Behörighet för delade mappar

Delade mappar är bra för grupper där användare måste arbeta i samma filer. Dropbox uppdaterar filerna för alla när de ändras. Som standard har medlemmar i en delad mapp redigeringsbehörighet. De får lägga till, redigera och radera filer.

Ibland kanske du vill att andra ska kunna visa filer i din mapp, men du vill inte att de ska kunna göra ändringar i dem. Dropbox erbjuder två sätt att göra detta:

 • Du kan skicka en länk till en fil eller mapp vilket ger mottagare möjlighet att visa och ladda ner en kopia av den. Det är ett mycket bra alternativ till att skicka e-postbilagor.
 • Du kan ställa in läsbehörighet för några eller alla medlemmar i din delade mapp. Med läsbehörighet kan medlemmar alltid se de senaste versionerna av filerna utan att ha möjlighet att redigera dem. Det är ett bra sätt för att hela tiden hålla andra användare uppdaterade.

Vad gör jag om jag vill redigera filerna i en delad mapp, men för närvarande har skrivskyddade behörigheter?

Endast mappens ägare eller redaktör får ändra behörighet till en delad mapp. Kontakta ägaren eller en aktuell redaktör och be att få behörigheten uppdaterad om du behöver en annan roll i en delad mapp. Läs mer om roller i en delad mapp.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support