem som stöds: Flyttas Dropbox-mappen till en enhet med ett filsystem som inte stöds för operativsystemet visas ett felmeddelande. Läs systemkraven om vilka filsystem som stöds för ditt operativsystem.
 • Undvik nätverksfilsystem: Dropbox är inte kompatibelt med nätverksfilsystem, eftersom de inte skickar meddelanden när filer ändras. När Dropbox startar gör programmet en djup filsökning, upptäcker ändringar och synkar dem. Dropbox väntar normalt på filuppdateringshändelser och det är enbart fysiskt anslutna enheter som skickar sådana händelser.
 • Problem med externa diskar: Flyttar du Dropbox-mappen till en extern enhet måste mappen vara tillgänglig när datorn startar och innan Dropbox-klienten startar. Startar Dropbox-klienten innan en sådan enhet monteras och känns igen av datorn får du ett felmeddelande. Dropbox ger dig då möjlighet att koppla ditt Dropbox-konto igen eller avsluta om det inte går att hitta Dropbox-mappen.
  • Om den externa enheten inte är kopplad till datorn medan Dropbox körs finns det en viss risk att appen börjar ta bort filer innan den inser att hela enheten har tagits bort.
 • Flyttbara media: SD-kort eller andra enheter som operativsystemet anser vara flyttbara media är inte platser som stöds för Dropbox-mappen. Dropbox fungerar bäst när mappen lagras på datorns huvudsakliga interna enhet eller på en fysiskt ansluten extern hårddisk. Dropbox kan enbart ge direktsupport när mappen finns på datorns huvudsakliga interna enhet.

Tänk på dessa potentiella problem när du väljer en ny plats för Dropbox. Forska kring operativsystemets resurser om du har ytterligare frågor.

Så här flyttar man Dropbox-mappen

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet eller på menyraden.
 2. Klicka på Preferenser (Linux) eller kugghjulsikonen (macOS och Windows)
 3. Klicka på Synka (i macOS måste du först klicka på Preferenser …).
 4. Klicka på Flytta … (Linux och Windows) eller Dropbox-plats (macOS).
 5. Välj den nya platsen för din Dropbox-mapp.
 6. Låt Dropbox flytta mappen och innehållet till den nya platsen.

Om du har kopplat en personlig och jobbrelaterad Dropbox visas båda Dropbox-kontona här. Välj rätt flik innan du byter plats för Dropbox-mappen.

Dropbox-mappen behåller samma namn som förut och kan inte ändras under flyttningen. Dropbox synkar inte Dropbox-mappen om namnet byts manuellt eller om den flyttas via operativsystemet. Tappar Dropbox bort Dropbox-mappen försöker den synka om mappen i sin helhet med dess senast kända plats.

macOS: Flytta tillbaka Dropbox-mappen manuellt till sin standardplats

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet eller på menyraden.
 2. Klicka på kugghjulsikonen.
 3. Klicka på Preferenser…
 4. Klicka på Synka.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn intill Dropbox-plats.
 6. Välj Annat…
 7. Öppna listan Program.
 8. Klicka på rullgardinsmenyn Program och välj din hårddisk.
 9. Öppna mappen Användare.
 10. Välj datorns användarnamn (den har troligen en ”startsymbol” intill sig).
 11. Klicka på Välj.
 12. Bekräfta flyttningen genom att klicka på Flytta.

Det går inte att flytta Dropbox-mappen till en ny plats. Vad ska jag göra?

Om du flyttar Dropbox-mappen till en ny plats kan du få felmeddelanden om följande stämmer:

Den nya platsen ligger på flyttbart medium

Om du flyttar Dropbox-mappen och det valda målet finns på flyttbart media (som t.ex. ett USB-minne eller minneskort) är det möjligt att Dropbox inte kan skapa Dropbox-mappen.

Vi rekommenderar starkt att du väljer en plats på en intern hårddisk. Om Dropbox-mappen ligger på ett flyttbart medium och detta medium inte är tillgängligt kan problem uppstå, bland annat:

 • Oönskade borttagningar
 • Dåliga synkningsprestanda
 • Problem med utökade attribut
 • Inkompabilitet med filsystemet

Det finns filer eller mappar som används

Dropbox kan inte flytta vissa filer till den nya platsen om de används i andra program samtidigt. Åtgärda problemet genom att stänga programmen som använder filer i Dropbox-mappen innan du skapar Dropbox-mappen på en ny plats.

Hårddisken eller Dropbox-mappens mål har för lite ledigt lagringsutrymme

Gick det inte att flytta Dropbox-mappen till en ny plats kan det hända att den externa enheten har för lite ledigt lagringsutrymme för alla data som finns i Dropbox-mappen. Kontrollera om det här gäller dig genom att visa tillgängligt lagringsutrymme på hårddisken. Har hårddisken för lite ledigt lagringsutrymme måste du frigöra lagringsutrymme för att kunna flytta innehållet i Dropbox-mappen till den nya platsen.

