Hur får jag åtkomst till mina filer offline?

Visa instruktioner för:

Android

Det går att göra en fil tillgänglig för offlinevisning genom att aktivera alternativet Tillgänglig offline. Då händer följande:

 • Filen läggs till i vyn Offlinefiler för enkel åtkomst (som ett bokmärke)
 • Filen sparas på din Android-enhet för visning offline i Dropbox
 • Filen hålls så uppdaterad som möjligt och du får möjlighet att uppdatera filen manuellt
 • Säkerställer att ändringar du gör i filen när du är offline synkas med Dropbox-kontot när du har en anslutning igen

Göra filer tillgängliga för offlinevisning med Android-appen

 1. Gå till den fil du vill göra tillgänglig för offlinevisning.
 2. Peka på nedåtpilen i fillistan till höger om filens namn.
 3. Peka för att göra filen Tillgänglig offline.
Gör en fil tillgänglig offline på din Android-enhet

När du har gjort en fil tillgänglig offline och den har laddats ner till mobilen eller surfplattan går den att öppna när som helst genom att du trycker på Offlinefiler på huvudmenyn även om du inte är ansluten till internet.

Dropbox försöker spara på datamängden i ditt abonnemang när du är i ett mobilnätverk (inte wifi). Dropbox uppdaterar inte filer om du inte trycker på knappen Uppdatera alla på skärmen Offlinefiler . Ska du ge dig iväg till en plats utan internet (till exempel en flygresa) pekar du på knappen Uppdatera alla så att du har de senaste filversionerna.

Ta bort en fil från Offlinefiler genom att gå till filen och peka på nedåtpilen till höger om filnamnet. Stäng av funktionen genom att växla knappen intill Tillgänglig offline .

Exportera filer till lokal lagring

Om du vill lagra filen i telefonens lokala minne utanför Dropbox går det att välja att Exportera filen. Detta lagrar en kopia av filen utanför Dropbox. Ändringar du gör i filen synkas inte med Dropbox.

 1. Öppna Dropbox-appen och bläddra till filen du vill exportera.
 2. Tryck på neråtpilen till höger om filen du vill exportera
 3. Tryck på Exportera.
 4. Välj Spara till enhet.
 5. Välj om du vill exportera filen.

Användare av Dropbox Business

Har du ditt personliga och jobbrelaterade konto anslutna får du åtkomst till alla offlinefiler på samma skärm. På skärmen Offlinefiler kan du visa alla filer tillsammans eller skilja dem åt efter respektive konto, så att du håller personliga och jobbrelaterade data ordnade när du inte är på kontoret.

iPad

Visa en fil överallt och när som helst genom att göra den tillgänglig offline. Följande händer med en fil som är tillgänglig offline:

 • Filen läggs till i appens flik Offline för enkel åtkomst (som ett bokmärke)
 • Filen sparas till din iPad för visning offline
 • Filen hålls så uppdaterad som möjligt

Med iPad-appen:

 1. Leta upp de filer du vill spara offline i fillistan.
 2. Peka på nedåtpilen för att ta fram en åtgärdslista.
 3. Peka på Gör tillgänglig offline.

När du visar en enskild fil går det att peka på ellipssymbolen (...) och välja Gör tillgänglig offline.

När den är nedladdad har du när som helst åtkomst till dina offlinefiler. Dropbox säkerställer att du har de senaste versionerna genom att uppdatera dem automatiskt om du är på ett Wi-Fi-nätverk. Är du på ett mobilnät (3G eller 4G) och en del filer har ändrats pekar du på respektive fil för att öppna den och hämta de senaste ändringarna.

