​​Hur delar jag med personer utanför Dropbox?

Du kan dela filer med vem som helst, även personer utan Dropbox-konton, genom att dela en länk till valfri fil eller mapp. Du kan skicka en delad länk via mejl, Facebook, Twitter, snabbmeddelande, sociala nätverk, var som helst ifrån. 

Delade länkar är skrivskyddade. Som standard får vem som helst med länken visa och ladda ner innehållet.

Användare av Dropbox Plus, Professional och Dropbox Business kan lägga till lösenord och utgångsdatum för delade länkar.

Delning via delade mappar

Behöver du arbeta i filer tillsammans med någon annan kan du skapa en delad mapp. Filer i delade mappar synkas mellan medlemmarnas Dropbox-konton och därför måste varje medlem i en delad mapp ha ett Dropbox-konto.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support