Du använder symlänkar eller refererade filer

Vi rekommenderar inte metoder som lägger till refererade filer (systemlänkar, knutpunkter eller nätverksmappar) i Dropbox-mappen. Förutom att störa att skapa Dropbox-mappen på en ny plats, kan refererade filer kan orsaka hög CPU-användning, dåliga synkroniseringsprestanda, behörighetsproblem och skillnader i användning av lagringsutrymme.

Det finns felaktiga mappbehörigheter

Om det inte gick att flytta Dropbox-mappen till en ny plats kan det bero på ett behörighetsproblem. Mer specifikt:

 • Mappar i din Dropbox har inte rätt behörigheter
 • Målet dit du försöker flytta Dropbox-mappen har inte rätt behörigheter

Följ de här stegen för att felsöka filbehörigheter om något av detta stämmer för dig. Kontakta tillverkaren av den programvara du använder på datorn eller den externa enheten för att fortsätta felsökningen om de här stegen inte hjälper.

Klicka på ditt operativsystem nedan för att se anvisningar:

Linux

 1. Avsluta Dropbox genom att högerklicka på Dropbox-menyn i menyfältet och välja Avsluta.
 2. Öppna ett terminalfönster och kopiera och klistra in följande rad i terminalen (exakt som det skrivits nedan):
 3. sudo chown "$USER" "$HOME"

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox

  sudo chattr -R -i ~/Dropbox

  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 4. Om Dropbox-mappen inte är ~/Dropbox, måste du ändra alla kommandon ovanför så att det pekar på rätt plats.
 5. Starta om Dropbox genom att gå till menyn Internet i Applikationer.

Mac

 1. Avsluta Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen på menyfältet, klicka på kugghjulsikonen, och sedan välja Avsluta Dropbox på popup-menyn.
 2. Öppna Terminal-appen (finns på /Applikationer/Funktioner/Terminal).
 3. Kopiera och klistra in följande rader i Terminal, en åt gången, och tryck på Retur efter varje.
  • Kopiera och klistra dessa kommandon, snarare än att skriva in dem för hand, eftersom felaktigt angivna kommandon kan skada datorn
 4. Du ombeds att ange datoranvändarens lösenord (inte Dropbox-lösenordet) när du anger det första kommandot. Observera att lösenordsfältet i terminalen förblir tomt när du skriver lösenordet. Tryck på Returnär du har skrivit det.
 5. sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master 

  sudo chown "$USER" "$HOME" 

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox 

  sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox 

  chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 6. Om Dropbox-mappens plats inte är ~/Dropboxmåste du ändra alla kommandon ovan så att de pekar på rätt plats.
 7. Starta om Dropbox. Dropbox finns i mappen Applikationer.

Obs! För att ändra kommandon så att de pekar mot rätt plats ska du redigera Dropbox-mappens sökväg så att den matchar mappen för värdinformation.

 • Om mappen inte finns i /Users/USERNAME/Dropbox​ ska du ersätta ~/Dropbox​ med den fullständiga platsen i värdinformationen för den specifika datorn.
 • Till exempel, om Dropbox sökväg är /Volumes/MyDrive/Dropbox (Team)​ bör alla ~/Dropbox​-poster ersättas med /Volumes/MyDrive/Dropbox (Team)

Windows

 1. Avsluta Dropbox genom att klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet, klicka på kugghjulsikonen på meddelandepanelen och välj Avsluta Dropbox på menyn.
 2. Tryck på Windows-knappen + R (samtidigt) och skriv sedan cmd och tryck på Enter för att öppna kommandotolken.
 3. Kopiera och klistra in följande rader i kommandotolken, en åt gången, och tryck på Enter efter varje.
  • Kopiera och klistra dessa kommandon, snarare än att skriva in dem för hand, eftersom felaktigt angivna kommandon kan skada datorn
  • Klistra in genom att högerklicka och sedan välja Klistra in
 4. icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 5. Om Dropbox-mappens plats inte har sökvägen C:\Användare\DittAnvändarnamn\Dropbox måste du ändra det första kommandot så att det pekar dit. Om Dropbox till exempel finns i D:\Dropboxser kommandot ut så här:
 6. icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 7. De andra kommandona förblir oförändrade. Observera att beroende på storleken på din Dropbox kan den här åtgärden ta en stund att slutföra. Vänta tills prompten C:\ visas igen.
 8. Starta om Dropbox genom att öppna Start-menyn , välja Programoch sedan Dropbox.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support