Användare av Dropbox Business

Har du kopplat ditt personliga och jobbrelaterade konto får du åtkomst till de filer du gjorde tillgängliga offline i samma flik. I fliken Offline kan du visa alla dina offlinefiler tillsammans eller visa dem efter kontotyp.

iPhone

Visa en fil överallt och när som helst genom att göra den tillgänglig offline. Följande händer med en fil som är tillgänglig offline:

 • Filen läggs till i appens flik Offline för enkel åtkomst (som ett bokmärke)
 • Filen sparas till din iPhone eller iPod Touch för visning offline
 • Filen hålls så uppdaterad som möjligt

Med iPhone-appen:

 1. Leta upp de filer du vill spara offline i fillistan.
 2. Peka på nedåtpilen för att ta fram en åtgärdslista.
 3. Peka på Gör tillgänglig offline.
Gör en fil tillgänglig offline på din iPhone

När du visar en enskild fil går det att peka på ellipssymbolen (...) och välja Gör tillgänglig offline.

När den är nedladdad har du när som helst åtkomst till dina offlinefiler. Dropbox säkerställer att du har de senaste versionerna genom att uppdatera dem automatiskt om du är på ett Wi-Fi-nätverk. Är du på ett mobilnät (3G eller 4G) och en del filer har ändrats pekar du på respektive fil för att öppna den och hämta de senaste ändringarna.

Användare av Dropbox Business

Har du kopplat ditt personliga och jobbrelaterade konto får du åtkomst till de filer du gjorde tillgängliga offline i samma flik. I fliken Offline kan du visa alla dina offlinefiler tillsammans eller visa dem efter kontotyp.

Windows Phone

Du kan nå en fil var som helst, när som helst, genom att märka den för åtkomst offline. Då händer följande:

 • Filen läggs till i fliken Offline för enkel åtkomst (som ett bokmärke)
 • Filen sparas i din Windows Phone för visning offline
 • Filen hålls så uppdaterad som möjligt

Göra en fil tillgänglig offline i Windows Phone-appen

 1. Leta upp den fil du vill göra tillgänglig offline i fillistan.
 2. Tryck och håll ner på filnamnet för att visa en lista med åtgärder.
 3. Peka på Gör tillgänglig offline.
Gör en fil tillgänglig offline på din Windows Phone

Du kan även göra en fil tillgänglig offline medan du förhandsvisar den genom att peka på offlinesymbolen längst ner på skärmen.

När filen är nerladdad har du när som helst åtkomst till den offline. För att säkerställa att du har de senaste filversionerna kommer Dropbox att uppdatera filer automatiskt varje gång appen öppnas och du har wifi-anslutning. Är du på ett mobilnät (3G eller 4G) och en del filer har ändrats pekar du på respektive fil för att öppna den och få ner den senaste versionen.

Användare av Dropbox Business

Har du kopplat ditt personliga och jobbrelaterade konto kan du nå alla de filer du märkt för åtkomst offline från samma flik. Under fliken Offline kan du visa alla offlinefiler tillsammans eller per konto.

Windows tablet

Du kan nå en fil var som helst, när som helst, genom att märka den för åtkomst offline. Då händer följande:

 • Filen läggs till i fliken Offline för enkel åtkomst (som ett bokmärke)
 • Filen sparas på din Windows-surfplatta för visning offline
 • Filen hålls så uppdaterad som möjligt

Göra en fil tillgänglig offline i appen på Windows-surfplattan

 1. Hitta den fil du vill märka som favorit i vyn med fillistan.
 2. Svep från vänster till höger över filnamnet för att visa åtgärdsfältet.
 3. Peka på offlinesymbolen.

Du kan även göra en fil tillgänglig offline medan du förhandsvisar den genom att peka på offlinesymbolen längst ner på skärmen.

När filen är nerladdad har du när som helst åtkomst till den offline. För att säkerställa att du har de senaste filversionerna kommer Dropbox att uppdatera filer automatiskt varje gång appen öppnas och du har wifi-anslutning. Är du på ett mobilnät (3G eller 4G) och en del filer har ändrats pekar du på respektive fil för att öppna den och få ner den senaste versionen.

Användare av Dropbox Business

Har du kopplat ditt personliga och jobbrelaterade konto kan du nå alla de filer du märkt för åtkomst offline från samma flik. Under fliken Offline kan du visa alla offlinefiler tillsammans eller per konto.

Är du en kund med Dropbox Pro, Dropbox Business eller Dropbox Enterprise kan du även göra mappar tillgängliga offline.

Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Contact support